Referatai Kursiniai Diplominiai

Vaikų socializacija
Turinys. Įvadas. Socializacijos vaidmuo vaiko ir visuomenės gyvenime. Veiksniai, kurie įtakoja vaiko socializacijos procesą. Šeimos įtaka vaiko socializacijos procesui. Švietimo įstaigų įtaka vaiko socializacijos procesui. Bendraamžių įtaka. Žiniasklaida. Išvados. Naudota literatūra. Šio darbo tikslas - išsiaiškinti vaikų integravimosi į visuomenę (t.y. socializacijos) ypatumus. Darbo uždaviniai: aptarti pagrindinius socializacijos principus vaiko ir visuomenės gyvenime; aplinkos įtaka vaikui integravimosi į visuomenę procese; panagrinėti šeimą kaip pirmą ir svarbiausią socializacijos instituciją.
Pedagogikos referatas (10 pus.)


Vaikų su fizine negalia problemų sprendimo galimybės
Įvadas. Negalios samprata ir formos. Negalios priežastys. Negalios poveikis asmens mikro socialinei aplinkai. Vaikams su fizine negalia būdingi bruožai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Respondentų demografiniai duomenys. Požiūrio į negalią analizė. Negalios patirtis šeimoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Tyrimo tikslas: Pagalba sprendžianti vaikų su fizine negalia problemų sprendimo būdai. Tyrimo objektas: vaikų su fizine negalia, problemų sprendimo būdai. Tyrimo uždaviniai. Aptarti negalės sampratą ir formas. Aptarti fizinės negalios priežastis ir poveikį asmeniui bei mikro socialinei aplinkai. Aptarti fizinę negalią turintiems vaikams būdingus bruožus. Išsiaiškinti Marijampolėje gyvenančių žmonių požiūrį į negalią ir jos poveikį šeimai. Empiriškai išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria negalios paliesti asmenys. Tyrimo metodai. Mokslinių šaltinių analizė. Anketinė apklausa. Statistinių duomenų analizė. Tyrimo naujinimas.
Pedagogikos diplominis darbas (25 pus.)


Vaikų sveikos gyvensenos ugdymas pradinėje mokykloje
Įvadas. Sveikos gyvensenos ugdymas mokykloje. Sveikos gyvensenos sudedamųjų dalių aptarimas įvairių autorių darbuose. Fizinis aktyvumas. Racionali mityba. Higiena. Racionali veiklos ir poilsio kaita. Rūkymo prevencija. Mokinių saugumo prevencija. Mokyklos įtaka vaikų sveikatai. Dvasinė sveikata. Praktinis darbas. Išvados. Sąvokos. Priedai. Sveikata – didžiausias žmogaus turtas, laimės, geros savijautos, kokybiško gyvenimo pagrindas. Pirmąsias žinias apie sveikatą susistemino Antikos gydytojas Hipokratas. Žinios keitė sveikatos sampratą su kiekviena epocha. Sveikatos problemomis domisi ne tik medikai, pedagogai, filosofai, sociologai, bet ir kitų mokslų atstovai. Suvokiant sveikatą kaip didžiausią vertybę, turi būti skiriamas didžiulis dėmesys jos ugdymui. Vaikystė yra svarbus sveikatos ugdymo pagrindas, todėl šiuo žmogaus ugdymo laikotarpiu reikia skirti itin didelė reikšmė. Vaikystėje sparčiai vystosi vaiko psichika, motorika, kaupiama socialinė patirtis, plečiasi pažinimo laukas. Mokyklos lankymo pradžia – nelengvas tarpsnis vaiko gyvenime, nes šiuo metu vaikas turi priimti nelengvas mokinio pareigas. Keičiasi jo gyvensena: prasideda mokymasis, sumažėja fizinis aktyvumas, didėja protinė įtampa, kinta režimas. Mokytojui tenka didelė atsakomybė už vaiko sveikatos tausojimą, ugdymą, stiprinimą. Sveikatos rodikliai gana liūdinantys.
Pedagogikos diplominis darbas (22 pus.)


