Referatai Kursiniai Diplominiai

SKYRYBOS - BLOGIS AR IŠSIVADAVIMAS NUO BLOGIO
Įžanga. Bendri skyrybų bruožai. Skyrybų priežastys. Dažniausiai pasitaikančios skyrybų priežastys ir jų motyvai. Charakterių nesutapimas. Skyrybų pasekmės. Skyrybų pasekmės sutuoktiniams. Skyrybų pasekmės vaikams. Kaip išvengti skyrybų. Išvados.
Psichologijos referatas (9 pus.)


Smurtą patyrę vaikai
Įvadas. Smurto įtaka vaikų fiziniam ir psichiniam vystymuisi. Smurto prieš vaikus dažnumas. Smurto prieš vaikus priežastys. Socialinės grupės, kuriose dažniausiai smurtaujama. Fizinis bei psichinis vystymasis vaikų, patyrusių smurtą. Fizinis bei psichinis vystymasis vaikų, nepatyrusių smurto. Pedagoginė vystymosi korekcija. Tyrimo procesas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
Psichologijos referatas (4 pus.)


Smurtas ir prievarta prieš vaikus
Vaikų apsaugos būdai. Prievartos poveikis skirtingo amžiaus vaikams. Seksualinė prievarta. Seksualinio smurto formos. Ištrauka iš darbo. Smurto yra ne tik asocialiose, bet ir kitose šeimose. Tai ne tik Lietuvos fenomenas. Smurtaujama ir išsilavinusių žmonių šeimose. Nebūtinai ten yra skriaudžiami, mušami vaikai. Smurto yra įvairiausių formų. Šiandien Lietuvoje kiekviena šeima patiria tam tikrą įtampą, spaudimą ir tėvams vis sunkiau neprarasti savitvardos. Kada yra įtampa darbe, kada yra bedarbystė, kai reikia sukti galvą iš kur prasimanyti pinigų, kaip išlaikyti šeimą, tas susikaupęs pyktis neviltis atnešamas į namus ir išliejamas ant visiškai nekaltų šeimos narių. Pareina šeimininkas namo ir apspardo tuos, kurie pasitaiko po kojomis, pasitaikė vaikas ir tas gavo. Didėjant skirybų skaičiui, ekonominei krizei, tuo pačiu vyksta švietimo kokybės smukimas. Nebepasitikima vadovais, o tai tai atsiliepia ir dirbančiųjų emocinei sferai. Kai tėvai jaučiasi vis labiau išsekę fiziškai, emociškai ir dvasiškai, tampa nepakenčiamai sunku auklėti ir vaikus. O vaikai, kaip silpniausi šeimos nariai, ir nukenčia daugiausiai.
Psichologijos konspektas (11 pus.)


Smurtas šeimoje (3)
Turinys. Įvadas. Teorija - dėstymas. Agresijos teorijos. Šeimos samprata ir funkcijos. Lietuvos šeima šiandien. Smurtas šeimoje. Smurto šeimoje priežastys. Smurto šeimoje pasekmės. Atvejo analizė. Situacija. Atvejo analizė. Atvejo analizės išvados. Rekomendacijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Išsiaiškinti smurto šeimoje ryšį su ankstyvosios vaikystės patirtimi. Kaip ankstyvoje vaikystėje parirtas smurtas atsiliepia asmenybės vystymuisi. Žalingas šeimos modelio atsikartojimas sekančios kartos šeimoje kaip užburtas ratas. Kaip padėti šeimai. Pagalbos priemonės ir būdai. Tyrimo metodai. Darbe bus naudojamas atvejo analizės metodas. Aprašoma keturių asmenų šeima, kurioje auklėdama vaikus smurtą naudoja mama. Analizuojama mamos ankstyvosios vaikystės patirtis, susiklostanti šeimos emocinė bei psichologinė atmosfera ir jos poveikis kiekvienam šeimos nariui, taikyti pagalbos būdai ir jos rezultatai.
Psichologijos referatas (14 pus.)


Smurtas šeimoje ir socializacijos sunkumai
Įvadas. Smurtas prieš moteris. Kas lemia smurtą prieš vaikus? Statistiniai duomenys apie smurtą prieš vaikus. Kaip apsaugoti vaiką nuo smurto šeimoje? Socializacijos sunkumai, kai yra smurtaujama prieš vaikus. Išvados. Naudota literatūra. Smurtas – tai pavojingas reiškinys, smurtas įvyksta tada, kai stiprus silpnesniojo atžvilgiu rodo savo pranašumą. Smurto prieš vaikus ir moteris atvejai dažnai kartojasi, tai nėra išskirtinių aplinkybių sutapimas...
Psichologijos referatas (7 pus.)


