Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

UAB "Taurus - Ekspres" įmonės organizacinis projektavimas
Visuotinė kokybės vadyba, ISO:, ISO , Europos verslo tobulumo modelis, Malcolm Baldrige kokybės apdovanojimo modelis, verslo procesų pertvarkymas (business process re-engineering) - visos šios vadybos teorijos ir modeliai didelę reikšmę teikia procesiniam požiūriui į įmonės valdymą. Vienareikšmiškumas, jei iš kiekvieno veiksmo gaunamas pastovus ir aiškus rezultatas Finansų planavimas transporte. Finansų planas iš esmės susideda iš tam tikrų dokumentų ir elementų, kurie leidžia verslininkui (ir potencialiems investuotojams) įvertinti bendrą planuojamo verslo pelningumą ir likvidumą.
kursinis darbas (18 pus.)

Pridėtinės vertės mokesčio analizė tarptautiniu mastu
PVM neapmokestinama. (atrinkta, kas galėtų būti aktualu verslo įmonėms). PVM pajamų planas įvykdytas.
referatas (24 pus.)

AB "Vilkyškių pieninės" praktikos ataskaita.
ĮVADAS I. AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖS" PADĖTIES ĮVERTINIMAS Įmonės makroaplinkos analizė AB "Vilkyškių pieninė" mikroaplinkos analizė AB "Vilkyškių pieninės" plėtros galimybės AB "Vilkyškių pieninės" plėtros strategiją Įmonės veiklos planas II. Iš pradžių buvo stengiamasi suformuoti AB "Vilkyškių pieninės", kaip sėkmingo verslo įvaizdį ir tai pavyko, tačiau dabar reikalingas ir gero sūrio gamintojo, turinčio gilias sūrių gaminimo tradicijas, įvaizdis Reklama per radiją bei televiziją - mažiausiai naudojamas ne tik Vilkyškių pieninės, bet ir kitų sūrių gamintojų rėmimo būdas.
ataskaita (25 pus.)

Personalo formavimas ir ugdymas
Juose plačiai aprašyti svarbiausi personalo vadybos aspektai. Papildomos informacijos ieškojau internetinėme puslapyje manager.lt, kuriame pateikta daug naudingų straipsnių verslo tema Praktiniam darbui pasirinkau policijos pareigūnų, "Pro printas" ir "Broxlit" įmonių personalo formavimą bei ugdymą. įvertina galimybė patenkinti papildomąjį poreikį iš vidinių šaltinų Paskutiniame etape sudaromas "vadovaujančiųjų darbuotojų pavadavimo planas".
kursinis darbas (42 pus.)

UAB „ Calypsė“ finansinės būklės analizė 1999 – 2004 m
Kiekviena vertinama įmonė turi turėti mažiausiai penkerių metų veiklos planą, kurio sudėtine dalis būtų finansinis planas. Be detalaus verslo finansinio plano, kuriame atsispindėtų būsimi pinigų srautai, nebus įmanoma tiriamu metodu nustatyti verslo vertės. Finansinį planą gali rengti vertinamos įmonės darbuotojai, specialiai pasamdyti konsultantai arba bendromis jėgomis Verslo pinigų srautų planas, kuriame planavimui naudojamas pilnas pinigų srautas (nuosavam kapitalui), turėtų parodyti:. kokiais finansavimo šaltiniais ir apimtimis būsimu periodu numatoma tenkinti šio periodo investicijų poreikį, taip pat tikėtiną apyvartinių lėšų poreikio padidėjimą (susijusį su produkcijos apimties
kursinis darbas (45 pus.)

Strategijos įgyvendinimas įmonėje
Versle strategijos vadyba laikoma atskira vadybos šaka. Tai organizacijos resursų valdymas siekiant ilgalaikių tikslų Verslo strategijos vadyba atsirado iš ilgalaikio planavimo, kai rinkos plėtėsi, ir bendrovės grindė savo veiklą viltimi, kad jos ir toliau plėsis. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS.
referatas (15 pus.)

Viešųjų bibliotekų projektai 2000 – 2004 metais: temos, partneriai ir rėmėjai
. Šiandien projektinė veikla įsigali ne tik verslo, bet ir valstybiniame sektoriuje be kultūros, mokslo ir švietimo įstaigose Atsižvelgiant į projektų paskirtį, galima išskirti verslo, mokslo, mokymo ir ne pelno projektus. Buvo parengtas Neįgaliųjų metų veiksmų planas, įgyvendinama Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos parama.
diplominis darbas (57 pus.)

Vadybos konspektai (13)
politiškai atsiskaitančios prieš visuomenę, todėl jos negali veikti taip greitai ir efektyviai, kaip verslo org-zacijos, kur vadybininkai gali priimti sprend. už uždarų durų Kitas svarbus skirtumas tas, kad valdžios inst-cijos privalo tarnauti visiems vienodai, nepriklausomai nuo piliečių gebėjimo mokėti ar poreikio vienai ar kitai paslaugai, o tai neleidžia pasiekti tokio pat rinkos efektyvumo, kaip verslo org-zacijose Verslo org-zacijos pelną gauna iš savo klientų, kurie moka laisva valia, o valdžios inst-cijos tiesiogiai gauna pinigus iš mokesčių mokėtojų, nori jie to ar ne. Pvz., org-zacijoje sudaromas taktinis, kompleksinis, globalinis gamybos planas arba operatyvinis programinis
konspektas (44 pus.)

UAB "Langemė" dokumentų apžvalga
VGTU Verslo Vadybos fakultetas ruošia specialistus, kuriems suteikiamos išsamios žinios, atitinkančios dabartinius vadyboss rinkos poreikius. Aš vadovauju Verslo Vadybos fakulteto verslo technologijų katedrai, šiam studentui esu dėstęs keletą specialybinių dalykų. Veiklos programų realizavimo būdų: metodinės veiklos, darbo su šeima, bendruomenės renginių, inspektavimo planas.
namų darbas (30 pus.)

Lietuvos ir Jungtinės Karalystės makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Tai gali būti paskolos ir kitokie atidedamojo mokėjimo metodai, įgalinantys vartotojus ir firmas pirkti prekes, paslaugas, žaliavas, medžiagas ar dalis. Kreditai teikiami tiek vartotojams, tiek ir verslo subjektams. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai gali būti tik piniginės lėšos Valstybės biudžetas - Seimo tvirtinamas valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams Valstybės biudžeto pajamas sudaro: pajamos iš mokesčių, gaunamos į valstybės biudžetą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; pajamos iš valstybės turto (išskyrus pajamas, gaunamas pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą ir Valstybės ir savivaldybių turto
referatas (48 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.