Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Gamybinės praktikos ataskaita: autoservise
. UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA. Įvadas Įmonės struktūra ir valdymas Įmonės remonto dirbtuvių (TP punkto) planas su įrengimų išdėstymų.
diplominis darbas (21 pus.)

Lietuvos centrinis bankas iki ir po euro įvedimo, ir jo funkcijos
UTENOS KOLEGIJOS. VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO. sudarė Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisiją, kurios pagrindinis uždavinys - užtikrinti, kad būtų parengtas ir tinkamai įgyvendintas Nacionalinis euro įvedimo planas m.
referatas (20 pus.)

R. Berukštienės IĮ "Berukšta" rinkodaros veiklos planavimas
Kaunas TURINYS. ĮVADAS VERSLO ĮMONĖS RINKODAROS PLANAS Verslo įmonės rinkodaros plano dalys Rinkodaros aplinkos elementai Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos Verslo įmonės pardavimų prognozavimo metodai R. Berukštienės IĮ "Berukšta" RINKODAROS VEIKLOS PLANAVIMAS R.
kursinis darbas (35 pus.)

Biudžeto esmė ir jo parengimas
VERSLO VADYBOS FAKULTETO. Tačiau ir tokiu atveju, jei įmonėse yra atskiri ekonomikos skyriai, buhalteriai su biudžetų rengimu dažnai būna gana glaudžiai susiję Vakarų literatūroje vartojamą terminą "buget" įmonės mastu galima būtų traktuoti ir kaip sąmatą. Vakarų Europos literatūroje biudžetas apibrėžtas kaip formalus ir detalizuotas verslo planas. Atsakomybės priskyrimas ir kontrolė Vaizdžiai galima teigti, jog biudžetas - tai metinis planas, išreikštas litais ir centais, tačiau šis planas prasideda ne nuo skaičiavimų, bet nuo pagrindinių sprendimų - strateginių tikslų formulavimo bei uždavinių tiems tikslams pasiekti nustatymo.
kursinis darbas (47 pus.)

Trakų rajono turizmo verslo analizė
UTENOS KOLEGIJOS. VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (patvirtinta LR Seimo m.
analizė (20 pus.)

Logistikos procesų valdymo analizė UAB „Vakarų mediena torso“
Vėliau logistikos terminas vartotas įvairiose veiklos srityse, dažniausiai karo ir transporto (, p. ) Pasak Garalio A., normalus verslo gamybos ar paslaugų procesas įmanomas esant deramam, ritmingam aprūpinimui reikiamomis žaliavomis, medžiagomis ar kitais materialiniais ištekliais. Realizuojama kontrolės funkcija, kuri leidžia įsitikinti, jog planas įvykdytas ir tikslas pasiektas.
kursinis darbas (23 pus.)

Tikslinės rinkos ir strategijos nustatymas UAB "Mažeikių mėsinė"
VERSLO ORGANIZAVIMO KATEDRA Verslo Vadybos studijų programa MV grupė TIKSLINĖS RINKOS IR STRATEGIJOS NUSTATYMAS. ĮVADAS TIKSLINĖS RINKOS IR STRATEGIJOS ANALIZĖ Tikslinės rinkos samprata Marketingo strategijos formavimo ypatumai Aplinkos veiksnių vertinimo tikslingumas Marketingo tikslų formavimo ypatumai Organizacijos marketingo strategijos UAB"MAŽEIKIŲ MĖSINĖ‘‘ TIKSLINĖS RINKOS IR STRATEGIJOS VALDYMAS UAB"Mažeikių mėsinė‘‘ charakteristika UAB"Mažeikių mėsinė‘‘ išorinės ir vidinės aplinkos analizė UAB"Mažeikių mėsinė‘‘ tikslinė rinka Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas IŠVADOS INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS PRIEDAI . Doyle ir Stern () pateikti
kursinis darbas (22 pus.)

Fondai. Fondų apskaitos ypatumai, situacijų analizės
Kontroliuoti skirtų asignavimų panaudojimą Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme yra išskiriami trys biudžetų tipai:. Nacionalinis biudžetas - valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduota (neįskaitant savivaldybių biudžetams skirtų valstybės biudžeto asignavimų) visuma Savivaldybės biudžetas - savivaldybės tarybos patvirtintas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Verslo apskaitos standartuose ( - ame VAS) "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" pagrindinėse sąvokose yra apibrėžtas taip: finansinis turtas - turtas, kurį sudaro pinigai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos šalies, kitos
kursinis darbas (20 pus.)

Socialiniai pokyčiai kaime
MAŽEIKIŲ FAKULTETAS. VERSLO ORGANIZAVIMO KATEDRA Verslo vadybos studijų programa,. Strateginis planas pateikiamas savivaldybei.
kursinis darbas (25 pus.)

Komercinės teisės konspektas
Įmonės administratorius prižiūri arba organizuoja restruktūrizacijos plano įmonės ilgalaikiam mokumui užtikrinti rengimą (jei planas nebuvo parengtas prieš teismui priimant nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo) ir teikia jį kreditorių susirinkimui, o šiam pritarus - teismui tvirtinti. Valstybės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas. Valstybės parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiama pagal Vyriausybės ar savivaldybių smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programas Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas finansuojami iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, valstybės ar savivaldybių pinigų fondų lėšų Viešąsias
konspektas (61 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.