Referatai Kursiniai Diplominiai


Apskaitos konspektai (2)


Apskaitos konspektai (2)  puslapis 1
1
Apskaitos konspektai (2)  puslapis 2
2

Kokią įtaką buhalterio darbui turi bendrieji apskaitos principai? Kas yra bendrieji apskaitos principai? Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai? Ir ka jie reiškia? Kokie pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai? Kas yra apskaitinė informacija? Kam skirta finansinė apskaita? Kam skirta valdymo apskaita? Kam skirta mokestinė apskaita? . Kokiu principu laikosi apskaitininkai rinkdami ir apdorodami informacija? Kas yra ekonominiai ištekliai? Apskaitos dokumentų tvarkymas. Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai? Kuo skiriasi ūkinis įvykis ir ūkinė operacija? Kokie yra atsargu ikainojimo metodai ir kaip jie turi būti parenkami? Kuo skiriasi įplaukos nuo pajamų ? Kuo skiriasi išlaidos nuo sąnaudų? Kaip pripažinti ir apskaityti pajamas ir sąnaudas? Kas yra sąskaitų planas? Iš kokių klasių sudarytas sąskaitos planas? Kas yra finansinė atskaitomybė ir kokios ataskaitos sudaro finansinę atskaitomybę? Kas yra ataskaitinis, o kas apskaitinis laikotarpis? . Kas yra paprastasis irašas? . Kaip ir kada uždaromos pajamų, sanaudu sąskaitos? Kas yra koregavimas? Kaip susisteminamos ūkinės operacijos? Kokiuose registruose? Kas yra sąskaitos? Kaip uždaromas apskaitinis laikotarpis ir išvedamas bei fiksuojamas veiklos rezultatas? Kokioje ataskaitoje apskaičiuojamas apmokestinamasis rezultatas? Kas yra apskaitos ciklas? Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti (amortizuoti)? Koks turtas laikomas nematerialiu? Koks turtas yra ilgalaikis? Koks turtas yra trumpalaikis? Kaip dažnai ilgalaikio turto nusidėvėjimas nurašomas į sąnaudas? Kokie yra taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimo būdai? Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus? Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte? Kaip pagal pavyzdinį sąskaitų planą koresponduoti prekių įsigijimą? Kaip koresponduoti gaunamus ir išmokamus pinigus kasoje? Banke? Kas sudaro įstatinį kapitalą? Kas yra nuosavas kapitalas? Iš kokių lėšų gali būti didinamas įstatinis kapitalas? Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas? Kokie yra rezervų tipai? Kaip suprantate sąvoką įmonės įsipareigojimai? Kas yra kreditoriniai isiskolinimai? Kada galima nurašyti kreditorinius įsiskolinimus? Kas yra gautinas PVM, kas yra mokėtinas PVM? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos PVM apskaityti? Kokie ir kokio dydžio mokesčiai išskaitomi iš priskaityto darbo užmokesčio? Kokie iš išskaitomų ir priskaitomų darbo užmokesčio mokesčių laikomi įmonės, o kurie asmens sąnaudomis? Kas sudaro tipinę ir netipinę imonės veiklą? Kas priskiriama finansinės-investicinės veiklos pajamoms? Kas laikoma ateinančių laikotarpių sąnaudomis? Kaip fiksuojami sąskaitose išankstiniai mokėjimai parduodant produkciją ir paslaugas ? . . .

Pagrindiniai šperos duomenys
Dalykas Apskaitos špera/ paruoštukė
Kategorija Apskaita
Tipas Paruoštukės
Apimtis 2 puslapiai
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Vilniaus kolegija
Kursas / Klasė 3
Autorius Julija
Pristatymo metai 2009
Šperos bylos formatas tipas Microsoft Word
Šperos bylos dydis (zip) dydis25 KB
Šperos kalba Lietuvių

Susiję darbai

DARBO PARSIUNTIMO INSTRUKCIJA

1. Parašykite žinutės laukelyje:
R
E
F
4
2
0
5


2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Gautą saugos kodą įrašykite mūsų formoje
http://www.e-referatai.lt/parsisiusti/
4. Norimas darbas yra jau jūsų
Kaina – 0,58 €. TELE2, OMNITEL, BITĖS tinklų vartotojams
Raktažodžiai
bendri apskaitos principai, bendrieji apskaitos principai, apskaitos ataskaitos, sąskaitos, apskaitinė, sąskaitose, turtas, principai