Referatai Kursiniai Diplominiai

Psichologijos konspektas
CHARAKTERIO APIBŪDINIMAS. SUGEBĖJIMŲ KLASIFIKACIJA. CHARAKTERIO BRUOŽAI. CHARAKTERIO FORMAVIMASIS. SUGEBĖJIMO APIBŪDINIMAS. SUGEBĖJIMŲ DIAGNOSTIKA. KONFLIKTŲ SPRENDIMO ETAPAI. AKTYVAUS KLAUSYMO BŪDAI. KONFLIKTO APIBŪDINIMAS, RŪŠYS. KONFLIKTŲ SPRENDIMO STRATEGIJOS. TĖVO, SUAUGUSIO, VAIKO POZICIJOS (SĄVEIKŲ ĮVAIROVĖ). GRUPIŲ APIBŪDINIMAS IR KLASIFIKACIJA. GRUPIŲ RAIDA. GRUPĖS LYDERIAI IR GRUPĖS. GRUPĖS NARIŲ PADĖTYS GRUPĖJE. TARPASMENINIAI SANTYKIAI. STATUSAS, PRESTIŽAS. TARPUSAVIO SANTYKIŲ TYRIMO BŪDAI GRUPĖJE. GRUPĖS GLAUDUMAS. EMOCIJŲ IR JAUSMŲ RŪŠYS. ASMENYBĖS. KOLEKTYVIZMAS. GRUPĖS ĮTAKA ASMENYBEI. GRUPINIAI SPRENDIMO PRIĖMIMO BŪDAI. INEGRATYVUMAS. EMOCINIŲ IŠGYVENIMŲ FORMOS. ASMENYBĖS POREIKIAI. EMOCIJŲ IR JAUSMŲ SAMPRATA. EMOCIJŲ IR JAUSMŲ SAVYBĖS. PSICHOANALITINĖ ASMENYBĖS TEORIJA (Z. FROIDAS). HUMANISTINĖ PSICHOLOGIJA (K. RODŽERSO ASMENYBĖS TEORIJA). INDIVIDUALIOJI PSICHOLOGIJA (A. ADLERIS). ANALITINĖ PSICHOLOGIJA (G. JUNGAS). BIHEIVIORISTINĖS ASMENYBĖS SUPRATIMAS (D. VATSONAS, B. SKINERIS). VALIOS APIBŪDINIMAS. VALIOS SAMPRATOS ĮVAIROVĖ. VALIOS SAVYBĖS. VALIOS TRENIRAVIMO BŪDAI. VALIOS VEIKSMO STRUKTŪRA.
Psichologijos špera/ paruoštukė (7 pus.)


Psichologijos konspektas (2)
Temperamento ir charakterio tarpusavio sąryšis. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant? Neverbalinio bendravimo būdai: asmeninės erdvės zonos, akių kontaktas, veido išraiška, balso charakteristikos. Neverbalinės kalbos reikšmė. Lyderio vaidmuo grupėje, lyderiavimo stiliai ir jų efektyvumas.
Psichologijos namų darbas (10 pus.)


Psichologijos mokslo istorinė raida
Įvadas. Psichologijos mokslo istorinė raida. Psichologija iki vidurinių amžių. Psichologija viduramžiais. Psichologija naujaisiais amžiais. XIX a. pabaigos psichologija. Šių dienų psichologija. Psichologijos mokslo istorinė raida Lietuvoje. Išvados. Psichikos reiškiniais domėtasi jau gilioje senovėje, kai psichologija dar nebuvo savarankiška mokslo sritis. Jos šaknis galima rasti medicinoje ir filosofijoje. Jau senovės mokslininkai atkreipė dėmesį į žmonių elgesio, jausmų išgyvenimo, tarpasmeninių santykių skirtumus ir bandė juos paaiškinti kūno sandaros ir fiziologinių procesų ypatybėmis.
Psichologijos referatas (12 pus.)


