Referatai Kursiniai Diplominiai

Konfliktai
KONFLIKTŲ SAMPRATA. TARPASMENINIŲ IR ORGANIZACINIŲ KONFLIKTŲ SKIRTUMAI. ORGANIZACINIŲ KONFLIKTŲ PRIEŽASTYS. PADALINIŲ TARPUSAVIO RYŠIŲ TIPAI. ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS ĮTAKA KONFLIKTŲ SUDĖTINGUMUI. GRUPINIO SOCIALINIO SUVOKIMO ĮTAKA ORGANIZACINIAMS KONFLIKTAMS. DARBUOTOJŲ SPECIALIZACIJOS ĮTAKA KONFLIKTAMS. ORGANIZACINIŲ KONFLIKTŲ SPRENDIMO STRATEGIJOS. VADOVO ĮTAKA VALDANT ORGANIZACINIUS KONFLIKTUS. ORGANIZACINIAI KONFLIKTAI. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Skirtingų žmonių pažiūros, nevienodas įvairių reiškinių suvokimas ir jų vertinimas gana dažnai sukelia ginčytinas situacijas. Jeigu tokia situacija sukelia grėsmę nors vieno iš sąveikos dalyvių suformuluotam tikslui, tai sudaro konfliktinę situaciją. Taigi, konfliktinė situacija- tai prieštaringos šalių pozicijos kokiu nors klausimu, siekimas priešingų tikslų ir įvairių priemonių jiems pasiekti naudojimas, interesų nesutapimas ir t.t. Dažnai konfliktinės situacijos pagrindą sudaro objektyvūs prieštaravimai. Tačiau kartais pakanka kokios nors smulkmenos- nevykusiai ir nelaiku pasakytų žodžių, nuomonės, kitaip tariant, incidento,- ir konfliktas gali prasidėti.
Psichologijos referatas (10 pus.)


Konfliktai (1)
ĮVADAS. KONFLIKTIŠKŲ ASMENYBIŲ TIPAI. PAGRINDINIAI KONFLIKTŲ TIPAI. KONFLIKTŲ STRUKTŪRA. KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAI. KONFLIKTINĖS SITUACIJOS APRAŠYMAS. KONFLIKTINĖS SITUACIJOS PROTOKOLAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Konfliktas – natūrali vystymosi proceso dalis. Kai kurie konfliktai yra konstruktyvūs, šalina sustingimą ir skatina vystymąsi, kiti – destruktyvūs, linkę išplisti, tapę nekontroliuojami, sukelia ilgalaikes neigiamas pasekmes. Konfliktai, kylantys organizacijoje, yra tipiški būtent tai įmonei ir atspindi organizacijos vystymosi modelį. Konfliktas – tai priešingų interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai ir išgyvenimai.
Psichologijos namų darbas (12 pus.)


Konfliktai (2)
ĮŽANGA. Konfliktų visuomenėje priežastys ir požiūris į jų svarbą. Konfliktų sprendimo būdai. Septynių žingsnių planas. Kaip išvengti konfliktų kontaktuojant su verslo partneriais. Pasitikėjimas, jausmai, pozicijos, interesai, konfidencialumas, atviri klausimai, ir konfliktų kaip nebūta. Taktiškiausias ir humaniškiausias konfliktų sprendimo būdas – derybų kelias. Išvados. LITERATŪRA.
Psichologijos referatas (7 pus.)


Konfliktai (3)
Įžanga. Konfliktų visuomenėje priežastys ir požiūris į jų svarbą. Konfliktų sprendimo būdai. Septynių žingsnių planas. Kaip išvengti konfliktų kontaktuojant su verslo partneriais. Pasitikėjimas, jausmai, pozicijos, interesai, konfidencialumas, ir konfliktų kaip nebūta. Taktiškiausias ir humaniškiausias konfliktų sprendimo būdas – derybų kelias.
Psichologijos referatas (7 pus.)


