Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Įvaizdis ir jį formuojantys elementai
EKONOMIKOS FAKULTETAS. Verslo vadybos katedra. Iš anksto gavęs viešbučio prospektą, kur paprastai yra vietovės planas ir kelio iki renginio vietos aprašymas, svečias supras, kad tai yra ypatingas šeimininko dėmesio ženklas .
kursinis darbas (23 pus.)

Administracinės teisės konspektas
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai padeda Regionų komitetas bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, atliekantys patariamąsias funkcijas Teisė į gerą administravimą: Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką. Ši teisė apima: a) kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę; b) kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo; c) administracijos pareigą pagrįsti savo sprendimus. Tai vyriausybės visą jos įgaliojimų laiką privalomas veiklos
konspektas (121 pus.)

Kinijos ekonomika
Tai viena populiariausių vietų verslui SĄLYGOS VERSLUI KINIJOJE. Tarptautinės finansų korporacijos (IFC) atliktame tyrime, "Verslo vykdymas metais", kuriame analizuojamos pasaulio valstybėse esančios verslo vykdymo sąlygos (teisės aktai, veiklos reguliavimas, kredito sąlygos ir kt.), Kinija vertinama kaip palanki aplinka verslui. Pati partijos-valstybės sistema buvo "dualistinė", kai ekonomika buvo planuojama centralizuotai, o planas vykdomas biurokratinės hierarchijos principu, tačiau visas politikos įgyvendinimo mechanizmas buvo prižiūrimas ir veikė ideologiniame socialistinių moralinių principų kontekste, kurį sukūrė komunistų partija (dar tiksliau — aukščiausiasis
kursinis darbas (34 pus.)

Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos
įstatymų leidžiamosios įstaigos aktas, kuriuo iš anksto numatomos ir sutvarkomos viešojo finansų ūkio pajamos ir išlaidos;. valstybės pajamų ir išlaidų sąmata, planas ir aprašas . Vyriausybės pajamų šaltinis yra mokesčiai, kuriuos moka namų ūkis ir verslo firmos.
referatas (18 pus.)

Audito atsiradimas, organizavimas, reikšmė ir būtinumas
Audito planas - tai numatomų priemonių ir darbų visuma, padedanti auditą atlikti nuosekliai, objektyviai ir visapusiškai, su minimaliomis išlaidomis. ribotos atsakomybės kompanijas, kur kompanijos savininkai (akcininkai) atsako tik įnešto kapitalo dalimi. Tai pažangi verslo organizavimo forma, leidusi žymiai praplėsti galimybes, pritraukti daugiau kapitalo, reikalingo verslo plėtimui, leido vykdyti daug didesnio masto operacijas, organizuoti tarptautinį verslą.
kursinis darbas (20 pus.)

Auditas
pabaigoje pirmą kartą Škotijoje buvo priimtas įstatymas draudžiantis tam tikriem pareigūnam tarnauti mieste auditoriumi. Tuo vakarų pasaulyje buvo suformuluota šiuolaikinė auditorių nepriklausomybės sąvoka Nepaisant tokio progreso audito praktikoje tik antroje XIXa pusėje profesionalus auditorius tapo svarbia figūra verslo pasaulyje. Audito planas turi būti patvirtintas vidaus audito padalinio vadovo ar įmonės vadovybės.
konspektas (15 pus.)

Automobilių techninis eksploatavimo kursinis darbas
TURINYS PROJEKTO UŽDUOTIS PROJEKTO ŽINIARAŠTIS ĮVADAS APRAŠYMO SKYRIUS PROJEKTUOJAMO REMONTO BARO IR ZONOS CHARAKTERISTIKA RIEDMENŲ TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA, PRADINIAI DUOMENYS SKAIČIAVIMO SKYRIUS GAMYBINĖS PROGRAMOS SKAIČIAVIMAS DARBININKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAS DARBO VIETŲ IR POSTŲ SKAIČIAVIMAS TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PARINKIMAS. GAMYBINIŲ IR PAGALBINIŲ PATALPŲ PLOTAS. ENERGETIKA. TECHNOLOGIJOS SKYRIUS TECHNOLOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO SCHEMA. ATLIEKAMŲ DARBŲ TECHNOLOGINIS PROCESAS. TECHNOLOGINĖ KORTELĖ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIUS ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA ĮMONĖS DARBO PROCESO ORGANIZAVIMAS, SCHEMA DARBO VIETŲ ORGANIZAVIMAS DARBO IR POILSIO REŽIMAS ŽMONIŲ SAUGA IR
kursinis darbas (51 pus.)

Vidaus audito tarnybos įkūrimas ir jos darbo organizavimas įmonėje „N“
Vidaus auditas padeda užtikrinti, kad organizacija galėtų efektyviai siekti savo verslo tikslų bei valdyti savo rizikas. Parengti gerus vidaus audito planus gana sudėtingas uždavinys vidaus audito tarnybai, nes reikia ne tik gerai žinoti įmonės tikslus, jos veiklos ypatybes ir problemas, bet ir ekonomiškai naudotis kartais gana ribotais ištekliais. Vidaus audito tarnyba sudaro trijų lygių planus: strateginius, metinius, bei operatyvinius Strateginis vidaus audito planas sudaromas tam pačiam laikotarpiui kaip ir įmonės strateginis planas, kuris paprastai apima - metus.
kursinis darbas (24 pus.)

Finansinė apskaita bankuose
Apskaitos politika yra valdymo ir finansinės apskaitos vedimo metodologija, kuri skirta: planavimui ir bendram banko valdymui, optimaliam mokesčių planavimui, adekvačiai vertinti aktyvus, įsipareigojimus, sąnaudas ir finansinius rezultatus, sudarant suvestinę finansinę atskaitomybę Penkto lygio dokumentus sudaro vidiniai, konkretaus banko dokumentai, kuriuose sprendžiami atskiri apskaitos klausimai, kurie nebuvo išspręsti prieš tai išvardintuose keturių lygių dokumentuose. Šiai grupei priklauso sąskaitų planas, atskirų buhalterinių operacijų tvarkymo instrukcijos, dokumentų apyvartos taisyklės, apskaitinės informacijos apdorojimo technologija ir kiti nurodymai, kurie konkretizuoja banko
kursinis darbas (35 pus.)

Ab "Alita" Marketingo strategijos kūrimas
Makroaplinka. Makroaplinka - veiksniai ir jėgos, kurie veikia visų ekonomikos šakų ūkio subjektus Turint informaciją apie verslo aplinką, ją įtakojančius veiksnius galime sėkmingiau numatyti naują verslo kūrimo galimybės bei veikiančių įmonių konkurencinę padėtį Remiantis žinomo ekonomisto F. Tam yra rengiamas planas.
kursinis darbas (29 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.