Referatai Kursiniai Diplominiai

Jaunesniųjų paauglių, netekusių tėvų globos, savęs vertinimo ypatumai
ĮVADAS. PSICHOLOGINIAI JAUNESNIOJO PAAUGLIO YPATUMAI. ASMENYBĖS SAVĘS VERTINIMO YPATUMAI. PAGRINDINIAI SAVĘS VERTINIMO ASPEKTAI. JAUNESNIŲJŲ PAAUGLIŲ SAVĘS VERTINIMAS. JAUNESNIŲJŲ PAAUGLIŲ SAVĘS VERTINIMO. TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR EIGA. REZULTATŲ ANALIZĖ. Savivertės tyrimo rezultatai. Savigarbos tyrimas. REZULTATŲ APTARIMAS. IŠVADOS. Šiame darbe buvo nagrinėtas paauglystės laikotarpis, asmenybės savęs vertinimas. Tyrimu buvo siekiama nustatyti, ar egzistuoja skirtumas tarp paauglių, netekusių tėvų globos ir paauglių, gyvenančių su tėvais, tarp mergaičių ir berniukų, tarp 13 – 14 metų ir 15 – 18 metų paauglių savęs vertinimo bei savigarbos laipsnio. Tyrime dalyvavo 80 paauglių iš vaikų globos namų ir 80 paauglių iš šeimų.
Psichologijos diplominis darbas (47 pus.)


Jauno suaugusiojo ankstyvosios brandos ypatumai
Įvadas. Brandumo kriterijai ankstyvojoje jaunystėje. Fiziniai ankstyvosios brandos kriterijai. Pažintinės( protinės) jauno suaugusiojo raidos ypatybės. Psichosocialiniai ankstyvojo brandumo kriterijai. Allport psichiniai brandumo požymiai. Jauno suaugusiojo vystymosi fazėPeriodizacijos problema.Nuolatinio vystymosi teorijos metodai. Jaunystės krizės.Jaunystės krizė remiantis E.Eriksono požiūriu. Identiškumas arba tapatybės neradimas. Intymumas arba atsiribojimas (21-40). Vidurio gyvenimo krizė (30 -50). Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas apžvelgti ankstyvosios brandos psichologinius ypatumus remiantis įvairių autorių teorijomis. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti psichologinę literatūrą. Nustatyti brandumo kriterijus jauno suaugusiojo periode. Palyginti jauno suaugusio amžiaus periodizaciją pagal skirtingus autorius. Nustatyti psichosocialinių krizių reikšmę jauno suaugusio gyvenime.
Psichologijos kursinis darbas (28 pus.)


Jauno žmogaus pasaulis (1)
Įvadas. Jauno žmogaus problemos. Jaunų žmonių depresija. Jaunų žmonių nusikalstamumas. Jauno žmogaus laisvės siekis. Jaunas žmogus ir svaigalai. Išvados. Jaunas žmogus gyvena kitokiame pasaulyje nei vyresnieji. Paauglys, kupinas svajonių, planų, idėjų yra tam tikra prasme maksimalistas, linkęs viską sureikšminti. Mums kaip toje dainoje- „Jūra iki kelių, dangus lig pažastų“. Laikome save daug daugiau suprantančiais už tėvus, o ką jau kalbėti apie mokytojus... Pyktį ar nepasitenkinimą kelia nereikšminga pastabėlė, atsibosta klausytis vyresnių žmonių, norinčių padėti, patarti.
Psichologijos referatas (7 pus.)


Jauno žmogaus pasaulis (2)
Paauglystė. Jauno žmogaus pasaulis. Jauno žmogaus problemos. Jaunų žmonių nusikalstamumas – nusikaltėliu tampama, o ne gimstama. Jaunas vienišesnis už seną. Jauno žmogaus idealas. Jauno žmogaus santykiai su tėvais. Svaigalai ir jaunas žmogus. Jaunimo "zona". Intymusis jauno žmogaus pasaulis. Draugai ar priešai. Jaunų žmonių depresija ir savižudybė. Paauglių mokymasis.
Psichologijos referatas (15 pus.)


