Referatai Kursiniai Diplominiai

Vaiko 6 – 7 metų tyrimas: socialinė kompetencija
Tyrimo objektas: tyriau kaimynystėje gyvenantį berniuką Giedrių... Tyrimo tikslai: atskleisti, kaip yra išsivystę: vaiko socializatiniai gebėjimai, supratingumas, adaptyvumas. Tyrimo eiga. Savivokos tyrimo užduotys. Bendravimas su draugais. Adaptyvumas. Išvados. Priešmokyklinio ugdymo priemonių aprašas priemonės socialinei kompetencijai ugdyti.
Pedagogikos tyrimas (4 pus.)


Vaiko ir jaunimo nusikalstamumas ir prevencija
Įvadas. Nusikaltimų įvykdymo motyvai. Paauglių nusikalstamumą įtakojantys veiksniai. Paauglių nusikalstamumo prevencija. Išvados. Nepilnamečių nusikalstamumas negatyvus reiškinys, su kurio susiduria kiekviena visuomene. Visi suprantame, kad šį reiškinį reikia stabdyti arba bent jau mažinti. Bet turbūt ne kiekvienas suprantame, kaip giliai įaugusios nusikalstamo elgesio šaknys. Nepilnamečių nusikalstamumo mažinimas – ne tik policijos ar kitų valstybinių institucijų reikalas.
Pedagogikos referatas (10 pus.)


Vaiko, iš probleminės šeimos, autoriteto suvokimo ypatumai
Įvadas. Tiriamojo charakteristika. Tyrimas ir jo analizė. Tyrimo organizavimas ir metodas. Interviu metu gauti rezultatai ir analizė. Namas-medis-žmogus piešinio testas. Vidmanto H-T-P piešinių rezultatai ir analizė. Išvados. Naudota literatūra. Tyrimo uždaviniai. Interviu metodo pagalba ištirti vaiko, iš probleminės šeimos, autoriteto suvokimo ypatumus. Naudojant H-T-P projekcinę piešinių metodiką, atskleisti vaiko tarpasmeninius santykius su šeimos nariais bei tam tikrus psichologinius ypatumus. Išanalizavus gautus rezultatus, pateikti išvadas tiriamojo autoriteto suvokimo bei psichologinių ypatumų aspektu.
Pedagogikos kursinis darbas (14 pus.)


Vaikų aukėjimas šeimoje
Įvadas. Šeimos vaidmuo auklėjant asmenybę. Auklėjimo samprata. Vaikų aukėjimo šeimoje esmės samprata. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslas ir uždaviniai. Vaikų auklėjimo šeimoje metodai. Tyrimų, kurie buvo atlikti tiriant vaikų auklėjimą šeimoje, apžvalga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatas (16 pus.)


Vaikų auklėjimo stiliai šeimoje
Įvadas. Vaikų auklėjimo šeimoje specifika. Vaikų auklėjimo stiliai šeimoje. Vaikų auklėjimo stilių šeimoje įvairovė. Motinos ir tėvo asmenybinių ypatybių įtaka vaikų auklėjimo stiliui. Emocinio smurto naudojimas auklėjant vaikus šeimoje. Išvados. Literatūra. Referato objektas - vaikų auklėjimo stiliai šeimoje. Referato tikslas - ištirti vaikų auklėjimo stiliaus šeimoje priklausymą nuo tėvų asmenybių ypatybių ir netinkamo auklėjimo stiliaus pasirinkimo įtaką emocinio smurto naudojimui auklėjant vaikus.
Pedagogikos referatas (16 pus.)


Vaikų baimės
Įvadas. Vaikų baimės. Išvados. Literatūros šaltiniai. Ištrauka iš darbo. Vaikas – tikra mįslė tėvams! Jis su draugais gali užsilipti ant daugiaaukščio namo stogo, atsisėsti ant turėklų ir dar nuleisti žemyn kojas. O vakare savo bebaimį vaiką Jūs sunkiai atpažįstate išblyškusioje, nuo kiekvieno garso krūpčiojančioje būtybėje − taip ji paveikė peržiūrėtas siaubo filmas. Tai ko gi iš tikrųjų bijo Jūsų vaikas?
Pedagogikos referatas (14 pus.)


