Referatai Kursiniai Diplominiai

Statybinių medžiagų ir architektūros tarpusavio ryšys.
Statybinių medžiagų ir architektūros tarpusavio ryšys. Trumpa statybinių medžiagų vystymosi apžvalga. Statybinių medžiagų ir gaminių standartizacija, tipizacija ir unifikacija. Statybinių medžiagų ir gaminių klasifikacija. Statybinių medžiagų ir gaminių savybės ir jų vertinimas. Statybinių medžiagų sudėties, struktūros ir savybių ryšys. Statybinėms medžiagoms keliami architektūriniai - statybiniai reikalavimai: funkciniai, estetiniai, ekonominiai. Statybinių medžiagų technologinio proceso teorinės prielaidos. Statybinių medžiagų savybių klasifikacija: struktūrinės charakteristikos, fizikinės, mechaninės, estetinės savybės, techninės - ekonominės charakteristikos. Medžio ir medienos sandara, statyboje naudojamų medžių veislės. Medžio sandara. Fizikinės ir mechaninės medienos savybės, medienos ydos. Fizikinės savybės. Medienos sortimentas, medžiagos iš klijuotinės medienos. Medžio dirbiniai. Svarbiausieji uolienų mineralai. Gamtinio akmens medžiagos (uolienos ir mineralai). Gamtinio akmens medžiagos. Landšafto architektūros materialinė bazė. (vietinės\" gamtinės medžiagos). Statybinė keramika ir jos gaminiai: stogo, sienų, grindų keramika, apdailos keramika. Statybinė keramika. Medžiagos ir gaminiai iš mineralinių lydinių. Statybiniai metalai ir gaminiai. Medžiagos, kurių pagrindas mineralinės ir organinės rišančios medžiagos. Gelžbetonis. Statybiniai skiediniai. Sintetinės polimerinės medžiagos ir gaminiai (plastmasės). Asbocementiniai gaminiai.
Statybos konspektas (13 pus.)


Statybos darbų organizavimo projektas
Statomo objekto apibūdinimas. Pagrindinės konstrukcijos. Inžinerinės – techninės sistemos. Skaičiuojamoji dalis. Pagal nurodytą darbų skaičių pastato statybai reikalingų darbų sąrankos sudarymas. Kiekvienam darbui tenkančios bendros darbų sąnaudų dalies parinkimas. Darbų vykdymui reikalingo darbininkų skaičių nustatymas. Darbų vykdymo pamainingumo parinkimas. Darbų trukmės skaičiavimas. Tinklinio modelio sudarymas. Tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lenteliniu būdu. Tarnybinių, sanitarinių ir buitinių patalpų poreikio skaičiavimas. Inventorinių patalpų parinkimas. Literatūros sąrašas.
Statybos kursinis darbas (9 pus.)


Statybos darbų technologija
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Statybos darbų apimties skaičiavimas. Darbo sąnaudų, mechanizmų ir medžiagų poreikio skaičiavimas. Darbo sąnaudų suvestinė. Medžiagų poreikio suvestinė. Mechanizmų pagrindiniams statybos darbams skaičiavimas ir parinkimas. Krano montavimo darbams skaičiavimas ir parinkimas. Statybos procesų technologijos, naudojami vykdymo metodai, darbininkų darbo organizavimas, kokybės kontrolė ir saugaus darbo užtikrinimas. Žemės darbai. Surenkamų konstrukcijų montavimas. Mūro darbai. Pertvarų įrengimas. Langų, durų statymas. Apdailos darbai. Grindų įrengimas. Aplinkotvarkos darbai. Sutapdinto stogo su "Midos" danga technologinė kortelė. Procese naudojamos medžiagos. Jų techninės charakteristikos. Konstrukciniai sprendimai (mazgai, detalės). Stogo dengimo proceso darbo sąnaudų skaičiavimas. Procese naudojami mechanizmai, jų skaičiavimas, techninės charakteristikos. Proceso darbų vykdymo metodai, technologija. Brigadų, grandžių skaičiavimas, parinkimas ir pagrindimas duotam statybiniam procesui. Kokybės reikalavimai duotam statybiniam procesui, leistinos nuokrypos, baigtų darbų priėmimas. Saugaus darbo reikalavimai duotam statybiniam procesui. Technologinės kortelės brėžinys. Dvišlaičio stogo su "Midos" danga dengimo proceso alternatyvaus sprendimo technologija. Naudojamos medžiagos, jų techninės charakteristikos. Konstrukciniai sprendimai, detalės, mazgai. Proceso darbų vykdymo metodai, technologija, darbininkų brigados, grandys, mechanizmai. Proceso alternatyvaus sprendimo techniniai ekonominiai rodikliai. Projektuojamų procesų rezultatų analizė ir priimto sprendimo pagrindimas. Išvados. Kadangi kiekvieną dieną žmogus suiduria su buitimi, buitiniais dalykais, daiktais, neišvengiamai jam reikia tam tikros paskirties prietaisų, priemonių, kurios palegvina žmogaus buitį. Šiam tikslui t.y. norint, šiuos daiktus pateikti žmogui, kad jis juo galėtų pirkti, projektuojamos tam tikros paskirties parduotuvės, mūsų atveju buitinių prekių. Šioje parduotuvėje po vienu stogu žmogus gali rinktis jam reikiamas buitines prekes, taigi jam nereikia važinėti po visą miestą ieškant šios rūšies prekių, taigi žmogui yra patogu. Atsižvelgiant į didėjantį poreikį tokios paskirties parduotuvėms, prekybos centrams, galima teigti jog investicijos į šį projektą atsipirks.
Statybos kursinis darbas (71 pus.)


Statybos darbų technologijos
Statybos gamybos technoligijos ryšys su kitais dalykais. Statybos gamybos vykdymo etapai, būdai ir procesai.Užsakovo, generalinio rangovo, subrangovo sąmprata. Dokumentacija pildoma statybvietėje. Statybos darbininkai ir jų darbo organizavimas. Statybos verslą reglamentuojantys dokumentai. Techniniai ekonominiai rodikliai. Statybos Technologijos projekto reikšmė, sudėtis. Technologinių kortelių sudarymo tikslas ir sudėtis. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Srauto principai. Transporto reikšmė. Statybinių krovinių klasifikavimas. Geležinkelio transportas. Automobilinis transportas. Nepertraukiamo transporto organizavimas. Pakrovimo - iškrovimo darbai bei gaminių sandėliavimas. Pakrovimo-iškrov. darbų sauga. Iškasų ir tranšėjų šlaitų įrengimas. Gruntų kasimas buldozeriais. Grunto kasimas skreperiais. Grunto tankinimas. Kasimas ekskovatoriumi tiesioginiu kaušu. Grunto kasimas atvirkštiniu kaušu ekskovatorium. Grunto gręžimo būdai. Grunto sprogdinimo procesai. Žemės darbų vykdymas žiemą. Grunto apsaugos nuo įšalimo būdai. Sušalusių gruntų purenimas. Sušalusio grunto atšildymas. Darbo sauga vykdant žemės darbus. Poliai. Poliakalės darbo vietos organizavimas. Polių kalimas ir kokybės kontrolė. Grunte betonuojamų darbų įrengimo technologijos. Monolitinio betono ir GB darbų svarba. Klojinių paskirtis, klasifikacija. Klojinių parinkimo ir apyvartumo sąmprata. Armatūros rūšys. Neįtemtų kostrukcijų armavimas. Armatūros rinkimo principai. Armatūros įtempimas, įtemptų konstrukcijų armavimas. Betono mišinio gamyba. Betono mišinio transportav. Betono mišinio padavimas į klojinius. Betono mišinio klojimas ir tankinimas. Darbo siūlių įrengimas. Duotos konstrukcijos betonavimo ypatumai. Betonuojamų konstrukcijų priežiūra ir klojinių nuėmimas. Specialūs betonavimo būdai. Betonavimo neigiamoje temperatūroje būdai. Dirbtiniai betono šildymo būdai. Darbų kokyb. kontrolė. Betonavimo darbų sauga. Mūro darbų reikšmė, mūro rūšys. Mūrinio elementai, taisyklės. Medž. mūro darbams. Mūrinių rišimo sistemos mūrijimo nuoseklumas. Mūrijimo operacijos įrankiai, priemonės. Vientisas mūras. Palengvinto tipo sienų mūrijimas. Pastolių ir klotinių įrengimas. Darbo vietų organizavimas. Grandžių ir brigadų sudėtis. Mūrijimas žiemą. Mūro darbų kokybė. Mūro darbų sauga. Matavimų įranga(Stropavimas). Konstrukcijų statymo metodai. Konstrukcijų laikinimas tvirtinimas. Kranų parinkimas. Surenkamų konstrukcijų jungimas ir sandūrų irengimas. Pamatų montavimas. -aukščių ir daugiaaukščių Pastatų kolonų montavimas. Sijų, santvarų ir plokščių montavimas. Montavimo darbų sauga. Montavimo leistinos nuokrypos. Grindų įrengimo bendrieji reikalavimai. Pagrindų ruošimo principai. Mozaikinių grindų įrengimas. Plytelinių grindų įrengimas. Lentinių ir parketinių grindų įrengimas. Šiluminės izoliacijos svarba ir rūšys. Antikoroziniai darbai. Šiluminės izoliacijos įrengimo ypatumai. Šiluminės izoliacijos įrengimo kokybė kontrolė, darbų sauga. Bendros žinios apie apsaug. dangas ir stogus. Ruloninių stogų dangų įrengimas. Stogų dengimas medž. Plėvelinių stogo dangų įrengimas. Izoliacinių paviršių įrengimas. Stogų dengimas banguotais lakštais. Stogų dengimas čerpėmis. Stogų dengimas skarda. Atmosferos vandens nuvedimo nuo stogo sistemos, jų įrengimas. Stogų įrengimo žiemą ypatumai. Sauga įrengiant stogus. Stogų dengimo kokybė ir darbų priėmimo reikalavimai. Stalių darbai. Dažymo darbų pagrindiniai principai. Tinko darbų pagrindiniai principai.
Statybos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Statybos ekonomikos ir organizavimo kursinis projektas
Aiškinamasis raštas ir užduotis. Santikinės darbų trukmės. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinis grafikas. Trukmės rizikos įverinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infleciją. Išvados. Grafinės dalies bržiniai ant atskirų lapų. Kursinio projekto tikslas: Susipažinti su pagrindinėmis statybos organizavimo sąvokomis, suvokti srautinės statybos ir tinklinių grafikų sudarymo principus, susipažinti su statybos darbų nuoseklumu. Kursinio projekto pagrindiniai uždaviniai: Sudaryti nevienodo ritmo srautų parametrų skaičiavimo matricą, srautų ciklogramą,tinklini grafiką, apskaičiuoti statybos kaštus įvertinanat infliaciją. Užduotis: Pastatai statomi tokia tvarka 3-4-1-5-6-2; planuojama statybos darbų pradžia 2010 lapkričio mėnesį.
Statybos kursinis darbas (13 pus.)