Jausmai ir emocijos
Įvadas. Emocijų (jausmų) kilmė, bendras apibūdinimas. Bendrasis jausmų apibūdinimas. Emocijų rūšys. Somatinės emocijosomatiniai reiškiniai. Poreikiai. Nuotaika. Išgąstis. Baimė. Situacinės emocijos. Džiaugsmas. Pyktis. Susirūpinimas. Socialinės emocijos. Meilė. Altruizmas. Antipatija. Agresija. Kognityvinės emocijos. Interesai. Viltis. Emocijų fiziologija. Sužadinimas. Fiziologinės emocijų būsenos. Išvados. Bendra išvada. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas - parodyti emocijų ir jausmų reikšmę, psichinėje veikloje ir žmogaus gyvenime, išanalizuoti jų formas ir savybes, atskleisti stresinių išgyvenimų specifiką. Uždaviniai. Apibrėžti emocijų sampratą, jų kilmę. Apibrėžti jausmų rūšis. Apibūdinti emocijų fiziologiją. Apibūdinti emocinę išraišką - pyktį.
Psichologijos referatas (22 pus.)


Kaip įveikti depresiją
Kaip įveikti depresiją. Čia surašyti įvairūs būdai, kaip susidoroti su savo depresija. Tai tik bendri nurodymai, kiekvienas turi pasirinkti konkrečiai sau priimtinus. Darykite kasdieninius užrašus. Nepamirškite valgyti. Atkreipkite dėmesį, ar ką nors (cukrų ar kavą) valgant / geriant keičiasi jūsų nuotaika. Pasidarykite sau įdomius pietus, galite ką nors pasikviesti. Išsimaudykite, gal net vonioje su putomis. Paklibinkite kompiuterį. Išsinuomokite komedijinių filmų...
Psichologijos namų darbas (3 pus.)


Karjeros planavimas
Turinys. Įvadas. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Karjeros modeliai. Karjeros orientacijos. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros formavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo proceso etapai. Karjeros plano sudarymas, taikant scenarijų metodą. Individualios karjeros planavimas. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimo planavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo problemos. Karjeros planavimo patarimai. Išvados. Naudota literatūra ir informaciniai šaltiniai.
Psichologijos namų darbas (19 pus.)


Kliento, jaučiančio baimę, psichologinio konsultavimo ypatumai
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kliento, jaučiančio baimę, psichologinis konsultavimas. Kliento, jaučiančio baimę, ypatumai. Baimių atsiradimo priežastys. Psichologinio konsultavimo ypatumai. Apibendrinimas. Naudota literatūra. Šiuolaikinė visuomenė, tai žinių visuomenė, kurioje viskas labai greitai keičiasi - informacijos srautai yra didžiuliai ir kiekvienas žmogus turi sugebėti greitai prisitaikyti prie šių pokyčių. Nenuostabu, kad žmonėms kyla daug nerimo dėl įvairiausių priežasčių. Atsiradęs nerimas gali virsti į baimę, o ši gali galiausiai išsivystyti į fobiją. Nors įvairios baimės ir slegia žmogų, bebaimiškumas būtų dar pavojingesnis. Iš vienos pusės, baimės daro žmones nelaisvais, tarytum juos sukausto. Tačiau pažvelgus iš kitos pusės - bijoti yra visiškai normalu. Baimė tai tas variklis, kuris skatina žmogų veikti - siekti pranašumo darbe, tarpusavio santykiuose, baimė net priverčia žmogų apsidairyti į abi puses einant per gatvę.
Psichologijos referatas (9 pus.)