Vaisių ir daržovių madų šou
Trumpas scenarijus vaisių ir daržovių madų šou. Prasidėjus naujiesiems mokslo metams, pamažu įsibėgėja ir projekto "Sveikatiada" traukinys. Mūsų mokykla taip pat važiuoja šiuo traukiniu. Tai reiškia, kad mes esame už sveiką gyvenimo būdą. Taip pat stengsimės šiais metais valgyti daug vitaminų turinčių vaisių ir daržovių, aktyviai leisti laisvalaikį, įtraukti ir kitus į linksmą ir energijos teikiančią veiklą. Kaip šiandien pamatysime, vaisius ir daržoves galime ne tik valgyti, bet ir pasipuošti jomis. Pasistenkime, kad informacija apie vaisius ir daržoves, jų teikiamą naudą ir poreikį pasiektų kiekvieno duris/o gal ausis? /. Pradėkime mūsų Madų šou plojimais.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Žaidimo įtaka vaiko gyvenime
Įvadas. Trumpa žaidimų istorijos apžvalga. Žaidimo įtaka vaiko gyvenime. Žaidimas - erdvė, kurioje mokomasi bendrauti. Žaidimų grupavimas ir jų įtaka vaikams. Žaidimas yra puiki priemonė sudrausminti vaikus, ugdyti savidrausmę. Vaikai labai noriai įsijungia į žaidimus. Per žaidimus vaikas vystosi fiziškai (tvirtesnė ranka, lankstesnis kūnas, taiklumas). Žaidimų metu vystosi vaiko gabumai. Gabumų problema yra labai įvairi, jie vystosi neblogai, ypač aktyviai vystosi gabumai ankstyvosios vaikystės metais.
Pedagogikos referatas (12 pus.)


Žaidimų įtaka vaiko socializacijai
ĮVADAS. ANALITINĖ DALIS. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Pedagogai – psichologai apie žaidimus. Žaidimas. Žaidimų reikšmė vaiko gyvenime. Žaidimų klasifikacija. Pedagoginės sąlygos žaidimui, žaidimų skatinimo būdai. TIRIAMOJI DALIS. Anketos auklėtojoms ir jų rezultatų analizė. Anketos tėvams ir jų rezultatų analizė. Vaikų žaidybinės veiklos stebėjimo analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Žaidimas yra svarbi ikimokyklinio ugdymo dalis. Žaisdami vaikai lavina pažinimo gebėjimus ir motorika, suvokia kas yra visuomenė ir atranda vieta joje. Bendraudami su kitais vaikais, ugdosi socialinius įgūdžius. Jie sužino kas yra taisyklės ir išmoksta jas kurti, pradeda suvokti ką reiškia teisingumas, padorumas, išmoksta bendrauti ir dalintis įspūdžiais. Žaisdami vaikai kopijuoja tikrovę ima iš jos atskirus elementus ir vaidmenis. Žaidimas – tai judrus realybės ir fantazijos mišinys.
Pedagogikos diplominis darbas (35 pus.)


Žanas Žakas Ruso
Žano Žako Ruso gyvenimas. Ruso pažiūros. Natūralusis ir laisvasis auklėjimas. Amžiaus periodizacija. Moters auklėjimas. Ruso pedagoginės teorijos reikšmė. Ištrauka iš darbo. Ruso gimė 1712 metais Ženevoje, amatininko laikrodininko šeimoje. Jis negavo sistemingo išsimokslinimo. Daug metų klajojo po Prancūziją ir Šveicariją, išbandė nemaža profesijų. Jau visai subrendęs žmogus, būdamas 30 metų, Ruso atvažiavo į Paryžių, susipažino su to meto inteligentija, su geriausiais jos atstovais — publicistais ir filosofais. 1749 metais Dižono akademija paskelbė konkursą kurio tema: „Ar mokslų ir menų pažanga prisidėjo prie papročių pagerinimo, ar juos pablogino?". Didro patariamas Ruso ėmėsi rašyti darbą šia tema. Už šį darbą Ruso gavo Dižono akademijos premiją.
Pedagogikos referatas (4 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 |  20 |