Socialinė psichologija
Socialinės psichologijos mokslo dalykas. Socialinės psichologijos tikslai ir uždaviniai. Aš – vaizdas (aš – koncepcija). Aš – vaizdo turinys ir formos. Aš – realusis, idealusis, parodomasis. Veidrodinio atspindžio ir socialinio palyginimo teorijos. Socialinio vaidmens samprata ir turinys. Socialinio vaidmens stadijos (su vaidmeniu susiję lūkesčiai, socialinio vaidmens supratimas, socialinio vaidmens priėmimas, socialinio vaidmens vykdymas). Socialinių vaidmenų konfliktai. Socialinių nuostatų samprata (kognityvinis, emocinis ir elgesio socialinių nuostatų komponentai), funkcijos. L. Festingerio kognityvinio disonanso teorija apie nuostatų pasikeitimo mechanizmą. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų rūšys: stereotipai, vertybinės orientacijos. Socialinių nuostatų formavimo būdai (mėgdžiojimo, identifikavimo, patyrimo ir mokymosi vieta nuostatų formavime). Socialinio suvokimo (socialinės percepcijos) apibūdinimas. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija). priežastingumo lokusas. Klausymosi funkcijos, barjerai. Aktyvaus klausymosi būdai. Nežodinio bendravimo apibrėžimas, funkcijos. Gestų interpretavimas. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupė ir asmenybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Mikrogrupės ir makrogrupės, sąlyginės ir realios grupės, formalios ir neformalios grupės, referentinės grupės. Grupių raida. Tarpasmeninių santykių samprata. Statutų hierarchija grupėje. Grupė ir asmenybė: konformiškumas, paklusnumas ir kt. Konflikto samprata, klasifikacija. Tarpasmeninių konfliktų tipai, struktūra, dinamika. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos.
Psichologijos konspektas (11 pus.)


Socialinė psichologija (2)
Santykiai kaip socialinės psichologijos objektas. Komunikacinė emocijų funkcija. Socialinės psichologijos tyrimai. Motyvacija. Nukreipiančioji emocijų funkcija. Psichologiniai poreikiai. Sąmonė. Savimonė. Socialinis suvokimas. Kalba. Socialiniai poreikiai. Psichologiją sudaro tavo bandymai suprasti kitus žmones, kai tu stebi, ką jie daro šiandien, mąstai apie tai, ką jie darė vakar ir bandai nuspėti jų elgesį rytoj. Santykiai ir juose vykstantys įvykiai iškelia klausimus, atsakymai į tuos klausimus turi pasekmes santykiams
Psichologijos konspektas (42 pus.)


Socialinė psichologija (3)
Socialinės psichologijos objektas, reikšmė, tikslai ir uždaviniai, ryšiai su kitomis psichologijos šakomis ir kitais mokslais. Socialinė psichologija. Socialinės psichologijos objektas. Socialinės psichologijos tikslai ir uždaviniai. Socialinės psichologijos ryšiai su kitomis psichologijos šakomis. Socialinės psichologijos ryšiai su kitais mokslais. Socialinės psichologijos reikšmė. Socialiniai poreikiai. Socialiniai vaidmenys. Nuostata. Socialinė nuostata. Nuostatų savybės. Nuostatų rūšys. Nuostatų funkcijos. Nuostatų formavimas. Nuostatų formavimosi būdai. Socialinės psichologijos metodai. Sociometrija. Referentometrija. Stebėjimo metodas. Socialinė grupė. Bendravimo psichologija. Bendravimas. Bendravimo procesas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Verbalinė komunikacija. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Konfliktai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų sprendimo strategijos. Grupės samprata, jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupių tipologijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Paklusimo tyrimai socialinėje psichologijoje.
Psichologijos konspektas (22 pus.)


Stresas
Ištaruka iš darbo. Dažnai sutinkame žmonių su, regis, neišsenkančia energija. Dirigentai ar kiti menininkai yra gyvybingi iki gilios senatvės, jie ištisas valandas gali vaisingai darbuotis tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Jei ką nors darome su malonumu, jei kas mus įkvepia ir atrodo prasminga, pareikalauja iš mūsų nedaug energijos. Viskas klojasi gerai, kainuoja mažai jėgų, ir gyvenimo džiaugsmas mus dar labiau įkvepia. Jei ko nors nenorime daryti, turime prisiversti ir eikvoti energiją, dažnai vien pagalvojus apie nemalonius darbus sugenda nuotaika, gyvenimas tampa nebemielas, mes pristingame energijos. Dažniausiai energijos prarandame dėl stresų.
Psichologijos referatas (13 pus.)


Stresas
Šiuolaikiniame gyvenimo ritme stresas, daugelio specialistų nuomone, tapo nuolatiniu kiekvieno iš mūsų palydovu. Dažnai patiriame jį ir net nesistengiame pamąstyti ir atsakyti sau į klausimus: kaip gyventi? ką daryti? kaip išvengti? Streso priežastys. Stresinė reakcija.
Psichologijos pristatymas (18 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 16 | 17 | 
18 |