Referatai Kursiniai Diplominiai

Saugos konspektai
Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbo ir poilsio laikas. Darbų saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. Darbdavių ir darbuoto¬jų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos kontrolės formos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, testavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimo tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Metereologinių sąlygų įtaka žmogui ir normavimui. Techninės ir organinės priemiemonės sąlygoms gerinti. Gamybinės dulkės, jų sąvybės ir normavimas. Dulkėtumo mažinimo būdai. Profesinio apsinuodijimai ir profilaktika. Gamybinio triukšmo šaltiniai ir priemonės jam mažinti. Vibracija ir vibracinė liga. Vibracinės ligos profilaktika. Radiacinis pavojus ir profilaktika. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Saugaus darbo sąlygos vykdant pakrovimo ir iškrovimo, montavimo darbus. Elektros traumos priežastis, elektros srovės poveikis organizmui. Gamybiniųu patalpų klasifikacija pagal elektros srovės pavojingumą. Saugūs žemės darbai. Saugus mūro darbai. Slėginių indų eksploatavimas. Degimo sistemos ir procesai. Degiųjų dujų, garų, ir oro mišinių sprogimas. Gamybinių procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Atsparumo ugniai padidinimas. Pastatų atsparumo ugniai laipsnis. Žmonių evakuacija iš pastatų. Žmonių srautai. Evakuacinis išėjimas ir kelias. Gaisrų gesinimo medžiagos. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
Saugos špera/ paruoštukė (6 pus.)


Saugos paruoštukė
Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Pastatų atsparumas ugniai ir jo padidinimas. Žmonių evakuacija iš pastatų. ŽMONIŲ SRAUTAI. Automatinės gaisrų gesinimo sistemos, gaisrinė signalizacija, ryšiai. Ergonomika. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbuotoju saugos ir sveikatos kontrole ir socialine partneryste. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas ir atestavimas.
Saugos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Specialiųjų siuvinių kūrimas
Įvadas. Analizės gilumas. Striukės ar jos dalių originalių sprendimų išradimai. Išradimų analizė. Išvados. Ištrauka iš darbo. Kuriant striukes ir kitus siuvimo gaminius stengiamasi ne tik gauti originalų madingą jų išorinį vaizdą, siluetą, spalvinius sprendimus, bet ir praplėsti jų funkcines galimybes. Atsiranda striukės, kurios gali būti dėvimos keliais variantais. Gan didelę jų grupę sudaro tokios, kurių konstrukcija leidžia pritaikyti jas prie besikeičiančių atmosferos sąlygų: užėjus lietui, atšalus ar atšilus orui. Tam tikslui jose numatomos papildomos detalės ar medžiagos sluoksniai, kurie gali būti prijungiami ar nuimami nuo drabužio, sulankstomi, keičiama jų padėtis eksploatacijos metu. Nemažą grupę sudaro striukės, kuriose dėvėjimo metu galima keisti jų išorinį vaizdą. Čia be specialios konstrukcijos detalių, galinčių keisti savo padėtį, eksploatacijos metu plačiai naudojamos ir skirtingų spalvų bei struktūros medžiagos, dekoratyviniai elementai.
Saugos namų darbas (23 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 |