Statybos technologijos
Nulinio ciklo darbai. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Buldozerių nukasamo grunto kiekis. Ekskavatoriumi nukasamo grunto kiekis. Rankiniu būdu iškasamo grunto kiekis. Išvežamo grunto kiekis. Atvežamo grunto kiekis. Mašinos, skirtos augaliniam sluoksniui nuimti parinkimas. Mašinų komplekto parinkimas pamatų duobėms kasti ir iškastam gruntui transportuoti iš statybinės aukštelės. Pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Stropų parinkimas. Krano parinkimas. Darbo ir mašinų sąnaudų skaičiavimas. Materialinių išteklių pareikalavimo žiniaraštis. Statybinių medžiagų suvestinė. Kolonos. Tarpaukštinės perdangos ir denginio plokštės. Santvaros. Sieninės plokštės. Darbo apsauga. Darbų kokybė ir jos kontrolė. (...) Vienaaukščių pramoninių pastatų kolonos dažniausiai statomos į lizdinio tipo pamatus. Prieš statant koloną paruošiamas pamatas: išvalomas pamato dugnas, pažymimos arba atnaujinamos ašys, pamatai užpilami gruntu, klojamas stiklinės dugne reikalingo storio cemento skiedinio sluoksnis. Jo storis nustatomas pagal užbaigtų pamatų geodezinę nuotrauką arba niveliuojant pamatų dugną. Skiedinio markė turi būti ne mažesnė už kolonos betono markę. Jo sluoksnis pamato dugne klojamas ne anksčiau kaip 3—4 h iki kolonų statymo ir turi būti gerai sutankinamas, nes, mišiniui nevienodai su¬sispaudus, kolona gali pasvirti. Kolonas ruošiant montuoti, pažymimos abiejuose jos galuose ašys. Jeigu kolona turi konsoles pokraninėms sijoms atremti, žymimos ir šių sijų ašys. Prie kolonos įdėtinių detalių privirinamos atraminės konsolės sienų elementams remti. Prie ilgesnių kaip 10 m koloną tvirtinami pavalkai arba veržtuvai su atotampomis, kuriomis kolonos laikinai tvirtinamos prie gretimų pamatų arba specialių inkarų, esančių abiejose kolonų eilės plokštumose. (...)
Statybos kursinis darbas (26 pus.)


