Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Vadybos konspektai (5)
Globalus verslas: Organizacijos globaliomis tampa per ilgą laiką; Globalinio verslo santykiai formuojasi derinant kultūras ir santykius.Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis - stadijos: Savoje šalyje pagamintų prekių pardavimas užsienio rinkose per trečiuosius asmenis; Savoje šalyje pagamintų prekių pardavimas užsienio rinkose savo jėgomis; Užsienio šalyje gaminami produktai, jie pardavinėjami ir teikiamos paslaugos. Verslininkystės nauda: Ekonomikos augimas Našumas Naujos technologijos, produktai ir paslaugos Rinkos konkurenciniai pokyčiai. Kuo pasižymi verslininkai: Psichologiniai veiksniai: Laimėjimų poreikis; Požiūris į kontrolę; Rizikos toleravimas; Neapibrėžtumo toleravimas;
špera/ paruoštukė (1 pus.)

Mašinų techninio aptarnavimo veiklos vadyba UAB "Kemi"
. ĮVADAS ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ Verslo srities aprašymas. Rinkodaros planas Pardavimo strategija.
kursinis darbas (31 pus.)

Vadybos konspektai (6)
Ji bus aptariama kitame skyriuje.Strateginės kontrolės paskirtis - teikti informaciją apie strategijos realizavimą.Didžiausia nauda, kurios tikimasi iš strateginio valdymo, yra organizacijos veiklos rezultatyvumo, ypač pelningumo, didinimas.Svarbiausią vietą formuojant strategiją užima misija su savo sąlygotais veiklos tikslais ir verslo veiklos sugebėjimai.Verslo veiklos sugebėjimai išreiškia visapusišką organizacijos informuotumą apie rinkas, vartotojus, konkurentus, tendencijas ir sugebėjimą sumaniai, netradiciškai šį informuotumą taikyti. Planavimo objektai- produkcija, paslaugos, ištekliai produkcijai gaminti ar paslaugoms teikti, naujos produkcijos kūrimas ar paslaugų teikimas,
špera/ paruoštukė (7 pus.)

Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: baldų gamyba
Vieno darbininko naudingas darbo laikas. Darbo laiko sudėtis Planas Kalendorinės dienos Poilsio ir švenčių dienos Nominalusis (režiminis) darbo laikas, dienos Neatvykimai į darbą, dienos:. "Verslo ekonomika" paskaitų konspektas, Vilnius, ;.
kursinis darbas (40 pus.)

Vadybos konspektai (7)
Tačiau būtina įvertinti metodo brangumą Rizikos išskaidymas, besiremiantis prielaida, kad nepasisekus atskiruose variantuose padėtį stabilizuos kiti. Kalbama apie investicijų išskaidymą, verslo alternatyvų formavimą ir pan Rizikos fondai, tai tikslinės paskirties draudimo fondai organizacijoje Rizikos skatinimas: a) materialiai, kada įvertinama realus rizikuojančio subjekto indėlis pelne ("auksinio parašiuto" praktika, kada keletas milijonų dolerių "nukrenta" realizavus rizikingą verslo projektą); b) moraliai; c) per karjerą (vadovas, įrodęs savo gebėjimą rizikuoti, nusipelno ir aukštesnių pareigų); d) lanksčiu darbo laiko panaudojimu: žmogui suteikiama
konspektas (44 pus.)

Visuotinės kokybės vadybos koncepcija
Ekonomiškai besivystančiose šalyse atsiranda pirmosios kokybės organizacijos, kurių pagrindinis tikslas - skleisti kokybės idėjas visuomenei, o išsivysčiusiose šalyse plita tam tikroje srityje specializuotų kokybės organizacijų įtaka. Nors kokybės organizacijų tikslai priklauso nuo to, kokio išsivystymo lygio yra šalis ir kokie pagrindiniai verslo tobulumo siekimo veiksniai, dauguma kokybės organizacijų skleidžia, propaguoja ir remia kokybės vadybos idėjas ir skatina jų įgyvendinimą. Pats planas jau yra kontrolės pradžia.
referatas (13 pus.)

Vadybos konspektai (8)
Įmonės dar yra klasifikuojamos pagal teisines formas: Individualios- personalinės įmonės; Tikrosios ūkinės bendrijos; Komandinės ūkinės bendrijos; Akcinės bendrovės ir UAB; Valstybės ar vietos savivaldybės įmonės; Kitos įmonių rūšys (koncernas, konsorciumas, frančizė); Specifinės verslo formos (technopoliai, įmonių ir mokslinių organizacijų susivienijimas, verslo inkubatoriai, kurie teikia įvairias konsultacijas įmonėms ir darbas pagal verslo įmonę). Tinklinis grafikas dažniausiai naudojamas transporto uždaviniams spręsti. Pagal savo funkcinę paskirtį planai yra skirstomi į: ) marketingo planas; ) gamybos planas; ) medžiagų poreikio planas; ) gamybos efektyvumo didinimo planas ) tiesioginio
špera/ paruoštukė (8 pus.)

Verslo ekonomikos įvadas
Nors šis verslo pamatas yra daugiau įmonės verslo plano dalis, bet be šio pamato suvokimo sunkiau įsivaizduoti ir nustatyti mokymosi prioritetus, kurie palengvina ne tik pasiruošimą verslui pradėti, bet ir sistemingai kaupti ir gilinti profesines žinias reikalingas ir būtinas bet kokio verslo pradžiai ir vystymui tinkama idėja ir jos rinkodara ( marketingas):. kainodara, reklama, viešieji ryšiai, marketingo planas, verslo planas, SSGG, Pest analizė darbo ir ūkinės veiklos organizavimas prekių ir paslaugų priėmimas bei paskirstymas:. Sudaryti galimybes įgyvendinti Ignalinos atominės elektrinės stabdymo projektus, pritraukti investicijas naujiems branduoliniams reaktoriams statyti Ugdyti
konspektas (125 pus.)

Vadybos konspektai (10)
Matricinę struktūrą tikslinga panaudoti tada, kai atliekami ypač sudėtingi darbai ir reikalingi aukštos kvalifikacijos įvairių specialybių vykdytojai operatyvinio ir ypač strateginio pobūdžio verslo problemoms spręsti. Veiksmų planas sprendimui įgyvendinti;. Tas panaudojimas ir yra finansinės veiklos tikslas. Finansinė veikla prasideda dar tik pradedant veiklą, nes mes nagrinėjame veiklą, kurios dalis finansai Verslo plane yra finansavimo planas - tai reikšminga ir neatsiejama jo dalis.
špera/ paruoštukė (6 pus.)

Įmonės veiklos apskaita
Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms Sąskaitų planas:klasės ir jų sudėtis. Apskaitos standartai aprėpia Biudžetinių įstaigų apskaitos standartus ir Verslo apskaitos standartus.()".
konspektas (46 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.