Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

„Elpa ir partneriai" marketingo tyrimas
Jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius, galite steigti ūkinę bendriją Ūkinės bendrijos privalumai yra šie: ūkinei bendrijai nebūtina įdarbinti darbuotojus pagal darbo sutartis, joje jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali dirbti ūkinės bendrijos tikrieji nariai, ūkinė bendrija gali tvarkyti supaprastintą buhalterinę apskaitą, įstatymai nereglamentuoja ūkinės bendrijos minimalaus nuosavo kapitalo. Organizacijos valdymo hierarchinis modelis. Šaltinis: UAB "Elpa ir partneriai" verslo planas.
tyrimas (47 pus.)

Profesines veiklos praktikos ataskaita: ekologiškų produktų gamyba
Ūkininko valdoma žemė yra geros kokybės ir aukšto produktyvumo, kas leidžia vystyti ekologinę žemdirbystę ir pasiekti aukštą derlingumą, surinkti gerą derlių K.Mykolaičio ekologinio ūkininkavimo tikslai:. sukurti naują progresyvią verslo aplinką;. Taip pat turi būti parengtas ekologinio ūkio veiklos planas, sudaryti sėjomainų, tręšimo planai, įgyvendinta nustatytos formos apskaita.
ataskaita (19 pus.)

Profesinės veiklos praktikos ataskaita: prekyba miško gėrybėmis UAB "Arčia"
Tarptautiniais apskaitos standartais;. Verslo apskaitos standartai;. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai surašomi Lietuvių kalba, o prireikus - ir lietuvių, ir užsienio kalba Bendrovėje yra naudojamas savas sąskaitų planas, kuris yra parengtas remiantis LR apskaitos instituto Standartų tarybos patvirtintu pavyzdiniu sąskaitų planu.
ataskaita (28 pus.)

Planavimas ir strateginis valdymas
Strateginis planas įkūnija ir sukasi apie organizacijos strategijos teiginį. Verslo vieneto strategija. Verslo vieneto strategija - strategija, suformuota atskiros verslo veiklos tikslams įgyvendinti; dar vadinama verslo linijos strategija.
referatas (9 pus.)

Darbo apmokėjimo, darbuotojų skatinimo tvarka, dokumentai ir apskaita
- LR buhalterinės apskaitos įstatymas;. - Verslo apskaitos standartai;. Sąskaitų planas.
kursinis darbas (52 pus.)

Viešojo administravimo subjektų sistema Lietuvoje ir Vokietijoje
Šiai institucijai dalis funkcijų buvo priskirta dirbtinai, dalis - tampa nebeaktualiomis plečiantis informacinių technologijų galimybėms arba baigiamos įgyvendinti, pvz., žemės reforma atkuriant nuosavybės teises. Paskirtis - panaikinti apskrities viršiniko instituciją ir likviduoti apskrities viršininko administracijas Tikslas - optimizuoti valstybės valdymą ir sutaupyti lėšas, sumažinti korupcijos galimybes, gerinti verslo ir jo plėtros sąlygas, mažinti gyventojams administracinę naštą, optimizuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų tinklą Pasekmės - panaikinus apskričių viršininkų administarcijas, LR teritorijos aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose valdymas bus
kursinis darbas (28 pus.)

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas (2)
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS. VERSLO VADYBOS FAKULTETAS. Skolos padengimo planas.
namų darbas (7 pus.)

Reklama
o Kada ir kur su tiksline rinka kontaktuoti?. Reklamos priemonių planas, arba žiniasklaidos planas, - tai reklamos tvarkaraštis, kuriame nurodoma, kada, kokia kaina, kur, kokiu dažnumu bus skelbiama reklama, kokia bus kampanijos trukmė, kada turi būti pateikta medžiaga, reklamos formatas, specialūs techniniai reikalavimai (pavyzdžiui, elektroninio formato ypatumai) Teisingai sudarytas reklamos planas turi remtis sociologiniais duomenimis apie skirtingų gyventojų grupių požiūrį į žiniasklaidą (kiek žmonių žiūri ar klausosi televizijos bei radijo laidų, kokie leidiniai yra populiariausi ir pan.), statistiniais duomenimis, rodančiais, kiek žmonių gali pamatyti lauko reklamą tam tikroje
konspektas (76 pus.)

Praktikos ataskaita: socialinė pedagogika
SKYRIAUS SOCIALINIS PASAS užduotis. PRAKTIKOS ATLIKIMO LAIKO VEIKLOS PLANAS BEI. Įstaigos tikslas: rengti kvalifikuotus aprangos ir tekstilės pramonės, verslo ir administravimo, dailiųjų amatų ir paslaugų srities (sektoriaus) darbininkus, tenkinti regiono ir šalies darbo rinkos poreikius Uždaviniai: įgyvendinti vidinės kokybės užtikrinimo priemones, organizuoti ugdymo procesą tenkinantį mokinių bei visuomenės poreikius, vykdyti profesinį mokymą pagal rinkos poreikiams pritaikytas profesinio mokymo programas, sudaryti mokiniams sąlygas įgyti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti mokiniams tinkamas materialines socialines sąlygas, teikti mokiniams specialiąją
ataskaita (22 pus.)

Marketingo sistema
) Sprendimas (ar bus rengiamas naujas, ar taisomas senasis planas; kas rengs planą; kas kontroliuos rengimo procesą);. IŠVADOS. Knygų verslo marketingo valdymas - tai logiška veikla, susijusi su knygų verslo situacijos analize, prognoze bei marketingo veiksmų planavimu, įgyvendinimu ir kontrole Šiuolaikinių vadybos teorijų taikymo knygų verslo marketingo tobulinimui galimybių įvertinimas:.
kursinis darbas (48 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.