Komandinio darbo efektyvumas
Įvadas. KOMANDINIS DARBAS. Komandos vystymosi etapai. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandos sutelktumas. Komandinio darbo nauda. VADOVAS IR KOMANDA. Tinkamos komandos sudarymas ir formavimas. Vadovavimas komandai. KOMANDOS NARIŲ VAIDMENYS. Devyni komandiniai vaidmenys. Sėjikas. Išteklių tyrinėtojas. Koordinatorius. Formuotojas. Patarėjas – vertintojas. Komandos žmogus. Vykdytojas. Užbaigėjas. Specialistas. EFEKTYVIAI DIRBANTI KOMANDA. Aukšto atlikimo lygio komanda (superkomanda). Savivaldos komanda. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS. Komandiniai sprendimai. Komandinių sprendimų trūkumai. Išvada.
Psichologijos referatas (15 pus.)


Komunikacija
Komunikacinio elgesio apibūdinimas; komunikacijos proceso rūšys ir funkcijos. Komunikacinio proceso modelis; jo struktūrinės dalys ir etapai. Grįžtamasis ryšys ir komunikaciniai triukšmai. Vienpusė, dvipusė komunikacija. Komunikaciniai barjerai: blogojo grįžtamojo ryšio, nemokėjimo klausytis, asmeninių savybių, neigiamų emocijų, psichologinės gynybos. Neverbalinė komunikacija: apibūdinimas, funkcijos. Neverbalinių ženklų suvokimas, jo ypatumai, santykis su verbaline komunikacija. Neverbalinė komunikacija: priemonės ir būdai. Žvilgsnis ir mimika, kaip komunikacinė priemonė. Pantomimika, kaip komunikacinė priemonė. Gestų rūšys. Pagrindinės gestų ir pozų reikšmės ir rūšys. Erdvė ir laikas, kaip komunikacijos priemonė. Komunikacinis pastabumas, jo treniravimo galimybės. Dalykinio pokalbio etapai. Psichologinis kontaktas: jo esmė, faktoriai, dinamika, jo suformavimo priemonės ir būdas. Aktyvus klausymasis: apibūdinimas, svarba, barjerai. Efektyvaus klausymosi praktiniai patarimai. Empatinis klausymasis. Žmogaus suvokimas ir supratimas. Jį lemiantys faktoriai ir suvokimo efektai. Buitiniai vertinimai. Kauzalinė atribucija bendravimo, elgesio priežasčių priskyrimas. Neįsisąmonintas "aš" kaip tarpasmeninio pažinimo ir supratimo barjeras. "aš" gynyba tarpasmeniniame pažinime. Dogmatizmas tarpasmeniniame pažinime. Keitimosi privalumai. Atvirumo-uždarumo santykiai tarpasmeniniame pažinime. Johari "langų" modelis. Transakcinė bendravimo analizė: ego būsenos, transakcijos; jų rūšys ir transakciniai žaidimai. Socialinės ir grupinės normos bendravime. Socialiniai ir grupiniai vaidmenys bendravime. Grįžtamasis ryšys bendravime. Kritikos motyvai; kritikos konstruktyvumas, destruktyvumas. Praktiniai patarimai duodant ir priimant kritiką. Pritarimas; jo motyvai. Praktiniai patarimai duodant ir priimant pritarimą. Motyvavimas kaip komunikacinio proceso funkcija. Apibūdinimas ir motyvavimo būdas. Motyvavimas kaip partnerio poreikių įvertinimas. A. Maslow tyrimai. Savimonės struktūros elementai ir jų įtaka elgesio motyvavimui. Asmeninis patrauklumas, kaip motyvavimo veiksnys. Patrauklumą lemiantys faktoriai, jį sukeliantys veiksmai ir jų veikimo mechanizmai. Argumentavimo technika ir taktika. Tarpasmeniniai konfliktai: apibūdinimas, funkcijos, tipai ir priežastys. Tarpasmeninio konflikto struktūra ir dinamika. Elgesio reakcijų tipai tarpasmeniniuose konfliktuose, konfliktų sprendimo būdai. Komunikabilumas, jo struktūra ir formavimo būdas.
Psichologijos konspektas (12 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 |