Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Vadovavimo stiliai
Manau didelė dalis verslo sėkmės priklauso nuo vadovavimo tam verslui. Neužtenka turėti genealią verslo idėją, susidaryti fantastišką verslo planą, bet nesugebant suderinti savo siekiamų tikslų su versle dalyvaujančių žmonių tikslais, verslas gali žlugti, nors finansiškai buvo stiprus Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis vis daugiau naujoms firmoms, individualioms įmonėms, leidžiamos įvairios knygos, skirtos jau esamiems ir būsimiems vadovams, kuriuose duodami įvairūs patarimai, pamokymai kaip gerai vadovauti. Jas būtų galima pavadinti vadovo - lyderio funkcijomis Dabar plačiau apžvelgsiu kiekvieną vadovo funkciją Planavimas Veiklos planas - tai laukiamas rezultatas, ir veiklos
kursinis darbas (23 pus.)

Gamybos valdymo praktika mėsos produktus teikiančioje organizacijoje
 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS. VERSLO VADYBOS FAKULTETAS. Kasmetiniame susirinkime, praeitų metų planas lyginamas su kitų metų, šiame susirinkime dalyvauja ir akcininkai.
namų darbas (16 pus.)

Ryšiai su visuomene
Organizacija, kuri turi parengtą rizikos analizę ir iš anksto sudarytą krizės valdymo planą, yra gerai pasiruošusi nuslopinti krizės poveikį. Jei krizė vis tiek patiriama, planas padeda veikti apdairiai, sistemingai, greitai reaguoti bei pasitikėti savo veiksmais S. Black teigia, kad ryšiai su visuomene dažniausiai suprantami siaurai, kaip ryšiai su žiniasklaida ir organizacijos reklama, nes būtent šie veiklos elementai yra matomi, o kita ryšių su visuomene veikla yra nematoma. Word of Mouth), kuri yra nemokama ir neabejotinai viena seniausių ir paprasčiausių žinių perdavimo būdų, puikiai pritaikoma tiek visose kasdieninio gyvenimo srityse, tiek ir verslo santykiuose.
konspektas (52 pus.)

Lietuvos nacionalinis biudžetas
Kelių fondas kaip specialioji programa pradedama perskirstyti per nacionalinį biudžetą nuo m. sausio d Į biudžeto programas buvo transformuojami šie fondai: Valstybinis sveikatos fondas, Eksporto skatinimo fondas, Energijos taupymo fondas, Kaimo rėmimo fondas, Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondas. Kaip žinome, biudžetas yra pajamų ir išlaidų planas biudžetiniams metams.
referatas (24 pus.)

Įmonių finasinė analizė
Pavyzdžiui, Statistikos departamentas atlieka socialinę-ekonominę analizę sprendžiant ekonominius ir socialinius klausimus, finansų ministerija analizuoja, kaip įmonė vykdo įsipareigojimus biudžetui ir kt Finansinės analizės organizavimas priklauso nuo įmonės tikslų ir uždavinių Finansinės analizės organizavimas prasideda plano sudarymu, kuriame numatoma: ) analizės tikslas; ) analizės objektas; ) analizės turinys; ) asmenys, kurie dalyvaus vykdant analizę; ) informacijos šaltiniai; ) darbų terminai; ) kur bus panaudotos analizės rekomendacijos; ) kas kontroliuos rekomendacijų įgyvendinimą Papildomai sudaroma analizės programa, kurioje detalizuojamas planas. Įmonės finansinę analizę
konspektas (54 pus.)

Biudžeto sistemos reforma
Nacionalinis biudžetas - ekonominių piniginių santykių visuma, kurių dėka sudaromi ir naudojami pinigų fondai, skirti valstybės funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui finansuoti. Siaurąją reikšme tai - valstybės einamųjų metų pajamų ir išlaidų planas, tvirtinamas Seimo ir turintis įstatymo galią. Netiesioginių verslo mokesčių:.
kursinis darbas (18 pus.)

Organizacijos kultūra ir vystymas
Be to, kultūros pokyčiai neįvyktų be įmonės darbuotojų paramos ir įsikišimo Kiekvienos įmonės kultūra unikali, taigi ir jos keitimas bus individualus, tačiau galima rasti bendrus principus, kurie padėtų bet kokiai įmonei įgyvendinti pokyčius Rekomenduojami įmonės kultūros keitimo žingsniai:. Nustatoma, kokia įmonės kultūra šiuo metu egzistuoja Išsiaiškinama, kokios kultūros reikėtų siekti Nustatomi neatitikimai tarp esamos ir norimos kultūros, šiuo metu egzistuojanti kultūra lyginama su organizacijos misija, vizija, tikslais Numatomi konkretūs veiksmai, kurių reikės imtis, norint įgyvendinti pokyčius Sudaromas pokyčių įgyvendinimo planas su konkrečiais terminais, kas, ką ir iki kada turi
referatas (21 pus.)

Vadybos paruoštukė
Įstaigos gali būti klasifikuojamos pagal keleta požymių: a) pagal finansavimo šaltinius į biudžetines ir nebiudžetines, pastarosios gali būti pelno siekiančios ir pelno nesiekiančios; b) pagal teikiamas paslaugas į atvirąsias ir uždarąsias, bendro pobūdžio ir specializuotas. Įmonės yra šių tipų: a) AB; b) komercinės ūkinės bendrijos; c) individualios įmonės; Egzistuoja taip pat korporacijos, tai yra tam tikri susivienijimai, kurie veikia bendrais verslo tikslai. Strategija gali būt apibūdinama įvairiai: ) veikos kryptis, siekiant tikslų; ) suderintų tikslų, aplinkybių, galimybių ir veiksmų planas, kuris padeda įgyvendinti organizacijos paskirtį ir siekti jos perspektyvinių tikslų; )
špera/ paruoštukė (7 pus.)

Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Infliacija ir pinigų perkamoji galia
VERSLO EKONOMIKOS KATEDRA Magistrantūros studijų kursinis projektas. Kurį gi variantą pasirinkti mokslininkui, jeigu palūkanų norma rinkoje yra %?. Metai Apmokėjimo planas A Apmokėjimo planas B Viso .
kursinis darbas (52 pus.)

Europos Bendrijos konkurencijos politika
Vadovaujantis straipsnio nuostatomis, leidžiama yra valstybės pagalba, kuri teikiama asmenims socialiniais tikslais ar regionams, paveiktiems nelaimių. Tokia priimtina valstybės pagalba būtų teikiama projektams, kurių įgyvendinimu suinteresuota Europos Sąjunga: silpnai išsivysčiusiems regionams vystyti, gamtos apsaugos, tautinės kultūros, ekonominių sukrėtimų palengvinimo, smulkaus ir vidutinio verslo vystymo projektams įgyvendinti. Tačiau, jai atskirais atvejais gali būti pritarta, ypač jei ji palaiko įmonės esamą padėtį iki bus sukurtas restruktūrizavimo planas, yra vienkartinė, yra socialinio pobūdžio ir žymiu mastu nepažeidžia konkurencijos Pagalba įmonių restruktūrizacijai nėra skirta
referatas (1 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.