Referatai Kursiniai Diplominiai

Barbora Umiastauskaitė-Žagarietė – Žiemgalos krašto palaimintoji
Barboros Umiastauskaitės - Žagarietės kilmė. Barborytės ypatingumas. Ką šiandien mums reiškia Barbora Žagarietė?Literatūra. Barbora Umiastauskaitė kilusi iš garsios Umiastauskų giminės, kurios nariai iki XVI a. pabaigos Lietuvoje užėmė įvairias valstybines pareigas. Netoli Žagarės stovėjo Raktuvės pilis, pastatyta šiaurines Lietuvos sienas ginant nuo kalavijuočių puolimų. Vėliau ji priklausė bajorui A. Umiastauskui.
Religijos referatas (7 pus.)


Budistinės civilizacijos susiformavimas ir bruožai
Įvadas. Budizmo atsiradimas. Budos mokymas. Budizmo istorinis vystymasis Indijoje. Sangha, visuomenė ir valstybė. Sanghos kilmė ir vystymasis. Vidinė sanghos organizacija. Visuomenė ir valstybė. Pagrindinės Budizmo sistemos: Teravada. Pagrindinės Budizmo sistemos: Mahajana. Dabartinis Budizmo statusas šiuolaikinėse bendruomenėse. Išvados. Naudota literatūra.
Religijos referatas (11 pus.)


Budizmas
Ištrauka iš darbo. Budizmas yra nepaprastai sena filosofija kilusi Indijoje. Budistai netiki dieviškąja būtybe, vadinama Dievu, tačiau jie tiki dieviškąja realybe. Kadangi jie netiki įasmenintu Dievu, todėl jie nekalba maldų. Bet kai kurie meldžiasi Budai. Budistai tiki, kad Buda gyvena kiekviename iš mūsų. Budizmo pradininkas buvo Indijos princas Sidharta Gautava (vėliau žinomas kaip Buda).
Religijos referatas (2 pus.)


Budizmas. Judaizmas. Konfucianizmas
BUDIZMAS. Buda mokė savo pasekėjus, kad žmonės turėtų suvokti keturias tauriąsias tiesas... Budistai duoda penkis įžadus... Religijotyrai aktuali vadinamoji "budizmo problema"... Dažnai manoma, kad budizmas - filosofija... JUDAIZMAS. Apibūdinimas. Pagrindiniai įsitikinimai. Dievas. Raštai. Jėzus Kristus. Išgelbėjimas. Svarbiausios praktikos. Svarbiausi raštai ir ritualai. KONFUCIANIZMAS. Holistiškumas. Praktiškumas. Humaniškumas.
Religijos referatas (9 pus.)


Dievo šeima išlieka amžinai. Ką tai reiškia
Tikslai ir uždaviniai. Išsiaiškinti, kas sudaro Dievo šeimą. Išmokti maldą už mirusiuosius. Išsiaiškinti, kaip galima pagerbti mirusiuosius. Įžanga. Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Dievo žodžio skelbimas. Tikėjimo tiesų pritaikymas. Įtvirtinimas.
Religijos pavyzdys (3 pus.)


Dzeusas
Įvadas. Dzeusas: jo darbai ir meilės nuotykiai. Dzeusas. Dzeuso meilės nuotykiai. Dzeuso darbai. Išvados. Naudota literatūra.
Religijos referatas (8 pus.)


Induizmas
Ištrauka iš darbo. Žodis “hindu” kilo iš Indo upės pavadinimo, prie kurios krantų antrojo tūkstantmečio prieš Kristų viduryje įsikūrė senieji arijai. Nors tuomet Indo upės vardas buvo Sindhu, persai, savitai jį ištardami - “indu”, tuo pat vardu įvardijo ir upės slėnio gyventojus. Šiandien sąvoka “indusai” reiškia religinę priklausomybę, “indai” - tautinę. Taigi induizmas yra religija šios senos tautos, kuri tūkstantmečiais vystėsi vidujai ir vis pasipildydama naujais elementais išaugino neaprėpiamą religinę socialinę sistemą, kokią regime šiandien.
Religijos referatas (7 pus.)


Islamas
Islamo moters gyvenimas. Islamo dvasinė kultūra. Islamas ir pasaulis. Islamas ir kiti tikėjimai. Musulmonai ir šeima. Musulmonai ir pomirtinis gyvenimas.
Religijos referatas (9 pus.)


Krikščionybė. Katalikybė ir protestantizmas Lietuvoje
Krikščionybė. Krikščionybės atsiradimo pradžia Romos Imperijos laikais. Krikščionybės atsiradimo priežastys. Krikščionybės tobulėjimas ir apeigų skolinimasis iš senesnių religijų. Nauja religija. KRIKŠČIONYBĖS ATSIRADIMAS LIETUVOJE. Neišvengiamo lietuvių krikšto priežastys. Mindaugas. Lietuvos valstybės sukūrimas. Pirmasis krikštas. Antrasis Lietuvos krikšto etapas. Vytautas ir Jogaila. Krikščionybės diferenciacija, savarankiškos atmainos bei sektos. Katalikybės atsiradimas. Protestantizmo gimimas. PROTESTANTIZMAS LIETUVOJE. Protestantizmas ir Prūsijos kunigaikštis Albrechtas I. M.Liuterio moklas Lietuvoje. A.Kulvietis. KATALIKYBĖS IR PROTESTANTIZMO SKIRTUMAI BEI PANAŠUMAI
Religijos referatas (6 pus.)


Krikščionybės istorijos Lietuvoje įvadas
Pirmieji baltų kontaktai su krikščionybe. Mindaugo krikštas. Lietuvos kunigaikščių pažadai krikštytis XIV a. Lietuvos krikštas 1387 metais. Žemaičių krikštas 1417 m. ir byla Konstancos Susirinkime. Viduramžių Lietuvos katalikų Bažnyčia. Protestantiškoji reforma Lietuvoje. Katalikiškoji Reforma Lietuvoje (kontrreformacija). Rytų Bažnyčia Lietuvoje. Stabilizacija ir konfesionalizacija Lietuvos religiniame gyvenime (1655-1750). Apšvieta Lietuvos katalikų Bažnyčioje. Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvoje Apšvietos epochoje. Katalikų Bažnyčios persekiojimas Rusijos imperijoje. Vyskupo M.Valančiaus pastoracinė veikla. Vysk. M.Valančiaus laikysena bažnyčios persekiojimo metais (po 1863 m.) ir jos reikšmė. Tautinis sąjūdis Lietuvos Katalikų Bažnyčioje. Krikščioniškas socialinis mokymas ir Lietuva. Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Respublikoje. Bažnyčios gyvenimas Lietuvos Respublikoje (1918-1940). Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir totalitariniai režimai 1940-1944 m. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir sovietų režimas iki II Vatikano susirinkimo imtinai. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir sovietų režimas po II Vatikano Susirinkimo.
Religijos konspektas (28 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 |