Referatai Kursiniai Diplominiai

Žmogaus intelektas
Įvadas. Žmogaus intelekto sąvokos samprata. Intelektą aiškinančios teorijos. Intelektą įtakojantys veiksniai. Intelekto iq matavimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo tikslas - išanalizuoti žmogaus intelektą. Tiriamasis objektas - Žmogaus intelektas. Uždaviniai. Atskleisti žmogaus intelekto sąvokos sampratą. Palyginti intelekto teorijas. Nustatyti intelektą įtakojančius veiksnius. Atskleisti intelekto IQ matavimo būdus.
Psichologijos referatas (16 pus.)


Žmogaus ir supančios aplinkos tarpusavio ryšys
Žmogaus ir aplinkos ryšio aiškinimas. Aplinkos poveikis individui. Aplinkos suvokimas. Aplinkos įtaka asmenybės formavimuisi. Žmogaus ir aplinkos ryšys darbe. Darbo aplinka ir jos poveikis darbuotojams. Žmogaus ir aplinkos tarpusavio ryšys darbo grupėje. Išvados. Literatūra. Supanti aplinka turi svarbią reikšmę žmogaus funkcionavimui.Žmogų ir jo aplinką tiria šie mokslai: žmogaus sauga (tiria įvairių supančios aplinkos veiksnių poveikį žmogui), ergonomika (mokslo šaka, tirianti žmogaus galimybes, ribas ir ypatumus darbo procese) darbo higiena (profilaktinės medicinos kryptis), ekologija (nagrinėja gamtą, jos užterštumą, šio reiškinio poveikį žmogui). Žmogaus aplinka įvairialypė- tai darbas, šeima, draugų, giminių ratas ir t.t. Norint išlaikyti balansą tarp žmogaus ir aplinkos neužtenka sukurti harmoniją tik vienoje iš šių sričių, pusiausvyra turi būti visose žmogaus aplinkos srityse, įskaitant ir žmogaus vidų žmogaus individualios aplinkos disbalansas, t.y. kada žmogus nesutaria pats su savimi, sukelia problemas socialinėje adaptacijoje. Todėl žmogaus pastangos turi būti nukreiptos sukurti tokią individualios aplinkos struktūrą, kuri leistų produktyviai adaptuotis tiek gamtinėj, tiek socialinėj, tiek darbo ir kitose aplinkose.
Psichologijos referatas (14 pus.)


Žmogaus pažinimas. Alfredas Adleris
Alfredas Adleris (1870–1937) – austrų gydytojas, psichiatras, pasižymėjęs „klinikiniu žvilgsniu“, išsyk atpažindavęs organinę ligą ir atspėdavęs žmogaus būdą iš jo gyvenimo istorijos fragmento, prisiminimo, sapno. Sukūrė individualiosios psichologijos sistemą. Atskleidė gimimo eiliškumo svarbą formuojantis konkretiems asmenybės bruožams, nepriežiūros ar lepinimo įtaką vaiko vystymuisi, iškėlė idėją, kad pacientai turi būti tiriami ir gydomi atsižvelgiant į visuminį žmogaus vaizdą. A.Adler padarė didelį poveikį šių laikų asmenybės teorijai ir psichoterapijai.
Psichologijos analizė (2 pus.)


Žmogaus priklausomybė nuo kompiuterio
Turinys. Įvadas. Būties dviprasmybė. Ligos atsiradimas. Simptomai. Priklausomybės aukos. Pasekmės. Kaip padėti asmeniui turinčiam priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų. Poveikis sveikatai. Daugėja mirčių. Išvados. Šalia alkoholizmo, azartinių žaidimų, kleptomanijos ar narkomanijos problemų, XXI amžiaus pasaulyje atsirado dar viena skaudi problema – žmogaus priklausomybė nuo kompiuterio. Priklausomybė nuo kompiuterio - tai liguistas poreikis kasdien (kiek įmanoma dažniau, dažniausiai valandų valandas) leisti laiką prie kompiuterio
Psichologijos referatas (11 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 18 |