KONFLIKTAI ŠEIMOJE, PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS
Žmonių tarpusavio santykių šeimoje problemos šiandien kelia didžiulį susidomėjimą. Tačiau jaunimo rengimas šeimai, brandaus požiūrio į santuoką ugdymas dar toli gražu nėra patenkinamas. Šiuo atžvilgiu jaunimui ypač trūksta psichologijos bei socialinės psichologijos žinių. Juk juo daugiau žmogus sužino apie aplinkinį pasaulį, tuo daugiau jis turi įgyti žinių apie žmogų. Jeigu nepaisoma šios labia svarbios taisyklės, pažeidžiama žinių ir dorovės harmonija.
Psichologijos referatas (8 pus.)


Konfliktai. Derybos
Įžanga. Konfliktų visuomenėje priežastys ir požiūris į jų svarbą. Konfliktų sprendimo būdai. Septynių žingsnių planas. Kaip išvengti konfliktų kontaktuojant su verslo partneriais. Pasitikėjimas, jausmai, pozicijos, interesai, konfidencialumas, ir konfliktų kaip nebūta. Taktiškiausias ir humaniškiausias konfliktų sprendimo būdas – derybų kelias. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatas (7 pus.)


Konfliktai. Jų sprendimo būdai
Kas yra konfliktas. Skiriamos kelios konfliktų rūšys. Asmenybės konfliktai. Asmenų konfliktai. Asmenybės ir grupės konfliktai. Grupių konfliktai. Socialiniai konfliktai. Keletas pavyzdžių, kaip fiziškai reaguojame konfliktinėse situacijose. Konfliktų sprendimas. Žmonių elgesio konfliktinėse situacijose tipai. SVARBIAUSI ELEMENTAI, KAIP IŠVENGTI KONFLIKTINĖS SITUACIJOS. Prisiminkite vakar dieną nuo ryto, kai jūs kėlėtės, iki vėlyvo vakaro, kai ėjote miegoti. Ar galėtumėte prisiminti ir tiksliai suskaičiuoti, kelių ar keliasdešimt konfliktų liudytoja/-as buvote ir keliuose konfliktuose dalyvavote pats. Jei klausėtės žinių, išgirdote daug nemalonių dalykų, apie karą, apie įvairių ekonominių struktūrų interesų susidūrimą ir t.t.
Psichologijos referatas (24 pus.)


Konfliktas
Įvadas.TEORINĖ DALIS. Konflikto samprata. Konflikto etapai ir fazės. Konfliktų tipai ir sprendimo būdai. Konflikte dalyvaujančios šalys ir konfliktų priežastys. PRAKTINĖ DALIS. Konflikto analizė. Konflikto analizės etapai. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatas (10 pus.)


Konfliktinės situacijos analizė (2)
Įvadas. Asmenybės konfliktai. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktinės situacijos analizė. Sprendimas tarpininkaujant. Netiesioginiai sprendimo būdai. Išvados. Konfliktai aptarnavimo sferoje ne naujiena, tai tampa kasdienybe. Tokie gyvenimo sferos bei poreikių konfliktai vyksta kiekvienoje parduotuvėje. Pagrindinės priežastys yra riboti ištekliai ir jų paskirstymas, tarpusavio priklausomybė, skirtingi tikslai, skirtinga vertybių ir elgesio samprata, taip pat išsilavinimas, nemokėjimas bendrauti su žmonėmis ir kt.
Psichologijos referatas (6 pus.)


Konfliktinės situacijos aprašymas
Įžanga. Konfliktų samprata. Konfliktų įvairovė. Konfliktinės situacijos aprašymas. Konfliktinės situacijos analizė. Išvados.psl. Literatūros sąrašas. Taigi šiame darbe bus stengiamasi išsiaiškinti, kas yra konfliktai, kokios yra kon-fliktų priežastys, kaip reikia analizuoti ir valdyti konfliktus, kaip elgtis konfliktinėse situacijose, o gal net teigiamai jais pasinaudoti. Taip pat bus išanalizuota viena konfliktinė situacija.
Psichologijos referatas (11 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 |