Referatai Kursiniai Diplominiai

Priėmimo į ES sąlygos ir Lietuvos pasirengimo lygis
Įvadas. 4 pagrindiniai stojimo į ES kriterijai. Lietuvos politinis pasirengimas stojimui į ES. Lietuvos ekonominis pasirengimas stojimui į ES. Lietuvos gebėjimas prisiimti narystės ES įsipareigojimus. Išvados. Literatūros sąrašas. Europos Sąjunga yra Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių valstybių integracijos. Šią organizaciją dabar sudaro 15 Europos šalių, dar 10 artimiausiu metu planuojama į ją priimti.
Politologijos referatas (16 pus.)


Airija. Lyginamoji politika
Įvadas. Politinė kultūra ir politinė raida. Politiniai veikėjai ir procesai. Viešoji politika. Išvados. Darbo tikslas - apžvelgti Airijos politinę kultūrą ir raidą, susipažinti su politiniais veikėjais ir procesais, vykstančiais šalyje, bei viešąja politika. Darbe bus nagrinėjama, kaip airija tapo tokia - kokia yra šiandien.
Politologijos referatas (23 pus.)


Bilas Klintonas
Bilas Klintonas (Bill Clinton) 42-sis JAV prezidentas. Bilo Klintono biografija, vidaus ir užsienio politika.
Politologijos referatas (3 pus.)


Demokratijos bruožai ir kritika
Įvadas. Trumpa demokratijos istorinė apžvalga. Demokratijos bruožai. Demokratijos kritika. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Šiandien kiekvienam žmogui, kuris dalyvauja politiniame gyvenime arba tiesiog skaito laikraščius, klauso radijo pranešimų, žiūru televizijos žinias, nuolat tenka girdėti žodžius “demokratija”, “demokratas” ir pan. Dvidešimtąjį amžių dažnai vadina demokratiniu amžiumi; įvairių valstybių politinės partijos vadinasi ar tai tiesiog demokratų ar socialdemokratų, respublikonų demokratų ir pan. Taip pat ir daugelis valstybių vadina save demokratinėmis valstybėmis. Pavyzdžiui, mūsų Konstitucijos § 1 sako, kad Lietuva yra demokratinė respublika.
Politologijos referatas (15 pus.)


Demokratijos įgyvendinimas
ĮVADAS. PILIEČIŲ DALYVAVIMAS VALDYMO PROCESE. DEMOKRATINĖ ATSKAITOMYBĖ. PASITIKĖJIMAS VALDŽIA IR TARNAUTOJŲ KOMPETENCIJA. DEMOKRATINĖ ETIKA. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS. DECENTRALIZACIJA. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Lietuva, skirtingai nuo pažangių, nuoseklų vystymosi kelią turėjusių Vakarų valstybių, negali pasigirti giliomis viešojo administravimo tradicijomis. Įvertinę dabartinę situaciją, mes turime pripažinti, kad Lietuvos valdžios institucijos ne ką labai skiriasi nuo hierarchinių, centralizuotų valdžios institucijų 1930 – 1940 metais. Tačiau tokios institucijos negali efektyviai funkcionuoti greitai besikeičiančioje, intensyvių žinių bei informacijos visuomenėje [ 12 ]. Visa tai lemia ir skatina viešojo administravimo raidą. Esminės viešojo administravimo pokyčių tendencijos neišvengiamai bus susijusios su viešųjų paslaugų sferos tobulinimo, prisitaikymo prie naujų visuomenės poreikių, politinės atsakomybės įvairovės didėjimo, viešojo sektoriaus darbuotojų tolesnės profesionalizacijos.
Politologijos referatas (14 pus.)


Demokratizacijos etapai Lietuvoje
ĮVADAS. DEMOKRATIZACIJOS ETAPAI LIETUVOJE. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Freedom House pateikiamuose valstybių demokratizacijos reitinguose Lietuva priskiriama laisvų valstybių grupei. Mūsų valstybė į šiuos reitingus pateko po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais ir tuo metu ji taip pat buvo traktuojama kaip laisva demokratinė valstybė, kuriai suteiktas 2,2 F reitingas. Po Konstitucijos priėmimo, Seimo ir Prezidento rinkimų Lietuvos reitingas šoktelėjo iki 1,2 F ir toks laikosi iki dabar. Taigi, toks įvertinimas tarsi rodo, kad Lietuvoje gana greitai ir lengvai buvo pereinama iš nedemokratinio režimą į demokratinę sistemą.
Politologijos referatas (7 pus.)


Ekonominė ir pinigų sąjunga
Įvadas. Ekonominė politika. Euro zona. Institucinis pagrindas EPS funkcionavimui. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko institucijos. Europos centrinių bankų sistema. Ekonominė ir valiutų sąjunga. Europos pinigų sistema. Kelias į ekonominę pinigų sąjungą. Euro sistema. ES ekonominės ir pinigų politikos derinimo procesas, kurio galutinis tikslas - bendrų pinigų įvedimas. Euras - bendra europiečių valiuta. Euro banknotai ir monetos. Konvergencijos kriterijai. Vyriausybės nutarimas "Dėl prisijungimo prie valiutos kurso mechanizmo II". Dalyvavimo Europos pinigų sąjungoje įtaka Lietuvai. Lietuvos bankas. Lito susiejimas su euru Lietuvoje. Euro įvedimas - didžiulis poveikis Lietuvos ekonomikai. Įgyvendinimas ir perspektyva. Išvados.
Politologijos referatas (26 pus.)


Europos kaimynystės politika
Įvadas. Europos kaimynystės politikos priešistorė bei istorija. Es kaimynystės politikos pagrindiniai principai. Europos kaimynystės politikos turinys. Politinio bendrdarbiavimo ir reformų skatinimas. Teisingumo, laisvės ir saugumo užtikrinimas. Ekonominės integracijos ir reformų skatinimas. Tautų tarpusavio ryšių kūrimas. Šalių kaimynių sąryšis. Regioninio bendradarbiavimo skatinimas. Rytų partnerystė. Išvados.
Politologijos referatas (17 pus.)


Europos Sąjunga
ĮVADAS. KŪRIMO ISTORIJA. ES ORGANAI (Įstaigos). LIETUVOS INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ. Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje perspektyvos. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.
Politologijos referatas (9 pus.)


Europos sąjunga (2)
Paveikslėlių turinys. Lentelių turinys. Europos Sąjunga. Istorija. Teritorija ir gyventojai. Kopenhagos kriterijai. Politiniai kriterijai. Ekonominiai kriterijai. Europos Sąjungos biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos. Lietuvos atstovai Europos Parlamente. Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių istorija. Įdomūs faktai. Laisvė, saugumas ir teisingumas. Literatūra.
Politologijos referatas (12 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |