Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)



IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Valdymo principų analizė organizacijoje
Kitas svarbus planavimo proceso etapas yra strategijos suformulavimas. Strategija -tai detalus, visapusiškas, kompleksinis planas, užtikrinantis organizacijos misijos ir tikslų siekimą. Tačiau nuo atskiro verslo ji skiriasi vienu esminiu aspektu: divizijos vadovas dar privalo atsiskaitinėti savo organizacijos centrinei valdžiai Produkto/rinkos organizacinė struktūra gali būti tipų:.
diplominis darbas (18 pus.)

Lizingo produktų Lietuvoje analizė
Verslo partneriams ji suteikia galimybę didinti pardavimą, gerinti pirkėjų aptarnavimą bei siūlomų prekių prieinamumą pirkėjui Beveik kiekvienas komercinis bankas turi įsteigęs lizingo bendrovę. Lietuvos lizingo asociacija vienija komercinių bankų valdomų dukterinių lizingo bendrovių ir vieną užsienio transporto priemonių gamintojo koncerno įsteigtą lizingo bendrovę Lizingas vis labiau įsitvirtina verslo visuomenėje kaip lanksti, nesudėtinga, mažai rizikos turinti verslo finansavimo forma. Vadovybės struktūros planas padėtų lizingo davėjui geriau pažinti lizingo gavėjo bendrovę Reikėtų prašyti informacijos apie visus bendrovės valdymo ir jos organizacinės struktūros pokyčius, ypač
diplominis darbas (60 pus.)

Vadybos funkcijos
Strateginis planavimas yra veiksmų ir sprendimų rinkinys specifinėms strategijoms parengti. Strateginis planas tai ilgalaikės veiklos programa, kurią reikia nuolat keisti priderinant prie pasikeitusios aplinkos. nepaisydami kompanijos politikos? Kodėl, tavo manymu, pas mus galioja taisyklėsnes mums patinka žudyti medžius? Ne! Jei kiekvienam darytume išimtis, tuoj pat būtume priversti pasitraukti iš verslo!" Kaip jautėtės.
referatas (18 pus.)

Finansų teisės konspektai (1)
Fiskalinės politikos srityje būtina pagerinti institucines ilgalaikio taupymo sąlygas dėl investicijų vidaus finansavimo, pasiruošiant pensijų sistemos reformai; sudaryti palankias sąlygas didinti darbo našumą, toliau skatinti svarbius veiksnius baigiant pradėtas mokesčių sistemos, biudžeto valdymo reformas; mažinti palūkanų normas sudarant geresnes verslo sąlygas Struktūrinių fondų paramos panaudojimas, būtina stiprinti administracinius gebėjimus visais valdymo lygiais. Biudžeto požymiai:. universalus finansinis planas - valstybės ar savivaldybių biudžetai apima visas finansinės veiklos sritis pagrindinis koordinuojantis finansinis planas, turintis prioritetą kitų planų atžvilgiu - kiti
konspektas (49 pus.)

Tarptautinių finansinių atsiskaitymų konspektas
Prie paraiškos finansų maklerio įmonės ar investicijų valdymo ir konsultavimo įmonės licencijai gauti turi būti pridėtas veiklos planas, apibūdinantis kaip įmonė ketina organizuoti ir vykdyti savo veiklą, taip pat atskleidžiantis kitus VPK taisyklėse numatytus duomenis apie įmonę . Uždaras akcijų pasirašymas, pirmumo teisė darbuotojams neįnešė naujo kapitalo, taip reikalingo įmonių veiklos modernizavimui, naujų produktų kūrimui arba naujų rinkų paieškai Siekdama greito pelno dalis įmonių buvo tiesiog nustekentos pardavinėjant jų pagrindines gamybos priemones, arba gautą pelną išmokant dividendų pavidalu Antrasis privatizavimo etapas, pagrįstas Lietuvos Respublikos Valstybinio ir
konspektas (111 pus.)

Logistikos apžvalga
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS. VERSLO VADYBOS FAKULTETAS LOGISTIKOS. Vėliau atlikta studija ir priimtas sprendimas, jog turi būti sudarytas generalinis planas Vokietijoje įkurti logistikos centrus.
referatas (11 pus.)

Reklaminės kampanijos planavimas
Tačiau reklaminės kampanijos planavimo procesas, darbo struktūra niekuo nesiskiria. Bendras reklaminės kampanijos planas pradedamas įmonės uždavinių iškėlimu ir apima: reklaminio pranešimo tikslų nustatymą; auditorijos, kuriai skirtas reklaminis pranešimas, parinkimą; reklaminės kampanijos krypčių ir temų nustatymą; reklamos informacinių priemonių parinkimą; reklaminių pranešimų koncepcijas ir formas; reklamos efektyvumo kontrolės priemones(žr. Tokių reklaminių skelbimų galima rasti respublikinės paskirties dienraščiuose "Lietuvos rytas", "Respublika", "Lietuvos aidas"; bei savaitraščiuose "Verslo žinios" ir "Ūkininko patarėjas" Iš
diplominis darbas (49 pus.)

Produkcijos realizavimo valdymas
Organizacijos verslo sėkmė priklauso nuo to, kaip vadovas sugebės suderinti įvairias ūkinės veiklos sritis ir užtikrinti jų tarpusavio darbą. Todėl taip svarbu teisingai suformuluoti įmonės idėją, misiją, nustatyti realius ir konkrečius tikslus, parinkti tinkamą veiklą. Visus šiuos faktorius apima strateginis planas, kurį reikia labai kruopščiai parengti, nes tai yra organizacijos ateities numatymas Strategija - tai detalus, visapusiškas, kompleksinis planas, užtikrinantis - organizacijos misijos ir tikslų siekimą.
kursinis darbas (21 pus.)

Viešbučio įvaizdžio gerinimas
Įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategija, tai veiklos planas, kuris įvertina viešbucio padėtį aplinkos atžvilgiu bei nusako pagrindinius veiklos tikslus, kryptis ir galimus būdus minėtiems tikslams pasiekti Sudarant strategiją būtina vadovautis keturiomis pagrindinėmis vadybos funkcijomis: planavimu, organizavimu, vadovavimu ir kontrole. Informacija apie viešbucio finansus nėra slepiama. Akivaizdus to įrodymas - leidinys "Lietuvos verslo lyderiai" Šiame išleistame "Verslo žinių" kasmetiniame priede "Lietuvos verslo lyderiai" didžiausių Lietuvos viešbučių saraše "Narutis" pagal pardavimų ir paslaugų sumą užima -ąją vietą.
diplominis darbas (52 pus.)

Turizmo paslaugų kokybės įvertinimas UAB Kelvita
Rašydama darbą siekiau šių kompetencijų:. Veiklos sritys Profesinės kompetencijos Verslo įmonės kūrimas Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes Gebėti suprasti verslą kaip sistemą. Rinkos tyrimas Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais Gebėti analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis. Įmonės (padalinio) veiklos planavimas Gebėti įvertinti esamą įmonės (padalinio) veiklą. Įmonės (padalinio) veiklos organizavimas Gebėti užtikrinti veiklos kokybę. Vadovavimas darbuotojams Gebėti suvokti darbuotojų vaidmenį įmonėje Mokėti motyvuoti darbuotojus ir organizuoti jų profesinės veiklos vertinimą. Verslo būklės kontrolė Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti
diplominis darbas (49 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.