Referatai Kursiniai Diplominiai

Atlaidumo principas
Įvadas. Atleidimo sąvoka, komponentai. Atleidimo pakopos. Atleidimo prasmė psichologiniu - medicininiu požiūriu. Atleidimas - ne jausmas, o sprendimas. Atleidimas versus užmiršimas. Vertybių pripažinimo problematika. Išvados. Literatūra. Šio darbo objektu ir pasirinkta viena iš dorovinių vertybių - atlaidumas. Šiame darbe apžvelgsiu, kas yra atlaidumas, koks jis esti ir kaip jį apibrėžti.
Socialinio darbo referatas (14 pus.)


Auklėjimo metodai
Auklėjimo metodo samprata. Auklėjimo metodų klasifikacijos problema. Įtikinėjimo metodas ir jo formos. Įpratinimo metodas. Pavyzdžio metodas. Skatinimo metodas. Draudimai ir bausmės. Religinis auklėjimas. Auklėjimo metodai lietuvių liaudies pedagogikoje. Auklėjimo metodais vadiname tikslingus auklėtojų ir auklėtinių veiklos būdus, kuriais siekiama numatytų, visuomeniškai reikšmingų auklėjimo tikslų. Palyginti su mokymo procesu, auklėjimo metodų įvairovė mažesnė. Turime du pagrindinius metodus: įtikinėjimo, jis skirtas formuoti auklėtinių sąmonę; įpratinimo, jis formuoja elgseną
Socialinio darbo kursinis darbas (16 pus.)


Dailės terapijos metodo reikšmė, dirbant su autizmu sergančiais vaikais
Įvadas. Teorinė dalis. Autizmo sutrikimas. Autistiško vaiko elgesys. Šeimų, auginančių autistą vaiką, psichosocialinės problemos. Dailės terapijos metodo taikymas autizmu sergančiam vaikui. Socialinio darbuotojo vaidmuo dailės terapijos procese. Išvados. Literatūra.. Kursinio darbo tikslas - atskleisti dailės terapijos reikšmę, dibant su autizmu sergančiais vaikais. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti šeimos auginančią autistą vaiką, psichosocialinės problemas. Išskirti dailės terapijos taikymo būdus. Apibūdinti socialinio darbuotojo vaidmenis dailės terapijos procese.
Socialinio darbo kursinis darbas (22 pus.)


Emocinės būsenos: aistra, afektas, frustracija
Tai bendravimo pratybu trumpas darbas apie emocines busenas: aistra, afekta, frustracija. Afektą sukelia: žmogaus patiriamas vidinis konfliktas, atsiradęs iš prieštaravimo tarp jo potraukių, poreikų, siekių, norų arba reikalavimų, kuriuos jam kelia kiti arba jis pats, ir jų patenkinimo galimybių.
Socialinio darbo namų darbas (5 pus.)


Etinės dilemos teikiant pagalbą skurstančioms šeimoms: vaikų dienos centrų socialinių darbuotojų patirtis
Įžanga. Terminų žodynas. Skurdo, kaip socialinio reiškinio, samprata. Skurdo apibūdinimai. Skurdo, kaip socialinio reiškinio, priežastys ir pasekmės. Socialinių darbuotojų darbas su skurstančiomis šeimomis. Macro lygio socialinė pagalba skurstančioms šeimoms Skurstančių šeimų charakteristika Socialinio darbo su skurstančiomis šeimomis praktinis modelis Etinių dilemų samprata. Etinių dilemų sąvoką socialinio darbo kontekste Socialinio darbo dilemos socialinio darbuotojo praktinėje veikloje Vaikų dienos centrų socialinių darbuotojų etinės dilemos, teikiant pagalbą skustančioms šeimoms. Tyrimo "Etinės dilemos, kylančios teikiant pagalbą skurstančioms šeimoms: vaikų dienos centruose dirbančių socialinių darbuotojų patirtis" metodika Tyrimo "Etinės dilemos, kylančios teikiant pagalbą skurstančioms šeimoms: vaikų dienos centruose dirbančių socialinių darbuotojų patirtis" rezultatai ir interpretacijos Tyrimo lauko apžvalga Vaikų dienos centrų socialinių darbuotojų etinės dilemos, dirbant su skurstančiomis šeimomis Tyrėjos vaidmuo tyrimo procese. Rekomendacijos socialinio darbo praktikams, patiriantiems etinių dilemų teikiant pagalbą skurstantiesiems. Darbo tikslas: Išanalizuoti vaikų dienos centrų socialinių darbuotojų etines dilemas, teikiant pagalbą skurstančioms šeimoms. Tyrimo objektas: Etinės dilemos, kylančios vaikų dienos centrų socialiniams darbuotojams, dirbantiems su skurstančiomis šeimomis. Tyrimo klausimas: Kokios etinės dilemos iškyla vaikų dienos centrų socialiniams darbuotojams, dirbantiems su skurstančiomis šeimomis? Tyrimo tipas: Kokybinis. Tiriamieji: Vaikų dienos centrų socialiniai darbuotojai.
Socialinio darbo diplominis darbas (78 pus.)


