Referatai Kursiniai Diplominiai

Retorika
Retorikos esme ir istorine raida. Retorikos modernumas ir naujumas (kodėl ji nepraranda aktualumo). Komunikacijos samprata ir jos proceso modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Tarpkultūrinė komunikacija. Derybos. Viešo kalbėjimo samprata. Klausymasis. Kalbos ruošimo ir sakymo pagrindai. Kalbos komponavimas. Kalbos stilius. Kalbos įžangos ir pabaigos funkcijos. Proginės kalbos. Susirinkimai ir konferencijos.
Psichologijos konspektas (7 pus.)


Ryšys tarp teigiamos nuostatos į spaudą ir neurotiškumo
Pratarmė. Įvadas. Nuostatos samprata. Nuostatos į spaudą samprata. Pasitikėjimas spauda. Veiksniai, įtakojantys nuostatą į spaudą. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Neurotiškumas. Kontrolės lokusas. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Vertinimo būdai. Tyrimo eiga. Duomenų tvarkymas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Neurotiškumas. Kontrolės lokusas. Melo skalė. Išsilavinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti teigiamos nuostatos į spaudą (pasireiškiančios pasitikėjimu ja) ir neurotiškumo, o tuo pačiu kontrolės lokuso ryšį. Apklausta 120 įvairaus amžiaus tiriamųjų. Jie užpildė specialiai nuostatai į spaudą įvertinti sudarytą anketą, H.J.Eysenck’o asmenybės klausimyną bei A.Bagdono ir L.Pociūtės sukurtą internališkumo – eksternališkumo skalę.
Psichologijos diplominis darbas (39 pus.)


Sapnai ir simboliai
ĮVADAS. Sapnų vieta musų gyvenime. Ką patys sapnų tyrinėtojai sako apie sapnus? C.G.Jung ir jo laikiškumo identifikavimas. Sapno reikšmių formulavimas. Sapnas – kaip drama. Sapno kalba. Ženklai ir simboliai. Kaip ženklai veikia. Pranešimo forma. Kryžiaus simbolika. Jūsų šeimos ir Jūsų asmeniniai ženklai. Bendravimas ir ženklai. IŠVADOS. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Sapno kalba, daugumai mūsų, atrodo, arba perdaug kompleksuota, sudėtinga arba perdaug kvaila mūsų racionaliam protui įsisamoninti. Kaip ten bebūtų, mūsų sapnai prisodrinti vaizdiniais ir simbolika, kuri paaiškina mūsų egzistenciją tokia informacijos formą. Tačiau, neišaiškinti ir neišversti į mums suprantamą kalbą, jie pasilieka tik vaizdiniais. Norėdami suprasti sapno ir ženklų kalbą, mes žinoma pasitelkiame pirmykštės istorinės simbolikos parelelinės psichologijos pavyzdžių, nes sapnai iš esmės kyla iš pasąmonės, kurioje yra išlikusi galimybė praėjusios istorinės raidos funkcijai. Sapno kalba yra nuostabi, reikšminga, poetiška ir tyra. Dauguma atvejų, kiekvienas sapno simbolis tarnauja lyg metafora didesniai idėjai – sakė Jungas. Ženklai ir simboliai gali atspindėti ir tokias mūsų pasąmonės skilteles, apie kurių egzistavimą mes net negalėjome numanyti. Technologijai smarkiai progresuojant, dauguma mūsų prarandam gebėjimą įsiklausyti į mums asmeniškai siunčiamus ženklus ar gebėjimą matyti juos.Tačiau, mes dar nevisiškai praradom tą šeštą pojūčio siunčiamą signalą, kad vis tiktai yra kažkokia paslaptinga sąsaja pvz.: tarp žmonių ir daiktų.
Psichologijos referatas (11 pus.)


Savęs pristatymas ieškant darbo
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Kaip ruoštis pokalbiui dėl darbo. Kas svarbu ruošiantis pokalbiui? Kaip apsirengti einant į pokalbį? Pokalbis su darbdaviu. Savęs pristatymas naujoje darbo vietoje. Išvados. Santrauka. Savęs prezentacija ieškant darbo. Pokalbis su darbdaviu. Savęs pristatymas naujoje darbo vietoje. Atvykus į pokalbį su darbdaviu. Kaip pasiruošti pokalbiui su būsimu darbdaviu? Tai įdomu. Praktinės užduoties grupei aprašymas. Darbo ieškojimas yra darbas, kuris, kaip ir visi darbai, reikalauja pastangų, laiko ir tam tikrų sugebėjimų. Ir kaip mes save pristatysime būsimam savo darbdaviui, nuo to priklausys ar mes gausime mus dominantį darbą. Savo darbe aš stengsiuosi atskleisti, ką turi daryti žmogus, ieškodamas darbo: kaip turi elgtis, į kokius pagrindinius dalykus turi atkreipti dėmesį, kadangi nuo savęs pristatymo ir pateikimo labai daug kas priklauso.
Psichologijos referatas (19 pus.)


