Referatai Kursiniai Diplominiai


Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.


Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 1
1
Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 2
2
Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 3
3
Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 4
4
Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 5
5
Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 6
6
Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 7
7
Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 8
8
Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.  puslapis 9
9

Krašto gynimo organizavimas. Kovos su rusais bolševikais ir taika su jais. Kovos su bermontininkais. Pradžia konflikto su lenkais. Vilniaus atgavimas, Suvalkų sutartis ir gen. Želigovskio smurtas. Literatūros sąrašas. Jaunai Lietuvos valstybei teko kovoti su Sovietų Rusijos Raudonąja armija, su Antantės remiamais bermontininkais ir su lenkais. Tas 1818- 1920 m. laikotarpis buvo vadinamas Nepriklausomybė kovomis. Pirmosios vyriausybės sunkenybės. Pirmasis ministrų kabinetas buvo sudarytas ne partijų koalicijos, bet darbo pamatais. Jo programa buvo viešai išdėstyta Valstybės Tautos posėdyje, lapkričio 14d. Vilniuje. Tada okupacinė valdžia buvo paėmusi į savo rankas vokiečių kareivių (paskelbusių revoliuciją) tarybos. Krašte pairo tvarka; Pačiame Vilniuje ėmė organizuotis Rusijos pavyzdžiu komunistai; be to, vietiniai lenkai kvietė Lenkijos Regentų Tarybą užimti Lietuvą. Tuo tarpu naujoji vyriausybė neturėjo net savo saugumui organizuotos ginkluotos jėgos. Nebuvo nė lėšų. Norėdamas pirmučiausia apsaugoti valstybę nuo netvarkos, kabinetas ėmė kurti milicija ir policiją, kurių iki tol neleido organizuoti okupacinė valdžia. Tiek administracijos aparatų, tiek Savivaldybių organus reikėjo naujai įsteigti. Vokiečiams nualinus sodžių, ypač sunkus buvo maisto klausimas miestuose. Okupacinės valdžios leidžiamų popierinių pinigų vertė ėmė kriste kristi; tuo būdu bar labiau pasunkėjo mainai. Vyriausybė, neperėmusi iš okupantų jokio iždo ir negalėdama tuojau sutvarkyti mokesčių, turėjo versti paskola. Ją tuomet galėjo suteikti tik Vokietija, nes jokia kita valstybė nebuvo pripažinusi Lietuvos. Visi tie rūpesčiai ir darbai buvo itin skubūs, ir vyriausybė karštai kvietė visus į talką.

Pagrindiniai referato duomenys
Dalykas Istorijos referatas
Kategorija Istorija
Tipas Referatai
Apimtis 9 puslapiai
Literatūros šaltiniai 4
Švietimo institucija Klaipėdos "Pajūrio" vidurinė mokykla
Kursas / Klasė 12
Autorius Justinas
Pristatymo metai 2007
Referato bylos formatas tipas Microsoft Word
Referato bylos dydis (zip) dydis2758 KB
Referato kalba Lietuvių

Susiję darbai

DARBO PARSIUNTIMO INSTRUKCIJA

1. Parašykite žinutės laukelyje:
R
E
F
8
7
5


2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Gautą saugos kodą įrašykite mūsų formoje
http://www.e-referatai.lt/parsisiusti/
4. Norimas darbas yra jau jūsų
Kaina – 0,58 €. TELE2, OMNITEL, BITĖS tinklų vartotojams
Raktažodžiai
Nepriklausomybės kovos, Lietuvos istorija, Lietuvos nepriklausomybė, kovos su bermontininkais, kovos su bolševikais, Vilniaus atgavimas