Referatai Kursiniai Diplominiai


Fizikos egzamino špera


Fizikos egzamino špera  puslapis 1
1
Fizikos egzamino špera  puslapis 2
2
Fizikos egzamino špera  puslapis 3
3

Magnetinis laukas ir jo reiškimasis. Magnetinė indukcija. Ampero dėsnis. Bio-Savoro Laplaso dėsnis ir jo taikymas. Tiesios srovės magnetinis srautas. Apskritiminės srovės magnetinis srautas. Magnetinis momentas. Magnetinio lauko sūkurinis pobūdis. Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Faradėjaus dėsnis. Saviindukcija. Induktyvumas. Laidininko su srove energija. Magnetinio lauko energijos tūrinis tankis. Atomų magnetiniai momentai. Magnetikų tipai. Įmagnetėjimas. Dia ir paramagnetikai. Medžiagų magnetinė skverbtis. Magnetinio lauko stiprumas magnetikuose. Feromagnetikai. Histerezės kilpa. Kiuri taškas feromagnetikams. Feromagnetizmo prigimtis. Maksvelio elektromagnetinio lauko lygtys. Šviesos interferencija ir jos gavimo būdas. Interferencinė vaizdo nuo 2 koherentinių šaltinių skaičiavimas. Interferencija plonuose sluoksniuose. Šviesos difrakcija. Heigenso-Frenelio principas. Frenelio juostų metodas. Šviesos poliarizacija. Šviesos poliarizacija atsispindint. Brūsterio dėsnis. Dvigubas šviesos lūžimas. Vienaašiai kristalai. Šiluminis spinduliavimas. Absoliučiai juodas kūnas. Kirhofo dėsnis. Energijos pasiskirstymas absoliučiai juodojo kūno spektre. Vino postūmio dėsnis ir jo taikymas. Stefano-Bolcmano ir Vino dėsnių ryšys su Planko formule. De-Broilio hipotezė. Eksperimentinis korpuskulinio banginio dualizmo pasireiškimas. Banginė funkcija ir jos statistinė prasmė. Šredingerio lygtys. Stacionarios būsenos. Vandenilio atomas. Pagrindinis, orbitinis ir magnetinis kvantiniai skaičiai. Paulio principas. Elektronų pasiskirstymas atomuose pagal būsenas. Šviesos sugėrimas. Savaiminis ir indukuotas spinduliavimas. Lazeris. Energetinės juostos kristaluose. Elektronų pasiskirstymas juose. Valentinė ir laidumo juostos. Metalai, dielektrikai, puslaidininkiai. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišinis laidumas puslaidininkiuose. p ir n laidumas. Kontaktiniai reiškiniai p n sandūroje ir jos voltamperinėje charakteristikoje.

Pagrindiniai šperos duomenys
Dalykas Fizikos špera/ paruoštukė
Kategorija Fizika
Tipas Paruoštukės
Apimtis 3 puslapiai
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Kauno Technologijos Universitetas
Kursas / Klasė 3
Autorius Andrius
Pristatymo metai 2009
Šperos bylos formatas tipas Microsoft Word
Šperos bylos dydis (zip) dydis73 KB
Šperos kalba Lietuvių

Susiję darbai

DARBO PARSIUNTIMO INSTRUKCIJA

1. Parašykite žinutės laukelyje:
R
E
F
5
8
6


2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Gautą saugos kodą įrašykite mūsų formoje
http://www.e-referatai.lt/parsisiusti/
4. Norimas darbas yra jau jūsų
Kaina – 0,58 €. TELE2, OMNITEL, BITĖS tinklų vartotojams
Raktažodžiai
Fizika, egzaminas, paruoštukė