Psichologijos paruoštukė
GRUPĖS SAMPRATA, JOS APIBRĖŽTYS SOCIALINĖJE PSICHOLOGIJOJE. GRUPĖS FUNKCIJOS. GRUPIŲ TIPOLOGIJOS. REFERENTINIŲ GRUPIŲ BRUOŽAI. STIGMATIZUOTŲ GRUPIŲ YPATYBĖS. GRUPĖS STRUKTŪROS PLOTMĖS. LYDERIAVIMO ESMĖS SAMPRATOS. LYDERIŲ TIPOLOGIJOS. LYDERIŲ FUNKCIJOS. KONFORMIZMO TYRIMAI SOCIALINĖJ PSICHOLOGIJOJE. PAKLUSIMO TYRIMAI SOCIALINĖJE PSICHOLOGIJOJE.
Psichologijos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas
Įvadas. Asmenybės autonomija ir grupės įtaka. Konformizmas. Lyderiavimas ir vadovavimas. Lyderių rūšys. Vadovavimo veiklos ypatybės. Vadovo funkcijos. Gerų vadovų asmenybinės savybės. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Ką tik gimusiam kūdikiui reikia ne tik maisto, šilumos, bet ir aplinkinių dėmesio bei meilės. Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis, teigiamų emocijų šaltinis.Gebėjimas bendrauti didele dalimi lemia sėkmę daugelyje profesinės veiklos sričių. Dažnai jis vertinamas ne mažiau nei dalykinės žinios ir profesiniai įgūdžiai. Pedagogams, prekybininkams, gydytojams bendravimas yra tarsi „darbo įrankis“, kurį naudodami jie daro poveikį auklėtiniams, įgyja klientų pasitikėjimą ir kt. Komandos darbo sėkmė taip pat priklauso nuo jos narių tarpusavio bendravimo.Visa tai skatina psichologus tirti bendravimo dėsningumus, ir vis daugiau žmonių jais domėtis.
Psichologijos referatas (10 pus.)


Psichosocialiniai rizikos veiksniai ir jų poveikis pradedantiesiems studijuoti universitetuose
Įvadas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Pradedančiojo studijuoti asmenybės bruožų identifikavimas. Problemos veikiančios jauną žmogų. Studentų svarbiausi stresoriai. Problemų ryšys su studijuojančiojo pažangumu. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. uždaviniai. Apžvelgti psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodologiją. Identifikuoti pradedančiojo studijuoti asmenybės bruožus. Nustatyti pagrindines problemas su kuriomis susiduria studentas universitete. Nustatyti problemų ryšį su studijuojančiojo pažangumu. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.
Psichologijos kursinis darbas (13 pus.)


