Referatai Kursiniai Diplominiai

Dydžio vaizdinių formavimas
Įvadas. Dydžio vaizdinių formavimo ikimokykliniame amžiuje teorinė analizė. Matematika kaip ikimokyklinio amžiaus vaikų pasaulio suvokimo būdas. Dydžio vaizdinių formavimas ikimokykliniame matematiniame ugdyme. Dydžio vaizdinių mokymo galimybės ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Dydžio vaizdinių formavimas pirmoje klasėje. Matematikos mokymas pirmoje klasėje. Vaiko kaip matematinių vaizdinių mokymo objekto. psichologinės ypatybės. Dydžio sąvokų formavimas pirmoje klasėje. Dydžio vaizdinių mokymo plėtros galimybės pirmoje klasėje. Dydžio vaizdinių mokymo metodai. Dydžio vaizdinių formavimo ikimokykliniame amžiuje ir pirmoje klasėje. praktinis problemos nagrinėjimas. Tyrimo tikslas ir metodika. Pedagogų požiūris į dydžio vaizdinių formavimą. Pedagogų tyrimo rezultatų išvados. Vaikų anketinės apklausos rezultatai. Vaikų anketinės apklausos išvados. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos diplominis darbas (38 pus.)


E. Malūkas "Šiukšlyno žmonės"
Edmundo Malūko romano "Šiukšlyno žmonės" analizė. Pagal asocialaus elgesio formas. Kriminaliniai nusikaltimai. Alkoholizmas. Valkatavimas. Fizinė žala. Materialinė žala. Psichologinė žala. Žodinė. Agresija. Fizinė. Priešiška – piktybinė agresija. Malūko knygų herojai meta gyvenimui iššūkius, tad galima teigti, jog jie yra drąsūs. Tačiau gyvenimas turbūt dėl to jų ir nemyli. Viena po kitos, ant herojų pečių krinta įvairios negandos. Kai kurie po tokių likimo smūgių sugeba atsitiesti, kai kurie ne. Kaip tikrame gyvenime...
Psichologijos analizė (5 pus.)


Efektyvus klausymas
Tikslas: pagrįsti klausymo įtaką informacijos priėmimui ir suvokimui . Klausymas yra sunkus darbas, todėl daugelis žmonių šioje srityje nepajėgia daug ko pasiekti. Tyrimai rodo, kad veikloje, kurioje bendravimas yra pagrindinis dalykas klausymui skiriama pagrindinė vieta. Buvo atliktas toks tyrimas. Ekspertas turėjo įvertinti, kokie bendravimo šeimoje ir žmonių susibūrimuose elementai svarbiausi, klausymui buvo skirta pirmoji vieta, jausmų išraiškai - antroji, santykių kūrimui - trečioji, pokalbio turiniui - penktoji, savęs atskleidimui - šeštoji.
Psichologijos konspektas (12 pus.)


Emocijų psichologija
Įvadas. Emocijų psichologija. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Mūsų jausmai būna įvairus: stiprūs, spontaniški, kartais neužmirštami. Žmogus turbūt yra emocingiausias iš visų būtybių. Palyginus su gyvūnais, mes daug dažniau jaučiame baimę, pyktį, liūdesį, džiaugsmą ir meilę. Niekam nereikia įrodinėtį, kad emocijos įvairina mūsų gyvenimą, o stresų metų jos gali būti pražūtingos arba padėti išsigelbėti.
Psichologijos referatas (9 pus.)


