Referatai Kursiniai Diplominiai

Medžiagotyra (2)
Medžiagų mokslo objektas. Medžiagų pažinimo reikšmė. Medžiagų klasifikacija pagal būseną, sandarą, praktinį panaudojimą. Medžiagų sandaros, savybių ryšys ir sąveika. Jų įvertinimo išraiškos. Cheminių ir fizikinių geocheminių, technologinių procesų ir jų parametrų įtaka medž sandarai. Medžiagų savybių ir sandaros tyrimo metodai. Medžiagotyros kursą galima suskirstyti į teorinį ir taikomąjį. Teorinė dalis nagrinėja statybinių medžiagų struktūros susidarymo ir kitimo bendruosius dėsnius, tiria medž būseną, fizikines ir mechanines savybes, irimą, deformatyvumą, technologinius procesus ir jų įtaką.
Statybos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Metalinių konstrukcijų kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno kompanavimas. variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno kompanavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įražų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas. Sijos juostinių (kertinių) siūlių skaičiavimas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Sijos atraminių dalių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Galvenos projektavimas. Bazės projektavimas. Informacijos šaltiniai. Brėžinių žiniaraštis. Elementų žiniaraštis. Šitame kursiniame projekte suprojektuotas metalinio karkaso pastato rėmas. Jis susideda iš tokių pagrindinių elementų. Metalinio pakloto. Šalutinių sijų. Pagrindinių sudėtinių sijų. Dvitėjinio skerspjūvio kolonų.
Statybos kursinis darbas (30 pus.)


Metalų korozija (3)
Įvadas. Korozijos rūšys. Cheminė korozija dujose ir neelektrolit uose. Elektrochem korozija. Koroziniai galvaniniai elementai. . Atmosferinė ir požeminė korozija. Metalų korozija dėl grunte klaidžiojančių elektros srovių. Metalų apsaugos nuo korozijos būdai. Apsauginės, metalinės metalų junginių ir nemetalinės dangos. Metalų legiravimas elektrocheminė apsauga. Išvados. Naudota literatūra. Tipiškiausia korozija – geležies rūdijimas. Jos rūdys yra purios, todėl korozija gali plisti gilyn. Visame pasaulyje daug dėmesio skiriama metalų apsaugai nuo korozijos, nes dėl jos patiriami metalo nuostoliai per metus sudaro apie 10-12% išlydomo metalo kiekio.
Statybos referatas (10 pus.)


Monolitinių pastatų statybos technologija slankiuosiuose klojiniuose
Slankieji klojiniai labiausiai tinka aukštų (10-12 aukštų ir aukštesnių), kompaktiško plano ir vienodo pagal aukštį skerspjūvio pastatų betonavimui. Slankiuosiuose klojiniuose betonuojamos ne plonesnės kaip 12 cm vertikalios sienos. Slankieji klojiniai - tai tūrinė pagal sienų perimetrą įrengta forma, kuri betonuojant sienas, keliama hidrauliniais kėlikliais. Svarbiausi jų elcmentai yra skydai, kėliklio rėmai, darbo paklotas, kabamieji lopšiai, sienų ašyse įstatyti kėliklio strypai, kėlikliai (1 pav.).
Statybos referatas (8 pus.)


Mūro darbai
Statybinių medžiagų ir gaminių techninių charakteristikų analizė. Skiediniai. Įrankiai taikomi mūro darbuose. Mūro rišimo sistemų analizė. Atskirų konstrukcijų mūrijimas. Mūro kokybės nustatymas. Saugus darbas.
Statybos konspektas (17 pus.)


Namų pamatų palyginimas
Architektūrinė dalis. Pastato konstrukciniai ir architektūriniai duomenys. Šilumos atitvarų skaičiavimas. Išorinės sienos skaičiavimas. Stogo apšiltinimo skaičiavimas. Geotechninė dalis. Inžinerinės geologinės sąlygos. Gruntų fizinės, mechaninės savybės. Inžineriniai geologiniai pjūviai ir statinio zondavimo grafikas. Konstrukcinė dalis. Apkrovų skaičiavimas. Poliniai pamatai. Spraustinių polių apkrovos tikrinimas. Išilginės armatūros parinkimas spraustiniui poliui. Rostverkas. Armatūros parinkimas rostverkui. Juostiniai pamatai. Mažiausias pamato gylis pagal grunto kilsnumą. Mažiausias pamato gylis pagal konstrukcinius reikalavimus. Pamato matmenų parinkimas. Įtempimų po pamato padu tikrinimas. Juostinių pamatų projektavimas po kiekvienu elementu. Pamato nuosėdžio skaičiavimas. Ekonominė dalis. Dviejų pamatų variantų lokalinė sąmata. Variantų ekonominis palyginimas. Išvada. Technologinė dalis. Spraustinių polių įrengimas. Darbų sauga. Baigiamajame darbe, atliktame pagal VGTU Geotechnikos katedros užduotį, palyginimui, suprojektuoti du pamatų variantai. Pastatas statomas Vilniaus mieste, Verkių gatvėje. Tai gyvenamųjų namų kvartal statomas vieno aukšto gyvenamasis namas, su mansarda. Pamatai remiasi į tankų žvyringą smėlį. Architektūrinėje dalyje yra pateikta namo charakteristika, duomenys apie pagrindines konstrukcijas. Brėžiniuose pateikti: fasadai, pjūviai, genplanas, geologinis pjūvis, pamatų išdėstymo planai, pavaizduotos sienų ir pastogės apšiltinimo detalės.
Statybos diplominis darbas (68 pus.)