Psichoterapija
Psichoterapijos dalykas. Teorinės psichoterapijos kryptys. Racionalioji psichoterapija. Racionalioji emocijų psichoterapija. Psichoanalizė (dinaminė) psichoterapija. Biheviorizmas. Kognityvinė terapija. Egzistencinė psichoterapija. Psichodelinė psichoterapija. Transakcinė analizė (arba tėvai–vaikai mumyse). Goštauto terapija (tapti savimi). Pozityvi psichoterapija. Psichoterapijos poveikio būdai. Nespecifinis psichoterapijos poveikis. Specifinis psichoterapijos poveikis. Įsisąmoninimui dažnai trukdo tokie savigynos procesai. Emocinis perdirbimas. Specifinė psichoterapija. Įtaiga ir savitaiga. Autotreningas. Hipnoterapija ir autohipnoterapija. Grupinė psichoterapija. Pacientų su negalia biblioterapija. Pacientų su negalia reabilitacijos metodas - Landšaftas. Racionaliai mąstyti sveika. Psichologinis konsultavimas. Apibrėžimas ir tikslai. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsaja. Konsultantas. Konsultantas ir kliento kontaktas. Psichologinio konsultavimo eiga. Svarbiausios procedūros ir būdai. Kliento padrąsinimas ir nuraminimas. Problemų įvertinimas. Patarimai pradedančiam konsultantui. Konsultavimo pabaiga. Nerimas. Baimė ir fobinės reakcijos. Priešiškai nusiteikęs ir agresyvus klientas. Nemotyvuotas klientas. Klientas per didelius reikalavimus. Klientas jaučiantis kaltę. Veikiantis klientas. Isteriška asmenybė. Asmenybė su įkyrumais. Paranojiškas klientas/asmenybė. Šizoidinė asmenybė. Asociali asmenybė/klientas. Klientas su psichosomatiniais pobūdžio nusiskundimais. Depresyvus klientas su suicidiniais ketinimais. Klientas su suicidiniais ketinimais. Psichoterapijos dalykas yra profesinės ir mokslinis išbandymas, psichologiniais būdais paveikti sutrikusį individą, siekiant pašalinti arba sumažinti šį sutrikimą. Pats apibrėžimas jau nusako tikslingai tam tikras ribas, visų pirma apibrėžimas pabrėžia, kad psichoterapija yra profesinis darbas, reikalaujantis profesinės kompetencijos bei pasiruošimo. Tai nėra labdara, tai nėra koks nors pranašavimas, nei kokios nors ideologijos skelbimas. Apibrėžimas nusako ir tai, kad psichoterapija yra sąmoninga, kryptinga veikla nuo jos pradžios iki jos pabaigos, tuo ji skiriasi nuo kitų bendra žmogiškų santykių, kurie gali atsitiktinai paveikti sutrikusią asmenybę. Apibrėžimas nusako ir tai, kad psichoterapijos priemonės yra psichologinio pobūdžio. Apibrėžimas taip pat nusako, kad psichoterapijos taikinys yra psichikos sutrikimas, nepriklausomai nuo to ar tuo pačiu metu klientas serga kokia nors kūno liga. Kartais psichogeniniai ar psichosomatiniai simptomai gali pranykti ar sumažėti psichoterapijos metu.
Psichologijos konspektas (33 pus.)


Raidos ir pedagoginė psichologija
Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas, dalykas, tikslai ir uždaviniai. Raidos veiksniai, jų tarpusavio sąveika. Raidos samprata ir dėsningumai. Žmogaus raidos periodizavimas. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Palankios ir žalingos nėštumui ir gimimui sąlygos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Pirmoji vaikystė. Ikimokyklinis amžius 2-6 metai. Antroji vaikystė. Mokyklinis amžius 7 – 11 metai. Paauglystė. Paauglystės amžiaus ribos. Jaunystė. Brandos amžius. Pedagoginės psichologijos objektas. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Moksleivio mokymasis. Mokymosi tikslai (pažinimo, emocinės ir psichomotorinės srities taksonomijos). Metapažinimo raida ir mokymasis. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Metapažinimas ir mokymasis. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Mokytojo psichologinė charakteristika. Moksleivių mokymosi poreikių nustatymas, individualių moksleivių poreikių analizė; ugdymo tikslų (pažintinių, emocinių, psichomotorinių) formulavimas ir išmokimo rezultatų numatymas. Mokytojo savęs vertinimas. Mokymo metodai. Psichologiniai mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Moksleivio veiklos vertinimas. Vertinimo samprata, principai, vieta ugdymo procese; vertinimo prasmė moksleiviui. Vertinimo kriterijai. Moksleivių pasiekimų aplankas.
Psichologijos konspektas (25 pus.)


Raidos psichologija
Raidos psichologija. Raidos psichologijos objektas. Uždaviniai, tikslai. Raidos psichologijos tyrimo metodai. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Suaugęs ir senstantis žmogus. Psichoanalitinė teorija. Psichosocialinė teorija. Kognityvinė teorija. Bihevioristinė teorija. Informacinė teorija. Humanistinė teorija. Atologinė teorija. L. Vygotskij teorija. J. Piaget moralinės raidos teorija. L. Kohlberg moralinės raidos teorija
Psichologijos referatas (7 pus.)


Raidos psichologija (2)
Raidos psichologija. Centriniai vystymosi fazių procesai. Vystymosi fazių pirminės ego savybės. Subrendimo kriterijai bei požymiai (pagal J. Pikūną). Senatvė. Kas bendrai būdinga subrendusiai asmenybei.
Psichologijos pristatymas (19 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 |