Esamojo "Aš" apibūdinimas
Žmogus jau gimsta su tam tikromis savybėmis. Tai priklauso nuo jo genotipo – unikalaus, kiekvienam skirtingo genų derinio. Temperamentas – tai individo psichikos ypatybių, nuo kurių priklauso psichinės veiklos dinamika (intensyvumas, tempas, ritmas), visuma. Tai įgimta ir santykiškai pastovi asmenybės savybė. Temperamento tipai yra tokie: flegmatikas, cholerikas, sangvininkasir melancholikas. Save priskirčiau prie melancholikų ir flegmatikų. Prie melancholikų save priskiriu nes esu uždaras, paskendęs vidiniuose išgyvenimuose, jautrus, tylus, turiu stiprų pareigos jausmą Aš save vertinčiau, kaip ramaus būdo žmogų. Neieškau konfliktų, visada bandau jų išvengti. Su nepažystamais žmonemis sunkiai susibendrauju. Su nepažystamaisiais niekada neatvirauju. O su draugais esu atviras. Darbe sutariu su visais.
Psichologijos namų darbas (5 pus.)


Etiketas ir bendravimo ypatumai Vokietijoje
Trumpa Vokietijos istorinė apžvalga. Vokietijos verslo etiketas. Darbo kultūra. Elgesys viešose vietose. Kaip būti geru svečiu ar šeimininku. Literatūra. Vokietijos verslo etiketas. Darbo kultūra. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai ir pristatymai. Derybos. Korespondencija. Elgesys viešose vietose. Elgesys viešose vietose. Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse. Oro uostose, geležinkelio stotyse, parduotuvėse. Autobusai, metro, taksi, automobiliai. Arbatpinigiai. Punktualumas. Elgesys prie stalo. Pakartotinės porcijos. Sąskaitos apmokėjimas. Kada atvykti, ar padėti susiruošti.
Psichologijos namų darbas (9 pus.)


Gabūs vaikai
Įvadas. Gabių vaikų atpažinimas. Reikalavimai mokytojo profesinėms ir asmenybės savybėms. Gabių vaikų skatinimas. Išvados. Literatūra. Galima sakyti, kad per pastaruosius dešimtmečius gabumų samprata nepasikeitė. Nėra jokio griežto „gabumų“ apibrėžimo. Gabūs ir talentingi vaikai yra kiekvienos šalies turtas. Kiekviena šeima svajoja, kad jų atžalos būtų apdovanotos didžiausiomis galiomis. Kad jų vaikas būtų pats protingiausias ir geriausias iš visų. Tikimasi, kad jiems seksis ateityje, iš jų išaugs mokslininkai, politikai, prezidentai ir panašiai.
Psichologijos referatas (10 pus.)


Geras šiuolaikinis oratorius
Deilas Karnegis. Asmenybė - svarbiausias sėkmės veiksnys. Kokia yra gera kalba? Kaip pasiruošti kalbai? Kaip pradėti kalbą? Kaip užbaigti pasisakymą? Kaip sudominti klausytojus? Išvados. Literatūra.
Psichologijos pristatymas (11 pus.)


Grupės ir bendravimas jose
Įžanga. Kas yra grupė? Grupių rūšys. Formalios grupės. Neformalios grupės. Kitos grupių rūšys. Asmenybė ir grupė. Konformizmas grupėje. Asmenybės statusas grupėje. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Lyderiavimas ir vadovavimas grupėse. Grupės lyderis. Požiūriai į vadovavimą. Konfliktai. Konfliktas, jo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatas (16 pus.)


Grupių konfliktai
Konfliktai gali būti... Aprašant konfliktų raidą išskiriamos 5 stadijos... Grupių tarpusavio veikimas. Konfliktų priežastys. Konfliktų eiga. Konflikto pasekmės. Išvados. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Norint gerai atskleisti nagrinėjamą temą, reikia apibrėžti pagrindines sąvokas, kuriomis remsimės visame darbe. Tokios sąvokos, nagrinėjant temą "Grupių konfliktai: priežastys, eiga ir pasekmės", mano nuomone, būtų grupė (sąlyginė bei reali, formali bei neformali, referentinė), rolė, efektyvi grupė, konfliktas (latentinis, suprastas, jaučiamas, išreikštas).
Psichologijos referatas (11 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 |