Nebaigtos statybos vertinimas x įmonėje
Įvadas. Standartai ir teisės aktai. Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys. Tyrinėjimo darbai ir jų seka. Žemės darbai. Pamatų įrengimas. Antžeminės pastato dalies surenkamųjų konstrukcijų monatvimo darbai. Mūro darbai. Betonavimo darbai. Stogo įrengimo darbai. Langų ir durų montavimas. Apdailos darbai. Sustambintas statybos kainos skaičiavimas. Statinių atkūrimo sąnaudų (statybinės vertės) skaičiavimas. Statybos investicinių projektų rizikos nustatymas ir įvertinimas verbaliniu metodu. Statinių atkūrimo sąnaudų (statybinės vertės) skaičiavimai. Pastatų konstrukcijų techninės būklės įvertinimas. Išvados. Literatūra. Statyboje projektų valdymas yra vienas svrabiausių sėkmingos ir kryptingos projekto plėtros veiksnių. Nevaldant projektų, kyla didelė rizika jiems žlugti, o, pritaikius projektų valdymo principus, nuo nesėkmės galima išgelbėti net ir sunkiai įvykdomus projektus. Statyba yra viena sudėtingiausių šakų, ją sudaro daugybė įvairių kompleksiškų darbų ir procesų. Statybos projekto tikslui pasiekti projekto vadovas turi planuoti, organizuoti ir vykdyti įvairius darbus.
Statybos kursinis darbas (20 pus.)


Pamatai
Įvadas. Pastato pagrindo įrengimas. Pamatų tipai ir vartojamos medžiagos. Juostinių pamatų konstrukcijos. Pamatų įgilinimas.Sublokuotų pastatų pamatų įrengimas. Juostinių pamatų pado blokų efektyvios konstrukcijos. Pastatų sienų poliniai pamatai. Juostinių pamatų stiprinimo būdai. Pastato pamatų įrengimo technologijos principai. Kevalinių giliųjų pamatų įrengimas. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Įrengiant požemines konstrukcijas, neišvengiama vienokių ar kitokių žemės darbų, dažnai sudėtingų, ypač kai inžinerinės geologinės sąlygos neįprastos. Dažnai kyla nemažai techninių problemų, kai reikia žeminti vandens lygį, stiprinti gruntą, įrengti antifiltracines užtvaras ar atlikti kitus panašius darbus. Pamatų statyba, kitaip negu antžeminės, keičia gruntinę aplinką: kasamas ir pilamas gruntas, dirbant nuolat su juo kontaktuojama. Šių darbų dažnai neįmanoma atlikti be žalos aplinkai. Žalos didumas priklauso nuo statybos darbų pobūdžio.
Statybos referatas (22 pus.)


Pamatų įrengimo technologijos principai
Įvadas. Pastato pagrindo įrengimas. Pastato pamatų įrengimo technologijos principai. Kevalinių giliųjų pamatų įrengimas. Išvados. Ištrauka iš darbo. Įrengiant požemines konstrukcijas, neišvengiama vienokių ar kitokių žemės darbų, dažnai sudėtingų, ypač kai inžinerinės geologinės sąlygos neįprastos. Dažnai kyla nemažai techninių problemų, kai reikia žeminti vandens lygį, stiprinti gruntą, įrengti antifiltracines užtvaras ar atlikti kitus panašius darbus. Pamatų statyba, kitaip negu antžeminės, keičia gruntinę aplinką: kasamas ir pilamas gruntas, dirbant nuolat su juo kontaktuojama. Šių darbų dažnai neįmanoma atlikti be žalos aplinkai. Žalos didumas priklauso nuo statybos darbų pobūdžio.
Statybos referatas (8 pus.)


Pastato rekonstravimo techninis- ekonominis pagrindimas
Įžanga. Pagrindiniai bendrieji ir tecniniai pastato duomenys. Pastato ir inžinerinių sistemų būklė. Esami tecniniai pastato duomenys. Esamo pastato energijos sąnaudos. Pastato būklės analizės išvados ir rekomendacijos jai pagerinti. Siulomos priemonės. Techniniai pastato duomenys po rekonstravimo. Pastato energijos sąnaudos po rekonstravimo. Paprastojo atsipirkimo laiko skaičiavimas. Išvados. Normatyvinės ir metodinės literatūros sąrašas.
Statybos referatas (22 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |