Referatai Kursiniai Diplominiai

Socialinio darbo metodai. Atvejo analizė
Vieno atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais. Poreikių koncepcija socialinio darbo praktikoje. Literatra. 35 metų moteris, vardu Rasa gyveno pas savo mamą (kuri yra pencininkė) kartu su antruoju vyru ir trimis vaikais (Asta – vyriausia dukra, Dovilė – vidurinioji ir Robertas – jauniausias). Abi mergaitės buvo iš pirmos santuokos, o Robertas iš antros santuokos. Rasos pirmas vyras žuvo autoavarijoje ir ji liko našlė su dviem nepilnametėm dukrom. Po kelių metų ji susirado kitą vyrą už kurio ištekėjo ir susilaukė mažojo Roberto. Rasa dirbo pardavėja, o vyras niekaip nesusirado darbo.
Socialinio darbo referatas (10 pus.)


Socialinio darbo praktikos ataskaita
Individualus darbas su rizikos grupės vaiku X. Darbas su ugdytinių grupe. Darbas su įstaigos bendruomene. Ugdymo įstaigos socialinis pasas. Praktikos dienoraštis. Praktikos kokybinė analizė. Kursinio darbo temos pasirinkimas, literatūros analizė.
Socialinio darbo referatas (14 pus.)


Socialinio darbo samprata
ĮVADAS. Nauja profesija Lietuvoje. Kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Socialinio darbuotojo etika. Bendravimas. Kvalifikacija. Grupinis darbas. Socialinė parama ir paslaugos. Solidarumas socialiniame darbe. IŠVADA. LITERATŪRA. “Socialinis darbas” – netradicinis specialybės pavadinimas. Kiti mokslai ir praktinės veiklos sritys save įvardija skambiais lotyniškos ar graikiškos kilmės žodžiais (pvz., sociologija, psichologija, edukologija). Kaip žinia, atskiros pažinimo sritys ir jas įvardijančios sąvokos formavosi filosofijos įsčiose. Todėl ir sakoma, jog filosofija – mokslų motina. Pradedant Renesansu, įvairūs mokslai pradėjo vaduotis iš filosofijos glėbio ir pamažu nuėjo savarankiškos raidos keliu. Tačiau yra nemažai veiklos ir pažinimo sričių, kurios rutuliojosi ne iš filosofinių apibendrinimų, o iš konkrečios praktinės veiklos. Socialinio darbo pradžia sietina su labdaros ir filantropinių organizacijų veikla. Lotyniško žodžio “socialis” viena iš pagrindinių reikšmių - “draugiškas”. Tad “draugiškas darbas”, kaip paramos teikimas ir organizavimas, atspindi šios profesijos etines nuostatas.
Socialinio darbo referatas (16 pus.)


Socialinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis auginant neįgalų vaiką
Įvadas. Neįgalus vaikas šeimoje. Problemos su kuriomis susiduria neįgalūs vaikai. Efektyvus socialinio ugdymo būdas - reabilitacijos centro veikla. Socioedukacinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Esminės problemos. Medicininės problemos. Psichologinės problemos. Išvados. Naudota literatūra.
Socialinio darbo referatas (14 pus.)


Socialinis darbas sveikatos priežiūroje
Įvadas. Socialinio darbo principai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinio darbo vertybės. Socialinis darbas sveikatos priežiūroje. Liga kaip socialinė problema. Socialinės paramos formos. Gydymo įstaigų socialinių darbuotojų veiklos reglamentavimas. Specialistų komandinio darbo principai ir socialinio darbuotojo vaidmuo jose. Komandinio darbo samprata. Slaugytojų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimas sveikatos priežiūros komandoje. Išvados. Literatūra
Socialinio darbo referatas (27 pus.)


Sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras
Įvadas. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras, sociokultūrinė aplinka. Tikslai ir siekiai. Švietimas – ugdymas. Buities darbai. Muzikos terapija. Laisvalaikis, poilsis, kultūrinė veikla. Bendravimo būdai. Darbo centro veikla. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro valdymo struktūra. Literatūra.
Socialinio darbo referatas (17 pus.)


Vaiko socializacija
Įžanga. Socializacijos samprata ir esmė. Vaiko socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo vaiko socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaiko socializacijoje. Vaiko socializacija, dabartinis pasaulis ir suaugusieji. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Mažų vaikų socializacijos tendencijos. Vaikų sampratos apie suaugusiųjų veiklą ypatybės. Išvada.
Socialinio darbo referatas (14 pus.)


VŠĮ neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro administravimo ypatumai.
Įvadas. Apie centrą. Centro istorija. Centro tikslas. Centro darbą reglamentuoja šie įstatymais. Klientai. Centre teikiamos socialinės paslaugos. Centro personalas. Išvados. Literatūra. Šiame savo savarankiškame darbe pasirinkau išnagrinėti VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro veiklą, teikiamas paslaugas.
Socialinio darbo referatas (8 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 |