Referatai Kursiniai Diplominiai

Pamokos planas "Būdvardžių laipsniai"
Pamokos planas 6 klasei. METRIKA. Uždaviniai: plėsti ir gilinti mokinių žinias apie būdvardį; išmokyti atpažinti ir sudaryti visus būdvardžių laipsnius; skatinti kūrybingai mąstyti ir atrasti nauja. PAMOKOS EIGA: struktūra; mokytojo veiksmai; motyvacija; mokinių veiksmai. LITERATŪRA.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Pamokos planas-konspektas. Kūno kultūros pamoka
Uždaviniai. Mokyti metimo į krepšį. Lavinti koordinaciją. Lavinti vikrumą. Pamokos (treniruotės) dalys ir laikas. Turinys. Krūvio apimtis ir intensyvumas. Organizaciniai — metodiniai nurodymai.
Pedagogikos konspektas (3 pus.)


Pamokos planas-konspektas. Kūno kultūros pamoka
Kūno kultūros gimnastikos pamoka. Klasė IV. Uždaviniai (rezultatai): tęsti šuoliukų per šokdynę mokymą, mokyti improvizuoti; skatinti patirti geras emocijas; lavinti judesių koordinaciją, ritmo jutimą, artistiškumą, muzikalumą, lankstumą, šoklumą, gerinti laikyseną.
Pedagogikos konspektas (3 pus.)


Pamokos planas-konspektas. Kūno kultūros pamoka
1 klasė. UŽDAVINIAI: Ugdyti vikrumą žaidžiant estafetes; Kamuolio varymosi lavinimas; Darbo komandose lavinimas; Šuolio į tolį kartojimas.
Pedagogikos konspektas (4 pus.)


Pamokos planas: šiuolaikinis liberalizmas
Pamokos pradžia. Naujos medžiagos dėstymas. Savarankiškas darbas. Žinių įvertinimas. Pamokos pabaiga. Liberalizmo epocha. Žymiausi liberalizmo atsovas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalizmo tapatumo problema. Išvados. Mano manymu, su liberalizmo klausimu susiduriame dažnai, tik retai susimąstome, kad tai yra individo (t. y. mano) laisvės ar laisvės apribojimo klausimas. Liberalizmo "pagrindas" yra laisvė, tačiau negalima pamiršti, kad kiekvieno individo laisvė baigiasi ten, kur prasideda kito asmens laisvė.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Pamokos planas. Bendriniai ir tikriniai daiktavardžiai
Lietuvių kalbos pamokos planas 6 klasei. Uždaviniai: plėsti ir gilinti rašybos žinias; ugdyti mokinių rašomąją kalbą; skatinti mąstymą. PAMOKOS SITUACIJA. PAMOKOS STRUKTŪRA. PAMOKOS EIGA: struktūra; mokytojo veiksmai, motyvacija, mokinių veiksmai. LITERATŪRA.
Pedagogikos pavyzdys (10 pus.)


Pamokos planas. Daiktavardžių linksniuotės
Pamokos tipas: kartojimo pamoka. Tema: Daiktavardžių linksniuotės. Klasė: 6 kl. Tikslai ir uždaviniai. Pakartoti daiktavardžių linksniuotes. Pagal ką nustatomos linksniuotės. Prisiminti sunkesnius rašybos atvejus. Priemonės: vadovėlis, lenta, daiktavardžių linksniuočių lentelė. Metodai: pokalbis, klausimia - atsakymai, savarankiškas darbas, pratybos. Motyvacija: mokiniai įtvirtins daiktavardžių linksniuotes. Pamokos struktūros dalis. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Pastabos.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Pamokos planas. Homofoninė muzika, jos komponentai
Pamoka. Probleminiai klausimai. Repertuaras. Pamokos uždavinys. Dainavimas. Grojimas. Kūryba. Pasirodymas. Muzikos. klausymasis. Muzika aplinkoje. Vertinimas.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Pamokos planas. I.Šeiniaus "Kuprelis"– impresionizmo kūrinys
Pamokos planas 11 klasei. Uždaviniai: pristatyti I.Šeiniaus biografiją; aptarti I.Šeiniaus kūrybą; 3. įrodyti, kad I.Šeiniaus “Kuprelis” – impresionizmo kūrinys; gilinti impresionizmo žinias; lavinti pastabumą ir mąstymą. Pamokos situacija. Pamokos struktūra. Pamokos eiga:Struktūra; Mokytojo ir mokinių veiksmai; Motyvacija. Igno Šeiniaus "Kuprelis" ištrauka interpretacijai.
Pedagogikos pavyzdys (8 pus.)


Pamokos planas. Kūno kultūros pamoka
Tema: Būk stiprus ir tiesus. Pamokos modelis: integruota sveikatos ugdymo pamoka. Klasė 10. Mokinių skaičius: (mergaitės). Inventorius: paklotai, gimnastikos suoliukas. Tikslas: pilvo preso ir nugaros raumenų jėgos, ištvermės ir koordinacijos ugdymas, gebėti atpalaiduoti raumenis. Uždaviniai: stiprini nugaros raumenis, stiprinti pilvo preso raumenis mokyti sukoncentruoti dėmesį į kvėpavimą, atpalaiduoti raumenis. Laikas. Mokomoji veikla. Galimi pokyčiai. Iššūkiai. Mokinių organizavias. Veiklos simboliai. Refleksija.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |