Referatai Kursiniai Diplominiai

Europos Sąjungos institucijos
Europos Sąjungos institucijos ir sprendimų priėmimas. ES struktūra. Europos Sąjungos institucijų lentelė. Europos Sąjungos institucijos. Europos viršūnių taryba. Taryba. Komisija. Europos Parlamentas. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Pirmos instancijos teismas. Bendrųjų reikalų taryba. Naudoti šaltiniai.
Politologijos referatas (44 pus.)


Europos Sąjungos kompetensijos sritys
Kaip veikia Europos Sąjunga: aiškesnis kompetencijų apibūdinimas. Tinkamo kompetencijų naudojimo pagrindas: subsidiarumo principas. Išimtinė kompetecija. Muitų sąjunga. Konkurencija. Euro zonos valstybių pinigų politika. Bendra prekybos politika. Bendra kompetencija. Vidaus rinka. Tam tikri socialinės politikos aspektai. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Žemės ūkis ir žvejyba. Aplinkosauga. Vartotojų apsauga. Transportas. Transeuropiniai tinklai. Energija. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Moksliniai tyrimai, ir technologijų plėtra bei kosmosas. Tam tikri bendradarbiavimo vystymosi labui ir humanitarinės pagalbos srityse aspektai. Rėmimo, koordinavimo ar papildomų veiksmų sritys. Žmonių sveikatos apsauga. Pramonė. Kultūra. Turizmas. Švietimas, jaunimas, sportas ir profesinis mokymas. Civilinė sauga. Administracinis bendradarbiavimas.
Politologijos konspektas (25 pus.)


Federacijos ir konfederacijos
Įvadas. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės susiformavimo priežastys. Rytų valstybių susidarymas. Europos valstybių susidarymas. Valstybės samprata. Valstybės aiškinimo modeliai. Valstybės genezė ir tautinė valstybė. Valstybių formos. Valstybių valdymo formos. Valstybės tipai. Unitarinė valstybė. Federacinės valstybės. Konfederacija. Išvados.
Politologijos referatas (28 pus.)


Idėjiniai sambūriai ir partijų Internacionalai Europarlamente: tikslai, dinamika, perspektyvos
Įvadas. Europos parlamentas. Idėjiniai sambūriai. Partijų Internacionalai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiandien nerasime žmogaus, kuris nežinotų kas yra Europos Sąjunga. Daugumą mūsų galėtų puikiai išreikšti savo nuomonę apie Europos sąjungą. Bet tikrai ne kiekvienas tam tikros šalies pilietis galėtų aiškiai nusakyti Europos Parlamento svarbą ir esmę Europos Sąjungai ir tuo labiau - kiekvienam iš mūsų. Taigi, norint žinoti visa tai, visų pirma reiktų išsiaiškinti svarbiausius dalykus apie Europarlamentą, bei jame esančių idėjinių sambūrių bei politinių Internacionalų veiklą.
Politologijos referatas (16 pus.)


Interesų grupės
Įvadas. Interesų grupės: kas tai? interesų grupių klasifikacija. Interesų grupės ir valdžios institucijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Interesų grupės ir vyriausybė. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių poveikio būdai. Išvados. Literatūros sąrašas. Mano referato tikslas – išsiaiškinti, kokia yra interesų grupių reikšmė ir kokią įtaką jos daro visuomeniniame gyvenime. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai. Apžvelgti keletą " interesų grupių" definicijų. Aptarti interesų grupių klasifikavimą. Išsiaiškinti, kokia yra interesų grupių sąveika su valdžios institucijomis. Apžvelgti interesų grupių funkcijas.
Politologijos referatas (14 pus.)


Intergration in European Union
HISTORY OF THE EUROPEAN UNION (EU). EUROPEAN UNION (EU) INSTITUTIONS. EUROPEAN PARLIAMENT. EUROPEAN COMMISSION (EC). COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. EUROPEAN COURT OF AUDITORS. EUROPEAN OMBUDSMAN. EUROPEAN UNION (EU) ACTIVITIES. LITHUANIA INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION (EU). FISCAL BENEFIT. SOCIAL CONSEQUENCES. POLITICAL CONSEQUENCES. SAFETY CONSEQUENCES. The origins of European integration date back to the end of World War II. The war had left Europe in ruins and prompted the search for a lasting peace and, in particular, the need to bring about lasting reconciliation between France and Germany. One of the first initiatives was the European Coal and Steel Community (ECSC) established by the Treaty of Paris in 1951. On 9 May 1950 Robert Schuman, the French Foreign Minister, proposed that French and German coal and steel production should be 'pooled'. Belgium, Italy, Luxembourg and the Netherlands joined France and Germany in setting up the ECSC and merging national interests in these industries.
Politologijos referatas (11 pus.)


Italijos respublikos valdymo ir administravimo sistema
Įvadas. Įstatymų leidžiamoji valdžia italijos respublikoje. Italikos respublikos vykdomoji valdžia. Italijos respublikso teisminė valdžia. Italijos respublikos valstybės tarnyba. Išvados. Italija turi diversifikuotą pramoninę ekonomiką su panašia bendra apimtimi ir skaičiuojant vienam gyventojui kaip ir Prancūzijoje ir D. Britanijoje. Italijos kapitalistinė ekonomika išlieka pasidalinusi į pramoninę Šiaurę, dominuojamą privataus sektoriaus, ir mažiau išvystytus žemės ūkiu besiremiančius Pietus su 20 proc. bedarbystės...
Politologijos referatas (15 pus.)


Jungtinių tautų organizacija
Jungtinių tautų organizacija. JT Chartija nustatė tokius veiklos tikslus... JTO Chartijoje taip pat yra nurodyti šie jos veiklos principai... JTO struktūra. Generalinė asamblėja. Saugumo Taryba. Ekonominė ir Socialinė Taryba. Globos Taryba. Tarptautinis teismas. Sekretoriatas. JTO biudžetas. JTO priklauso kai kurios specializuotos tarpvalstybinės organizacijos, susietos su JTO specialiomis sutartimis...
Politologijos referatas (6 pus.)


Kairiųjų socialistų idėjos
Ginčas dėl socializmo iki 1919 metų. Socialdemokratų idėjos. Komunistų idėjos. Kairiųjų politinės pažiūros savaime tapatinamos su radikalizmo ir revoliucijos idėjomis. Radikaliu mąstymu ir veikla politikoje vadinamas polinkis į kraštutinumus, kai nevengiama prievartos. Radikaliais galime vadinti ir tokios veiklos tikslus: esamos socialinės tvarkos pakeitimas kita. Tokiais atvejais paprastai vartojama revoliucijos sąvoka. Revoliucijos sąvoka turi būti vartojama tik tada, kai aptartų veiksmų tikslas visiškai performuoti esamą tikrovę. Visi kiti veiksmai apibūdinami kaip radikalūs.
Politologijos referatas (1 pus.)


Kanados ir Australijos administravimo sistemų lyginamoji analizė
Australijos ir Kanados administravimo sistemų lyginamoji analizė. Vyriausybės darbo tvarka, galių pasiskirstymas vyriausybėje. Tiesioginio vyriausybinio pavaldumo institucijos. Tiesiogiai vyriausybei nepavaldžios vykdomosios valdžios institucijos. Teritorinis valstybės valdymo aparato organizavimas. Administracijos kontrolės institucijos. Vykdomosios valdžios konstitucinis statusas. Australija yra konstitucinė monarchija, kurioje atstovaujama parlamentinė demokratija. Formaliai šalį valdo Australijos karalienė, o jai šalyje atstovauja generalinis gubernatorius. Generalinį gubernatorių pagal Australijos ministro pirmininko pageidavimą formaliai skiria karalienė.
Politologijos namų darbas (17 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |