Referatai Kursiniai Diplominiai

Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos
Įvadas. Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos. Profiliavimo samprata. Profiliuoto mokymo modelio taikymas. Profiliai, jų pakraipos ir struktūra. Mokomųjų dalykų kursai. Profiliniai mokymo planai. Bendrosios nuostatos, sąlygojančios sustiprintą mokymą. Profilinių mokyklų moksleivių, tėvų, mokytojų, vadovų vertinimas. Profilinio mokymo privalumai ir trūkumai. Profilinio mokymo problemos. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas. Metodika ir organizavimas. Duomenys apie respondentus. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados. Pageidavimai. Literatūra.
Pedagogikos referatas (18 pus.)


Reikalavimai auklėjimo licencijai gauti
Reikalavimai auklėjimo licencijai gauti. Auklėjimo funkcijai atlikti reikalingi auklėtojo gebėjimai. Pageidautini pedagogo gebėjimai. Svarbūs bruožai. Asmuo, turintis auklėtojo kvalifikaciją ir norintis gauti auklėjimo licenciją, turi. Licencija - oficialus leidimas, dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti ar užsiimti tam tikra veikla. Auklėjimas - procesas, kai vyksta asmenybės santykių su aplinka, darbu ir savimi formavimas ir brandinimas. Auklėjimas yra seniausia žmogaus ugdymo funkcija. Visais laikais auklėjimo turinį, metodus ir formas lėmė istorinės, kultūrinės sąlygos.
Pedagogikos namų darbas (3 pus.)


Renginio planas
Konkursas „Sveika gyvensena“. Tikslai. Metodai. Auditorija: 5 – 8 klasių mokiniai. Temos motyvavimas. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Pagrindinė dalis. Pabaiga.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Renginio planas. Alkoholio žala
10 klasė. Tema. Tikslai. Metodai. Naudojama literatūra. Renginio parengimas. Renginio eiga.
Pedagogikos pavyzdys (5 pus.)


Renginio scenarijus vaikų gynimo diena
TEMA: Vaikų gynimo diena - vaikų šventė. IDĖJA: Piktoji ragana nori pagrobti vaikus iš vaikų šventės ir juos įmesti į puodą. Apie tai sužinojusi geroji fėja prašo princesės ir raudonkepuraitės pagalbos. Ragana įsitikinusi, jog vaikai yra nevykėliai, nieko nesuprantantys ir nesugebantys, nežinantys nė vienos žaidimo. Fėja su savo padėjėjomis bando įtikinti raganą jų nevalgyti, nes yra vaikų šventė ir per ją vaikai žais daug žaidimų, bus gudrūs, sumanūs ir aktyvūs. Ilgai įkalbinėjama ragana sutinka suteikti jiems galimybę parodyti savo aktyvumą ir sugebėjimus. FORMA: Šventė. TIKSLAS: Ugdyti vaikų gebėjimą aktyviai dalyvauti žaidimuose, sužadinti kūrybiškumą ir vaizduotę. UŽDAVINIAI. išmokyti vaikus naujų žaidimų. įtraukti visus vaikus į žaidimus. ugdyti vaikų draugiškumą, kolektyviškumą ir bendravimą. drauge sukurti malonią aplinką, kad vaikai praleistų linksmai laiką ir patirtų daug gerų emocijų.
Pedagogikos pavyzdys (7 pus.)


Renginio scenarijus: "Senelių šventė"
Pasiruošimas šventei. Auklėtojos su vaikais daro kaukes vaidinimui, mokosi eilėraštukų ir dainelių. Informuojame tėvelius apie „auksarankių parodelę“, kuri bus organizuojama prieš senelių šventę, paprašome, kad tneštų savo senelių darbelių. Auklėtojos paruošia senoviškų nuotraukų parodą „mano seneliai jauni“. Nuotraukas atneša vaikai iki vasario dienos. Vaikai padaro ir papuošia užduočių skrynelę, auklėtojos sukuria ir gražiai pateikia linksmas užduotis. Kuriame pakvietimus seneliams. Kuriame dekoracijas vaidinimui puošiame sporto salę, kurioje vyks šventė.
Pedagogikos pristatymas (5 pus.)


Renginio scenarijus: Šimtadienis
Šimtadienio scenarijaus pavyzdys. Dalyvauja mokytojai, auklėtoja, mokiniai, direktorius. Daina "trisdešimt ponų". Priesaika. Likusias 100 dienų nusilenksime kiekvienam sutiktam mokytojui. Negersime ir nerūkysime mokyklos teritorijoje, įskaitant ir tualetus. Tausosime mokytojų neuronus, arba kitaip, nervus. Nevesime jaunųjų mokinukų iš doros kelio, o ir patys nemesime kelio dėl takelio. Kiekvieną savaitgalį nuplausime Direktoriaus ir mokytojų automobilius.
Pedagogikos pavyzdys (4 pus.)


Renginio scenarijus: Užgavėnės
Pasirengimas: mokiniai, vadovaujami mokytojų, daro kaukes, siūna užgavėnių personažams drabužius, ruošia dekoracijas, repetuoja vaidinimą ir atlieka kitus pasiruošimo darbus. Tikslas: supažindinti mokinius su užgavėnių papročiais, tradicijomis. Forma: vaidinimas. Renginio planas. Įžanginis autoriaus žodis. Vaidinimas. Šokiai, žaidimai, dainos, mokyklos kieme.
Pedagogikos pavyzdys (4 pus.)


Renginio scenarijus. Sveiki sulaukę Šv. Velykų
Renginio tikslai: supažindinsiu su lietuvių liaudies velykų papročiais, kiaušinių dažymo būdais. Metodai: įtikinėjimo, įpratinimo. Forma: popietė. Dalyviai: šeštos klasės moksleiviai. Vieta: klasė. Situacija. Pasirušimas renginiui. Renginio planas. Priedas nr.1. Kiaušinių marginimas. Priedas nr. 2. Anketa: prisiminkime ką sužinojome apie Šv. Velykas. Priedas nr.3. Kiaušinių nuotraukos. Priedas nr.4. Kiaušinių ridinėjimas. Kiaušinių mušimas. Kiti žaidimai. Naudota literatūra.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Renginio scenarijus. Tarptautinė vaikų gynimo diena
LAIKAS: birželio 1 - oji. VIETA: mokyklos aktų salė. AUDITORIJA: mokyklos bendruomenė, svečiai. TEMA: tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas. TIKSLAI: Pažintiniai: Supažindinti su Tarptautinėmis organizacijomis, ginančiomis vaikų teises, plėsti akiratį, garsinti savo mokyklą. Auklėjamieji: Ugdyti meilės ir pagarbos jausmą žmogaus gyvybei, stiprinti dvasinį ryšį su artimaisiais, ugdyti rūpestingumo jausmą silpnesniam, mažesniam, skatinti meilę, šilumą, gerumą išreikšti ir žodžiais, ir darbais, puoselėti nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Lavinamieji: Skatinti norą tobulėti, būti dėmesingu šalia esantiems, kurti saugią aplinką sau ir kitiems. METODAI. FORMA. PRIEMONĖS. PARUOŠIAMIEJI DARBAI. ŠVENTĖS EIGA. Naudota literatūra.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |