Referatai Kursiniai Diplominiai


Teisės teorijos paruoštukė 1dalis


Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 1
1
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 2
2
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 3
3
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 4
4
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 5
5
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 6
6
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 7
7
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 8
8
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 9
9
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 10
10
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 11
11
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 12
12
Teisės teorijos paruoštukė 1dalis puslapis 13
13

TEISĖS TEORIJOS OBJEKTAS IR METODAS. TEISĖS TEORIJOS METODAI. MOKSLINIO METODO SAMPRATA. TEISĖS TEORIJOJE NAUDOJAMI METODAI, JŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI. TEISĖS MOKSLO KAIP STUDIJŲ DISCIPLINOS SISTEMA. TEISĖS TEORIJOS METODOLOGINĖ REIKŠMĖ SPECIALIEMS TEISĖS MOKSLAMS: NUO DOGMATINĖS PRIE MĄSTANČIOS JURISPRUDENCIJOS. ŠIUOLAIKINIO TEISININKO KVALIFIKACIJOS YPATUMAI. TEISĖS SAMPRATOS TEORINĖ IR PRAKTINĖ REIKŠMĖ. TEISĖS SAMPRATOS SANTYKIS SU POLITINIO REŽIMO TIPU. TEISĖ KAIP PROCESAS: TRYS TEISINĖS BŪTIES LYGMENYS. TEISĖS KAIP KULTŪROS REIŠKINYS. TEISĖS IR VALSTYBĖS, TEISĖS IR POLITIKOS SANTYKIS. VALSTYBĖ KAIP TEISĖS KATEGORIJA. Teisės sampratų skirstymas PAGAL TEISĖS ŠALTINĮ. Pagrindiniai prigimtinės teisės teorijos postulatai. Teisės sampratų skirstymas pagal TEISĖS KILDINIMĄ IŠ JĖGOS PERSVARA GARANTUOTO INTERESO. TEORIJOS KILDINANČIOS TEISĘ IŠ PRIEŠINGŲ INTERESŲ KOMPROMISO. POZITYVISTINĖS IR NEPOZITYVISTINĖS TEISĖS SAMPRATŲ DISKUSIJA. TEISĖS SAMPRATŲ ĮVAIROVĖS APIBENDRINIMAS. TEISĖS SAMPRATOS AKSIOMATIKA. KĄ REIŠKIA APIBRĖŽTI TEISĘ TOTALITARINIO IR DEMOKRATINIO REŽIMŲ SĄLYGOMIS? DU TEISĖS SEMANTINIAI LYGMENYS. TEISĖS STRUKTŪROS VIDINIS PRIEŠTARINGUMAS. SKIRTUMAS TARP PRIVILEGIJOS IR TEISĖS, TARP PAREIGOS IR PRIEVOLĖS. SUBJEKTINIŲ TEISIŲ SANTYKINUMAS IR JO PAGRINDAI. TEISĖS KONVENCIONALUMO PRIEŽASTYS. TEISĖS IR PAREIGŲ VIENOVĖS ATPAŽINIMAS TEISĖS DEFINICIJOSE IR TEISĖS NORMINIUOSE AKTUOSE: LR KONSTITUCIJOJE IR VISUOTINĖJE ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOJE. KAIP GALI BŪTI ĮSTATYMUOSE PASIEKIAMA TEISIŲ IR PAREIGŲ PUSIAUSVYRA? OBJEKTINĖS IR SUBJEKTINĖS TEISIŲ SANTYKIS TEISINIO PERSONALIZMO POŽIŪRIU. PRIGIMTINĖS IR POZITYVIOSIOS TEISĖS SANTYKIS. TEISĖS ONTOLOGIZAVIMAS IR SOCIOLOGIZAVIMAS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI. TEISĖS PRINCIPO SAMPRATA. TEISĖS PRINCIPAI, KONKRETINANTYS TEISIŲ IR PAREIGŲ VIENOVĘ KELIŲ TEISĖS ŠAKŲ LYGMENIU. TEISĖS PRINCIPŲ IMPERATYVINIS POBŪDIS. TEISĖS PRINCIPŲ TAIKYMO TAISYKLĖS. TEISĖS SAMPRATŲ APIE TEISĖS KILMĘ ĮVAIROVĖ. KAPITALISTINĖS TEISĖS EPOCHA. ŠIUOLAIKINĖS TEISĖS SAMPRATA. TEISĖS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR JOS RAIDA. ŽMOGAUS TEISĖS KAIP POZITYVIOSIOS TEISĖS SOCIALINĖS PASKIRTIES OBJEKTAS. ŽMOGAUS TEISĖS TEISNUMO IR SUBJEKTINĖS TEISĖS LYGMENIU. ŽMOGAUS ORUMAS IR TEISĖ Į ORUMĄ. TEISĖ Į ORUMĄ TEISNUMO IR SUBJEKTINĖS TEISĖS POŽIŪRIU. ŽMOGAUS ORUMAS TEISINĖS PRAKTIKOS POŽIŪRIU. ŽMOGAUS ORUMAS IR TEISĖS PAŽEIDIMAS. GYVENIMO PRIVATUMO SĄVOKA IR JO RIBOS. JURIDINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ SAMPRATA. ŽMOGAUS TEISIŲ SAUGOS DIFERENCIACIJA IR DISKRIMINACIJA. ŽMOGAUS TEISIŲ GARANTIJOS. TEISĖS FUNKCIJOS IR JŲ SANTYKIS SU TEISĖS SOCIALINE PASKIRTIMI. SOCIALINIS REGULIAVIMAS IR JO PRIEŽASTYS. TEISINIO REGULIAVIMO SĄVOKA IR VIETA SOCIALINIO REGULIAVIMO SISTEMOJE. TEISINIO REGULIAVIMO OBJEKTAS (SFERA) IR JO PRIKLAUSOMYBĖ NUO TEISĖS SAMPRATOS. TEISINIO REGULIAVIMO METODAI. TEISINIO REGULIAVIMO METODO PRIKLAUSOMYBĖ NUO VYRAUJANČIOS TEISĖS SAMPRATOS IR POLITINIO REŽIMO. TEISINIO REGULIAVIMO STADIJOS. TEISINIO REGULIAVIMO SUBJEKTAI. TEISINIŲ IDĖJŲ SAMPRATA. TEISINĖS SĄMONĖS SAMPRATA. TEISINĖS SĄMONĖS RŪŠYS. TEISINĖS SĄMONĖS STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS. TEISINĖ PSICHOLOGIJA IR TEISINĖ IDEOLOGIJA, JŲ SANTYKIS. TEISĖKŪROS SĄVOKA. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI. TEISĖKŪROS STADIJOS. TEISĖKŪROS PRINCIPAI. TEISĖKŪROS JURIDINĖ TECHNIKA. ĮSTATYMŲ LEIDYBOS TECHNIKA. Teisės norma – tai antrasis teisės egzistavimo lygmuo. FORMALIEJI IR TURININGIEJI TEISĖS NORMOS POŽYMIAI, JŲ SĄVEIKA. SOCIALINĖS NORMOS SĄVOKA. SOCIALINIŲ NORMŲ KLASIFIKACIJA. TEISĖS NORMŲ IR KORPORATYVINIŲ NORMŲ SANTYKIS. PRIVERSTINĖS TVARKOS SKIRTUMAS NUO PRIVALOMOS TEISINĖS TVARKOS. TEISĖS NORMŲ IR KORPORATYVINIŲ NORMŲ SANTYKIS.

Pagrindiniai šperos duomenys
Dalykas Teisės špera/ paruoštukė
Kategorija Teisė
Tipas Paruoštukės
Apimtis 13 puslapių
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Mykolo Romerio Universitetas
Kursas / Klasė 2
Autorius Antanas
Pristatymo metai 2007
Šperos bylos formatas tipas Microsoft Word
Šperos bylos dydis (zip) dydis86 KB
Šperos kalba Lietuvių

Susiję darbai

DARBO PARSIUNTIMO INSTRUKCIJA

1. Parašykite žinutės laukelyje:
R
E
F
6
2


2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Gautą saugos kodą įrašykite mūsų formoje
http://www.e-referatai.lt/parsisiusti/
4. Norimas darbas yra jau jūsų
Kaina – 0,58 €. TELE2, OMNITEL, BITĖS tinklų vartotojams
Raktažodžiai
Teisės teorija, konspektai