Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Švietimo politikos konspektai
) išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą;. ) nustatyti jaunuolio kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam įsigyti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, atitinkančią šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančią jam įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti tolydžio
konspektas (18 pus.)

Verslo planavimas
ĮVADAS. Verslo planai Lietuvoje dažniausiai rašomi reikalaujant verslo bankams ir užsienio kapitalo įmonių akcininkams. Tuo tarpu, kai strateginis planas yra strategijos pasirinkimas, planas yra procesas, kuris įgyvendina pasirinktą strategiją, planavimas yra lemiamas Pasaulio patirtis įrodė, kad visos organizacijos didelės ir mažos žymiai efektyviau dirba, jei turi rašytinius planus.
referatas (23 pus.)

Gamybinio padalinio sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Vadovas lekt. Zita Damalakienė; Kauno kolegija, Verslo vadybos fakultetas, Maisto pramonės verslo vadybos katedra. Gaminiai Gamybos planas.
kursinis darbas (37 pus.)

Logistikos proceso valdymo analizė UAB Tromina
Realizuojama kontrolės funkcija, kuri leidžia įsitikinti, jog planas įvykdytas ir tikslas pasiektas Organizavimas. Prašau pasirinkti Jums tinkamiausią atsakymo variantą ir jį pažymėti. Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus! Tyrimo organizatorius - Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos, Verslo vadybos studentas Gediminas Vagnorius.
kursinis darbas (38 pus.)

Vyno butelių pervežimas iš Paryžiaus į Vilnių
Turinys Įvadas VYNO BUTELIŲ PERVEŽIMAS IŠ PARYŽIAUS Į VILNIŲ TEORINĖ ANALIZĖ Įmonių veikla ir vadymas Pervežimo paslaugų analizė Lietuvoje Įmonės valdymo funkcijos Rinka ir konkurentai Rinkos analizė: tikslinės rinkos dydis ir augimo potencialas Konkurentai. Pozicionavimas konkurentų atžvilgiu Kainodara Verslo prielaidos ir rizika Finansų planavimas transporte VYNO BUTELIŲ PERVEŽIMŲ IŠ PARYŽIAUS I VILNIŲ SITUACINĖ ANALIZĖ Įmonės veikla ir valdymas Transporto paslaugų analizė Rinka ir konkurentai Prielaidos ir rizika Finansų planas Išvados Literatūros sąrašas Įvadas. Mūsų verslo sekmė priklauso nuo klientų verslo sekmės, todėl visos įmonės pastangos yra nukreiptos į
kursinis darbas (29 pus.)

Smulkių įmonių steigimas Lietuvoje
Verslo kūrimo idėjos sukonkretinimas Įmonės kūrėjo asmeninių savybių įvertinimas Verslo organizavimo sąlygų įvertinimas Įmonės juridinės formos parinkimas Verslo organizavimo projekto parengimas Įmonės steigimo dokumentų parengimas Įmonės įregistravimas Teigiama, kad įmonės sėkmingą veiklą lemia trys dalykai: pačios idėjos privalumai, verslininko sugebėjimai ir materialios sąlygos Gera idėja ta, kurią įgyvendinus bus patenkinamas konkretus vartojimo poreikis, nes bet kokio verslo organizavimo tikslas yra ne gaminti, o pelningai parduoti, idėjos sukonkretinimas - tai rinkos nišos ir prekės (paslaugos), kuri užpildytų tą nišą, nustatymas. Ketvirta, - kokia padėtis darbo rinkoje. Penkta,
referatas (20 pus.)

Įmonės aprašymas UAB Statva
Vadovui reikia žinoti apie šiuolaikinius veiksnius, lemiančius motyvaciją, kad prireikus galėtų paskatinti darbuotojus dirbti geriau, greičiau ir efektyviau.Šia tema negalima pateiktikonkrečių receptų, kaip motyvuoti, skatinti darbuotojus, tačiau gilintis į tai tikrai verta. Vadovas, kuris tuo nesidomi, rizikuoja prarasti gerus darbuotojus, o svarbiausia verslo sėkme. Vėliau sudaromas kiekvienos dienos planas visai organizacijai bei kiekvienam darbininkui atskirai.
analizė (13 pus.)

Bendrieji planai. Rengimas, derinimas ir tvirtinimas
Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;. Numatyti bioprodukcinio ūkio, pramonės, verslo, rekreacinės ir kitos paskirties teritorijų vystymo kryptis, formuoti palankias ūkio ir verslo ugdymo sąlygas;. Patvirtintas Bendrasis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai vietinėje spaudoje paskelbiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data Įsigaliojus Bendrajam planui, netenka galios ankstesnis Bendrasis planas (jo sprendiniai).
referatas (16 pus.)

Strateginis planavimas įmonėje
Globalinių procesų ir ekonominės integracijos kontekste konkurencija kiekviename verslo sektoriuje tapo ypač intensyvi. formaliai nustato organizacijos ribas pateikia dokumentais patvirtintą organizacijos strategijos aprašymą ir pagrindą, kuriuo remiantis ji suformuota tai pagrindas visoms organizacijoje daromoms prielaidoms ir sprendimams jis signalizuoja apie organizacijos įsipareigojimus jos pasirinktai strategijai tai kontrolės ir veiklos matavimo pagrindas tai ateities strateginių sprendimų pagrindas . Strateginis planas - darbo dokumentas, organizacinis planas.
referatas (24 pus.)

Ekonominė ir pinigų sąjunga
Bendrija jau kelis kartus bandė sustiprinti ekonominio bendradarbiavimo sistemą. Vernerio ekonomikos ir pinigų sąjungos planas aštuntajame dešimtmetyje žlugo dėl nepakankamo noro gilinti integraciją bei skirtingo valstybių narių požiūrio į ekonomiką. Bendra valiuta leidžia valstybėms narėms taupyti, kadangi atsiranda galimybių: mažinti sąnaudas - nereikia keisti valiutų; mažinti kainas - dėl padidėjusios konkurencijos euro zonoje (valstybių, dalyvaujančių -oje EPS pakopoje, teritorijoje); gerinti vietos verslo sąlygas prekybai ir investicijoms.
referatas (26 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
verslo etika, europos sajunga, ivaizdis, filosofija, vanduo, balys sruoga, valstybes tarnyba, etika, tautosaka, architektūra

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.