Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Derybų organizavimas ir vedimas
VADYBOS KATEDRA DERYBŲ SU "IKEA" KONCERNO VADYBININKAIS ORGANIZAVIMAS IR JŲ VEDIMAS. Modulio "Verslo etika ir bendravimo organizavimas" individualus namų darbas. Parengiama derybų strategija, formuluojami tikslai Surenkama informacija apie būsimąjį derybų partnerį Numatoma oponento strategija ir tikslai Sudaromas derybų eigos planas Surenkami deryboms reikalingi dokumentai, parengiami sutarčių, kontraktų, rekomendacijų projektai." (I.Dainauskienė "Derybos: organizavimas ir vedimas’ , p.).
namų darbas (20 pus.)

Informacinė visuomenė
Globalizacijos procesas technologijoje ryškiausiai pasireiškia tinklų, jungiančių žmones, objektus, resursus kūrimu. Verslo globalizacija pasireiškia verslo proceso pertvarkymais, kurių viena iš pasekmių - didesnė priklausomybė nuo efektyvios komunikacijos. Įgyvendinant šį projektą, buvo parengtas Lietuvos valstybės informacinės infrastruktūros kūrimo strateginis planas.
konspektas (28 pus.)

LR nacionalinis biudžetas
Vieną svarbiausių vaidmenų vaidina tai, kaip vyriausybė paskirsto biudžeto lėšas, kaip planuoja savo išlaidas ir pajamas. Nacionalinis biudžetas - tai valstybės einamųjų metų pajamų ir išlaidų planas. Tai sąlygoja geresni mokesčių surinkimo metodai, besiplečiantis šalyje verslo sektorius, kita Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad didžiausias biudžeto prieaugis įvyko metais, nuo m.
referatas (13 pus.)

Apskaitos politika
Techniniam aspektui priskiriamas ūkinių operacijų dokumentavimas (dokumentų formos, jų judėjimo tvarka), inventorizavimas, sąskaitų planas, dokumentų archyvavimas, taip pat buhalterijos darbuotojų darbo sąlygų sudarymas, jų aprūpinimas reikiamomis darbo priemonėmis, apskaitos kompiuterizavimas ir kt . ) naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių įvykių ar ūkinių operacijų;. ) naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių įmonė iki to laiko nevykdė Apskaitos politikos pakeitimas, atliktas pradedant taikyti Verslo apskaitos standartus, turi būti registruojamas pagal specialias
referatas (18 pus.)

Strategiją sąlygojantys veiksniai. Strategijos parinkimas
Seni valdymo metodai tapo neefektyvūs. Dažnoje įmonėje yra puikiai paruoštas verslo planas, kuris atrodo optimalus, sutelkti žmogiški ir finansiniai resursai, bet dėl kažkokių priežasčių planai lieka tik popieriuje. Pakoreguotas Kolegijos strateginis planas ir jo įgyvendinimo programa Parengta Kolegijos veiklos ataskaita už - mokslo metus Parengtas Kolegijos veiklos planas iki mokslo metų Parengta savianalizės suvestinės rengimo metodika Parengtos Nuostatos Dėl Balonijos Deklaracijos įgyvendinimo Kolegijoje Pateikta informacija apie Kolegijoje atliekamus mokslo taikomuosius tyrimus į respublikinį ŠMM leidinį Žinynas Pateikta informacija ŠMM apie Kolegijoje įvyksiančias Mokslines-praktines
referatas (14 pus.)

Pedagogikos paskaitų konspektai
Jaunimo profesinio ugdymo sistema apima profesines ir aukštesniąsias mokyklas (kolegijas). Profesinės mokyklos rengia kvalifikuotus darbininkus bei aptarnavimo, verslo sričių darbuotojus. Realiai turinį apibrėžia ne vadovėliai, bet mokytojai, ne mokymo planas (centralizuotai parengtas), bet žmonės tūkstančiuose mokyklų .
konspektas (30 pus.)

Gamybinio padalinio sąnaudų, pelno ir pelningumo paskaičiavimas
KAUNO KOLEGIJA. VERSLO VADYBOS FAKULTETAS. Gami-niai Gamy-bos planas vnt. Gaminio darbo imlumas (DIJ, N) val./vnt. Valandinis atlygis Lt (Aval.) Gamybinės programos darbo imlumas (Di, val) Pagrindinis darbo užmokestis, Lt.
kursinis darbas (32 pus.)

Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo kokybės valdymo modeliavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Perkelti procesą į gamybą (operacinį lygmenį) Mischel () siūlo į švietimą perkelti visuotinės kokybės vadybą, t.y. tokį požiūrį į kokybę, kokį taiko prekes gaminančios ir paslaugas teikiančios įmonės, švietime taikyti verslo įmonių kokybės filosofiją. Reikėtų visiems mokyklos bendruomenės nariams išsiaiškinti ir susitarti, kas yra kokybės vadybos sistema, kokius bendradarbiavimo principus reikėtų taikyti ir t.t Mokykla turėtų parengti kokybės vadovą, kuriame būtų aiškiai apibrėžta mokyklos kokybės politika, tikslai, taikomi teisiniai reikalavimai, darbuotojų kompetencija, akreditavimo ir sertifikavimo programos, mokymo planai ir programos, personalo mokymo strategija ir programa,
diplominis darbas (85 pus.)

Vadybos konspektai (11)
Kiekvienas planas apibūdinamas visais keturiais požiūriais. Pavyzdžiui organizacijoje sudaromas taktinis kompleksinis globalinis gamybos planas arba operatyvinis programinis lokalinis pardavimo planas ir t.t. Šio lygio strategiją formuluoja stambios organizacijos arba paslaugų sferos (pvz., švietimo strategija) Verslo vieneto strategija.
konspektas (43 pus.)

Ekonominė geografija
- tarptautinė ekonomika (dalyvavimas tarptautiniame darbo pasidalinime, investiciniai srautai, eksporto ir importo santykis, aukštųjų technologijų eksporto dalis, eksportuojamų prekių kainų indeksas);. - valstybinis socialinių-ekonominių problemų reguliavimas (įstatyminė bazė, teisėtvarka, politinis stabilumas, valdymo sistemos korupcijos lygis, valdžios verslo vertinimo kompetencija, valstybės skola proc. lapijos struktūros - miesto planas būdinga miestams su keliais išsivysčiusiais centrais (Stokholmas, Amsterdamas).
špera/ paruoštukė (7 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
verslo etika, europos sajunga, ivaizdis, filosofija, vanduo, balys sruoga, valstybes tarnyba, etika, tautosaka, architektūra

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.