Savianalizė
Kiekvienas žmogus turi savo individualių savybių, charakterio bruožų, kurių net pats kartais nežino arba į tai paprasčiausiai nekreipia dėmesio. Visa tai jis gali labai lengvai išsiaiškinti psichologinių testų pagalba, išklausęs aplinkinių nuomonės apie save, paskaitęs apie savo zodiako ženklą, tačiau šitie duomenys tikrai retai kada atitinka žmogaus asmenybę. Dauguma testų yra sudaryti naudojantis ilgamete praktika, ir jų tesingumas apytiksliai yra 80%-85% ir daugiau. Tai reiškia, kad aštuoniems žmonėms iš dešimties šie testai puikiausiai atspindi, parodo jų psichologiją.
Psichologijos referatas (3 pus.)


Savianalizė (2)
Gilesnis savęs pažinimas vyksta tada, kai ieškoma neigiamų bruožų kilmės, priežasčių, siekiama susikurti išsamų ir teisingą savivaizdį. Svarbiausia reikia būti atviriems su savimi, tai yra nebijoti pripažinti savo klaidų, o drauge ir pasidžiaugti savo laimėjimais. Visų pirma norėčiau pasakyti, kad apie save labai sunku kalbėti, apie tai geriau žino mano šeima, draugai ir pažįstami. Iš šalies visada geriau stebėti žmogų. Apie save galiu pasakyti, jog esu patenkinta savo gyvenimu – nežiūrint į tai, kad gal, kas nors mano kitaip...
Psichologijos analizė (9 pus.)


Savižudybė
Kodėl žmonės bando nusižudyti? Argi nėra visi savižudžiai pamišę? Ar kalbos apie savižudybę jos neskatina dar labiau? Tai kas gali padėti žudytis sumaniusiam žmogui? Kaip man suprasti, kad kažkas man svarbus ruošiasi žudytis? Man šiek tiek nepatogu; ar negalima to tiesiog praleisti? Tai ką aš galiu padaryti? Pagalba? Svarstymai? Bet ar svarstymai nėra tik bergždžias laiko gaišimas? Kalbėti, kalbėti, kalbėti. Reikia tik kalbėti. Kaip tai gali padėti? Kaip veikia telefono paramos linijos? O kaip aš? Ar aš kuo nors rizikuoju? Kaip savižudybė paveikia šeimą ir draugus? Palaukit; juk savižudybė neteisėta! Argi tai nesustabdo? Argi žmogus neturi teisės žudytis, jei jis to nori?
Psichologijos referatas (9 pus.)


Savižudybė: sąmoningas siekimas nesiekti?
Įvadas. Savižudybė - išsilaisvinimas? Savižudybė - nusikaltimas? Savižudybė Imanuelio Kanto veikale "Dorovės metafizikos pagrindai". Savižudybės esmė Artūro Šopenhauerio " Gyvenimo išminties aforizmuose". Alberas Kamiu ir jo kūrinio "Sizifo mitas" sąsaja su savižudybe. Absurdo laisvė. Savižudybė Albero Kamiu romane " Krytis". Savižudybė Viljamo Džeimso esė "Ar verta gyventi?". Hermano Hesės romano "Stepių vilkas" ryšys su savižudybe. Hermano Hesės esė "Paslaptys" ir savižudybės esmė joje. Milano Kunderos romanas "Nemirtingumas" ir savižudybė. Žmonių pragyvenimo lygis ir savižudybės. Išvados. Naudota Literatūra.
Psichologijos kursinis darbas (22 pus.)


Savižudybės prevencija
Įvadas. Kultūrinės nuostatos ir savižudybės. Savižudybės senosiose tradicijose. Masinės savižudybės. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms. Kai kurie socialiniai faktoriai, susiję su savižudybėmis lietuvoje. Visuomenės požiūris į savižudybes. Verterio efektas. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimas. Žiniasklaida ir savižudybės. Savižudybių prevencijos prasmė ir uždaviniai. Savižudybė – ilgalaikis procesas, nulemtas labai daugelio dvasinių, psichologinių, socialinių, psichopatologinių veiksnių. Tai valingas, paties žmogaus atliktas gyvybei grėsmingas veiksmas, sukeliantis mirtį.
Psichologijos referatas (0 pus.)


Savo veiklos motyvacijos analizė
Rašydama šį darbą aš stengsiuosi atsakyti į šias užduoties keliamas sąlygas. Išsiaiškinti, kas yra asmenybės veiklos motyvacija. Išsiaiškinti, kokie faktoriai įtakoja motyvaciją. Pateikti pagrindines elgesio motyvacijos teorijas; . Atlikti savo asmenybės veiklos motyvacijos analizę, remiantis teoriniais požiūriais. Įvertinti šio darbo asmeninį reikšmingumą ( kuo šios užduoties atlikimas naudingas asmenine ir profesine prasme). Asmenybės sąvoką suvokiau kaip kiekvienam būdinga savitą mąstyseną, jauseną ir veikseną. Veiklą kaip sąmoningą žmonių veiklą, tikslingą asmenybės sąveiką su išoriniu pasauliu. Motyvaciją kaip tam tikras įtakas ir jėgas, kurios sukelia ir nukreipia elgesį bei apsprendžia jo intensyvumą ir pastovumą.
Psichologijos analizė (10 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 
18 |