Vaikų elgesio ydos: egoizmas, melas, šiurkštumas, tingėjimas
Įvadas. Melas. Šiurkštumas. Tingėjimas. Egoizmas. Išvados. Dvasinės žmogaus kultūros ugdymas nėra paprastas, epizodinis dalykas - tai sistemingas, nuolatinis, kruopštus tėvų dėmesys vaikų auklėjimui. Dabar žengiant į gyvenimą karta mato ir matys dar daug blogio, kurį paliko pusę amžiaus trukęs tarybinis gyvenimas: tingėjimą, nesąžiningumą, emocinį nekultūringumą, estetinį skurdą, egoizmą ir kt. Todėl tėvams itin svarbu suvokti konkrečias blogio apraiškas ir pastoti joms kelią. Tai padaryti leidžia geras auklėjimas arba saviaukla.
Pedagogikos referatas (11 pus.)


Vaikų konfliktai ir neadekvatus elgesys grupėje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Konfliktų samprata. Konfliktai tarp vaikų ir jų elgesys. Agresyvaus elgesio samprata. Agresyvus elgesys vaikystėje. Agresijos skirtumai tarp lyčių. Tyrimo organizavimas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos kursinis darbas (25 pus.)


Vaikų nusikalstamumas
ĮŽANGA. INFORMACINĖ SISTEMA. INFORMACIJOS KAUPIMAS. PASKAITOS. VAIKŲ ĮDARBINIMAS. POKALBIS SU NEPILNAMEČIU. JAUNI ŽMONĖS KAIP TEIGIAMI MODELIAI. BENDRAAMŽIŲ ŠVIETIMAS. DARBAS SU ŠEIMA IR VAIKU "ŠEIMOS NAMUOSE". NEPILNAMEČIO NEUŽIMTUMO PRIEŽASČIŲ IR SĄLYGŲ AIŠKINIMASIS. PARTNERYSTĖS GRUPIŲ KŪRIMAS BENDRUOMENĖJE. ŠEIMOS PASITARIMAI. JAUNIMO TEISINGUMO KOMITETAI. REABILITACIJA. VAIKŲ ĮVAIKINIMAS. NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO BŪKLĖS ANALIZĖ. VAIKO AUKLĖJIMO SĄLYGŲ TYRIMAS. MEDIACIJA. GLOBA IR PRIEŽIŪRA. VAIKO PATALPINIMAS MIŠRAUS TIPO LAIKIMUOSIUOSE GLOBOS NAMUOSE. BAUSMIŲ SKYRIMAS. MOKESČIŲ TĖVAMS UŽDĖJIMAS. SMURTO DEMONSTRAVIMO UŽDRAUDIMAS. SANTYKIAI SU PAREIGŪNAIS. NARKOMANIJOS PREVENCIJA. SOCIALIZACIJA. UŽSIĖMIMAI. ELGESIO TERAPIJOS FORMOS. SOCIALINĖS-PSICHOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS PADALINIO NAUDOJAMOS PREVENCINĖS PRIEMONĖS. MINIMALIOS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS PADALINIO NAUDOJAMOS PREVENCINĖS PRIEMONĖS. TIKRINIMO PROCEDŪROS. APGYVENDINIMO SUTARTYS. IZOLIAVIMAS. PROGRAMAVIMAS. KITOS PREVENCINĖS PRIEMONĖS. KOL KAS NENAUDOJAMOS PRIEMONĖS. IŠVADOS
Pedagogikos referatas (14 pus.)


Vaikų saugumo Jonavos pagrindinėje mokykloje įvertinimas
Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Psichologinis mokinių saugumas. Fizinis mokinių saugumas. Tyrimo rezultatų analizė. Saugumo mokykloje mokinių vertinimas. Tėvų požiūris į vaikų saugumą mokykloje. Mokytojų nuomonė apie mokinių saugumą. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.
Pedagogikos diplominis darbas (49 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 |  19 | 20 |