Statybų konspektas
Pamatai: skirstymas, pamatų įgilinimas, gruntų tyrimas. Vieninga modulinė sistema, nominalūs, kontruktyviniai, faktiniai dydžiai. Surenkami juostiniai pamatai, poliniai pamatai, monolitiniai juostiniai pamatai. Pastatų griaučiai: su išilginėmis, skersinėmis laikančiomis sienomis, kombinuotos sistemos. Daugiasluoksnio, palengvinto mūro sienos. Plytų sienos, sąramos. Pertvaros: mūro, medinės, transformuojamos. Smulkių, stambių sienų blokai. Perdenginiai su medinėmis, plieninėmis sijomis. Pertvaros: skirstymas pagal įrengimą, medžiagą, pertvarų konstrukcijos. Gelžbetoniniai monolitiniai perdenginiai. Surenkamieji gelžbetoniniai perdenginiai. Surenkamos monolitinės perdangos: keramikos blokų, lengvo betono blokų ir pan. Karkasinės sistemos: gelžbetoninės karkasinės konstrukcijos. Šlaitinių stogų konstrukcijos, santvaros. Šlaitinių stogų konstrukcija ”šiltas stogas”. Stogų dangos. Sutapdinti stogai (plokšti stogai, stogai-terasos). Laiptai: skirstymas, gelžbetoninių, metalinių, medinių laiptų konstrukcijos. Erdvinės konstrukcijos – skliautai, kupolai, kevalai. Kabančios vienjuostės. Kabančios dvijuostės. Vidaus vandentiekio sistemos ir schemos. Šalto vandentiekio tinklo schemos (apatinio ir viršutinio skirstymo, šakotieji ir žiediniai tinklai). Vandentiekio įvadas į pastatą, vandens apskaitos mazgas. Gaisrinis sprinklerinis vandentiekis. Vandens šildytuvai: tūriniai, greitaveikiai. Uždaras cetralizuotas karštas vandentiekis: su šildytuvu, be bako. Atviras centralizuotas karštas vandentiekis. Zoninis vandentiekis. Vidaus nuotekų šalinimas. Pagrindiniai elementai. Lietaus šalinimo kiemo tinklo įrenginiai. Lietaus vandens šalinimas: nuo šlaitinių stogų plokščių.
Statybos konspektas (10 pus.)


Statybų technologijų kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos pasirinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimai. Darbų saugos reikalavimai. Kokybės kontrolės organizavimas. Darbų vykdymo grafiko skaičiavimas. Darbų vykdymo grafikas. Techniniai ir ekonominiai rodikliai. Informacijos šaltiniai. Projekte aprašyti pastato kolonų, rygelių, perdangų ir stogo konstrukcijų montavimo darbai. Pastatas statomas Raseiniu miesto pakrastyje. Montavimo darbams sudaryta technologinė kortelė susidaro iš tokių dalių. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Darbų vykdymo grafikas. Materialinių ir techninių išteklių skaičiavimas. Darbų saugos reikalavimai. Kokybės kontrolės organizavimas. Statybvietės planas. Pjūvis. Techniniai ir ekonominiai rodikliai.
Statybos kursinis darbas (19 pus.)


Stogo dangos parinkimo kriterijai
Įvadas. Stogo dangos parinkimo kriterijai. Dirbtinės stogo dangos. Bituminė stogo danga. PVC danga. Cementiniai beasbesčiai lakštai. Keramikinės čerpės. Betoninės čerpės. Metalinės stogo dangos. Natūralios stogo dandos. Nendrinis stogas. Skiedrinis stogas. Apželdinti stogai. Plieninės stogų dangos. Privalumai. Trūkumai. Montavimas. Saugojimas. Ventiliacijos po stogo danga įrengimas. Stogo konstrukcija. Teisingas stogo įrengimas. Išvados. Stogas yra viena pagrindinių pastato dalių, dar vadinama penktuoju fasadu. Tai ypatingai svarbi namo dalis, sauganti nuo gamtos stichijų ne tik mus, bet ir gyvybiškai svarbias pastato dalis ir konstrukcijas...
Statybos referatas (20 pus.)


Stogo parinkimas ir projektavimas
Stogo konstrukcijos gaminamos įvairių medžiagų. Sluoksniai. Izoliacinės plėvelės. Šilumos izoliacija. Įstatymų spragos. Laikančiosios konstrukcijos. Varinis stogas. Betoninės čerpės. Dangos plokštiems stogams. Dangos šlaitiniams stogams. Šiuolaikinės medinės konstrukcijos. Keraminių čerpių stogų istorija ir privalumai. Kaip įrengti paklotą dengiant stogą bituminėmis čerpėmis. Lietuvos stogų rinka. Bendros išvados. Plokštieji stogai. Metalinės stogo dangos. Stogo šiluminės savybės. Stogų akustinės savybės. Stogo dangos pasirinkimo kriterijai.
Statybos kursinis darbas (19 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 |