Formaliosios švietimo sistemos struktūrų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kaita lietuvoje nuo 1988 metų
Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Švietimo sistemos struktūrų kaitos etapas 1988 - 1997 m. Švietimo sistemos struktūrų kaitos etapas 1998 - 2002 m. Ugdymo bei studijų modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas. Socialinių pedagoginių mokymosi ir studijų sąlygų gerinimas. Švietimo sistemos harmonizavimas. Švietimo sistemos struktūrų kaitos etapas 2003 - 2012 m. Valdymo tobulinimas. Infrastruktūros tobulinimas. Paramos tobulinimas. Ugdymo turinio tobulinimas. Personalo tobulinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Taigi, mano uždaviniai šiame darbe būtų tokie. Pateikti švietimo įstaigose vykdomų ugdymų apibūdinimus. Aptarti švietimo įstaigų tipų įvairovę nuo švietimo reformos pradžios. Aptarti, kaip kito įstaigų skaičius. Aptarti besimokančiųjų skaičiaus kitimo tendencijas.
Socialinio darbo kursinis darbas (28 pus.)


Integracijos svarba žmogui su negalia
Įvadas. Negalios samprata. Istorinis negalios aspektas. Integracijos svarba žmogui su negalia. Sudėtinga integracija į darbą. Tolerancija neįgaliesiems - vis dar tik skambūs žodžiai. Neįgaliesiems skirtoje vietoje - sveikųjų automobiliai. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Šio darbo tikslas - išanalizuoti neįgalių žmonių integraciją į visuomenėjė ir nustatyti sėkmingos integracijos trukdžius visuomenėje. Tikslui pasiekti kelti uždaviniai. Išanalizuoti visuomenėje egzistuojantį negalės vaizdinį istoriniu, filosofiniu ir socialiniu aspektu. Išanalizuoti neįgaliųjų suaugusiųjų integracijos į visuomenę socialinę politiką.
Socialinio darbo referatas (12 pus.)


Jausmai, kuriuos patiria alkoholikų vaikai
Alkoholikų vaikai save vertina menkiau nei tie vaikai, kurių namuose negeriama. Vaikui saugumo jausmą, savigarbą, gebėjimą įveikti sudėtingas vidines problemas teikia jo santykiai - kai duodama ir imama - su tėvais bei kitais žmonėmis. Nesvarbu, ką kiti matė ar sakė, viena aišku - alkoholiko vaikas nebuvo tikras vaikas. Ir jie niekada nesuprato, kokia yra vaiko jausena. Vaikas labai panašus į šuniuką atvira širdimi myli ir atsiduoda meilei, yra nutrūktgalvis, kiek išdykęs, žaismingas, ką nors darydamas laukia pritarimo ar atlygio, bet daro kiek mažiau. Svarbiausias jo bruožas - nerūpestingumas. Jei vaikas yra šuniukas, jis niekada nebuvo vaikas.
Socialinio darbo pristatymas (11 pus.)


Jonavos vaikų globos namų vaikų problemos
Įvadas. Apie Jonavos vaikų globos namus. Vaikų globos namų vaikų problemos. Išvados. Naudota literatūra. Šią įstaigą analizuoti pasirinkau todėl, kad pati joje augau 13 metų, todėl galių parašyti apie ten glūdinčias problemas, ir žinoma todėl, kad esu būsima socialinė darbuotoja ir galbūt kada nors tokioje institucijoje dar teks dirbti. Dažnai pagalvoju kaip buvo sunku tuos metus augti be mylinčių tėvų paramos, švelnumo, meilės, kaip sunku visą laiką žinoti, kad niekam nesi reikalingas arba kad tavimi tėvai pasirūpinti nesugeba. Kiekvienas vaikas anksčiau ar vėliau išeina iš vaikų namų ir norisi užimti kuo geresnę vietą gyvenime ir turėtų kiek įmanoma šiltesnę vaikystę.
Socialinio darbo referatas (7 pus.)


Ką jaunimas turi žinoti apie aids
ŽIV. ŽIV viruso plitimo būdai. ŽIV neplinta. ŽIV testas. Kaip išvengti užsikrėtimo ŽIV. Tai turi žinoti. Lietuvos AIDS centro duomenys. Raudonasis kaspinas. Vyraujanti žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) atsiradimo teorija aiškina, kad į ŽIV panašus virusas, cirkuliavęs tarp primatų, mutavo ir Afrikoje pateko į žmonių organizmą. Manoma, kad tai atsitiko XIX ar XX amžiuje. Virusas ilgą laiką galėjo egzistuoti ribotose vietose neišplisdamas, kol jo plitimui nesusidarė palankios demografinės ir socialinės sąlygos: masinė migracija iš kaimo į miestą, susijusi su darbo paieška, pradėjusios irti šeimos, atsitiktiniai lytiniai partneriai, komercinio sekso darbuotojų gausėjimas, kraujo perpylimai
Socialinio darbo referatas (10 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |