Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Administracinė teisė (2)
Socialinis valdymas yra ten, kur yra ne vienas žmogus. Socialiniam valdymui keliami tam tikri reikalavimai: Subjektas turi būti autoritetas; Valdymas vyksta tik žmonių grupėje; Valdymo veiksmams reikalingas planas; Būtinas pareigų, veiksmų paskirstymas dalyviams; Būtina informacija; Kontrolės funkcija; Atskirų individų veiksmų vienijimas, derinimas; Pastebėtų trūkumų šalinimas. Vyriausybės nariai ir jų skiriami politiniai pareigūnai negali turėti socialinių privilegijų.Ministras Pirmininkas, ministrai bei politiniai pareigūnai negali eiti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų (išskyrus galimybę Seimo nariams eiti Ministro Pirmininko ar ministro pareigas), negali dirbti verslo, komercijos
konspektas (36 pus.)

Makroekonomikos konspektai (1)
Monetarinė politika - šalies centrinio banko politika, kuria siekiama įgyvendinti vyriausybės ekonominius tikslus pinigųkiekio ir (ar) palūkanų normos reguliavimo būdu. Valstybės biudžetinė politika - vyriausybės rengiamas bei realizuojamas priemonių planas, kuriuo siekiama per biudžeto išlaidų ir pajamų santykį reguliuoti makroekonominius procesus. Matematiškai bendroji paklausa užrašoma kaip atskirųekonomikos elementųsuma: AD=C+I+G+NX Bendroji paklausa (AD) - suma galutinių prekių ir paslaugų, kurias įvairūs pirkėjai - privatūs asmenys, verslo firmos, valstybė, užsienio valstybių ūkio subjektai - nori ir gali įsigyti, esant tarn tikram kainų lygiui.
špera/ paruoštukė (4 pus.)

Fiskalinė politika
Jei vyriausybė gali pirkti prekes ir paslaugas, vadinasi, ji privalo gauti pajamas. Vyriausybės pajamų šaltinis yra mokesčiai, kuriuos moka namų ūkis ir verslo firmos. Valstybės piniginių pajamų ir išlaidų planas vadinamas biudžetu.
kursinis darbas (37 pus.)

Darbo ginčų nagrinėjimas Lietuvos Respublikoje
Darbo ginčų nagrinėjimas Lietuvos Respublikoje (LR). Planas. Akivaizdu, kad tik suderinus darbuotojų ir darbdavių interesus, gali būti pasiektas socialinis susitarimas, išvengta socialinių konfliktų, o tuo pačiu pasiekta ir verslo ekonominė sėkmė Socialinė partnerystė yra ne tik kolektyvinių darbo teisinių santykių pagrindas, bet taip pat ir sėkmingų darbuotojus ir darbdavius patenkinančių individualių darbo teisinių santykių garantas Tačiau praktikoje neišvengiama konfliktų tiek kolektyviniuose, tiek individualiuose darbo santykiuose Nacionalinės teisės lygmenyje yra išskiriamos dvi darbo ginčų rūšys, besiskiriančios subjektų ypatybėmis:.
referatas (18 pus.)

Verslo įvadas
Kiek yra verslo dalyvių, tiek gali būti ir mikroaplinkų. Mikroaplinkose skirtumus sąlygoja kiekvieno verslo dalyvio verslo vedimo tikslai, potencialas, organizavimo forma, ir kt Verslo įstatyminė bazė Valstybinis reguliavimas norminiai aktai reguliuojantys veiklą. Marketingo planas Įmonės veikla ir šio projekto tikslai Rinkos dalyvių keliami reikalavimai Produktai Kainodara Marketingo veiklos kaštai.
špera/ paruoštukė (1 pus.)

Įmonės strateginis valdymas
Įmonės strategija - svarbiausia konkurencingumo didinimo priemonė, nes yra parengiamos prisitaikymo prie kintančios aplinkos alternatyvos. Parinkti optimalią įmonės plėtros strategiją yra viena svarbiausių verslo subjekto uždavinių. Planavimas ir kontrolė yra taip glaudžiai susiję, kad laikomi valdymo proceso Siamo dvyniais - be plano nėra ko kontroliuoti, be kontrolės planas betikslis.
konspektas (22 pus.)

Lietuvos šilumos tinklai
planavimo prielaidų apibrėžimas. Planavimo prielaidos siejasi su ateities situacijos, kurioje bus realizuojamas planas, įvertinimu. Šios verslo įmonės problemos kilo ir dėl jos mėginimo spręsti socialines regiono problemas.
kursinis darbas (22 pus.)

Lyginamoji konstitucinė teisė
Konstitucijos rengėjus veikė: Antikos filosofų (Platonas, Aristotelis, Ciceronas), švietėjų (Milio, Monteskė, Loko, Bentamo, Bodeno, Ruso, Voltero, Bekarijos (ypač vėliau rengiant Teisių bilį)) mintys Konstitucijos rengimo etapai:. Virginijos planas - jos delegatai pasiūlė naujai sutvarkyti JAV santvarką - stipri federacija, kur valstijoms tenka menkesnė reikšmė. "Laisvės namai" atstovauja dešiniosioms rinkėjų grupėms, remia kapitalo, verslo, bankininkų interesus, pasisako už regioninį krašto vystymą.
konspektas (64 pus.)

Įmonės planavimas
Šis planas apima visos įmonės veiklos sritis, nuo kurių priklauso veiklos rezultatas. Pavyzdžiui: įmonės plėtros planas, kuriame būtų išvardyti plėtros klausimai (naujų gamybos paslaugų darbo organizavimo ir kt.; verslo efektyvumo (gamybos, paslaugų ar kitų verslo rūšių efektyvumo didinimo priemonės), rinkotyros planas, kur numatomos kainos, pardavimų rinkos ir kt., gamybos planavimo, kapitalinių įdėjimų, gamtosaugos, tiekimo, personalo, gamybos efektyvumo, finansinės ir socialinės plėtros) . Verslo planas - tai dokumentas, kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, naujo verslo esamoji padėtis, numatomi įvairūs poreikiai bei laukiami rezultatai.
referatas (16 pus.)

Strateginis įmonės valdymas
Kiekvienas iš nurodytų planų, išskyrus pirmąjį, yra traktuojamas kaip atraminis planas aukštesnio lygio planams. STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ REIKŠMĖ ĮMONĖMS. Spartus verslo aplinkos kintamumas yra šių dienų verslo aktualija, kurios sąlygomis įmonės siekdamos išvystyti konkrečius pranašumus, lemsiančius verslo kovos sėkmę Kiekviena įmonė įkuriama ir veikia įgyvendinama konkrečius tikslus, jie gali būti skirtingi, bet tačiau gerai suvokiami konkrečioje įmonėje.
referatas (32 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.