Referatai Kursiniai Diplominiai

Suvirinimo procesai ir medžiagų pjovimo pagrindai
SUVIRINIMO PROCESAI. Suvirinimo esmė. Procesų klasifikacija LST EN standarte. Suvirinimo jungtys ir jų elementų paruošimas, standartiniai suvirinimo žymėjimai. Lanko degimo esmė ir jo savybės. Lanko statinė voltamperinė charakteristika: vad. lanko įtampos priklausomybė nuo suvirinimo srovės stiprumo. Lanko šilumos galios apskaičiavimas. Metalurginių procesų suvirinime ypatumai, galimas sliules metalo užteršimas. Siūlės dezoksidavimas kitų priemaišų šalinimas ir legiravimo galimybės: nagrinėjam FeO. Suvirinimo lanko maitinimo šaltiniai, jų išorinės charakteristikos. Rankinio suvirinimo galaistytuoju elektrodu schema. Glaistų medžiagos ir pagrindiniai elektrodų glaistai. Elektrodų žymėjimas LST EN ir kituose standartuose. Automatinis ir pusiau automatinis suvirinimas po fliusu. Lanko degimo rėžimo savireguliacija ir priverstinio reguliavimo principas automatiniame suvirinime po fliusu. Fliusai jų klasifikacija ir panaudojimas. Nelydyti fliusai. Suvirinimas panaudojant dujine apsauga esme, schema ir privalumai. Suvirinimo lydžiuoju elektrodu proceso ir jame naudojamos vielos žymėjimas LST EN standarte. Nelydieji elektrodai. Nelydziojo volframo pridėtinės vielos žymėjimas. Milteline viela. dujos ir jų mišiniai. Argoninis lankinis suvirinimas. Suvirinimas anglies dioksido aplinkoje. Pagrindines plazminio medžiagų suvirinimo schemos jo panaudojimas. Kontaktinio suvirinimo esmė. Kontaktinis taškinis suvirinimas: tai kai jungiami gaminai suvirinami atskiruose taskuose. Reljiefinis suvirinimas. Siūlinis suvirinimas. Sandurinis suvirinimas. Dujinio suvirinimo privalumai ir trukumai. Dujinio suvirinimo irnaga. Pagrindiniai ir kiti slėginio suvirinimo procesai. Juodųjų metalų suvirinimas. Ekvivalentinio angies kiekio skaičiavimas. Anglinio konstrukcinio plieno suvirinimas. Legiruotojo plieno suvirinimas. Ketaus suvirinimas. Vario ir jo lydiniu suvirinimas. Aliuminio ir jo lydiniu suvirinimas. Plastmasių suvirinimo ypatumai ir pagrindinai suvirinimo būdai. MEDŽIAGŲ PJOVIMO PAGRINDAI. Klasikinio medžiagų pjovimo sąvoka, grafinis šio proceso modelis ir pagrindiniai apibrėžimai. Technologinis procesas ir jo sudėtinės dalys. Užlaida, jos dydžio pagrindimas ir ruošinio parinkimas: užlaida. Racionalus irnkiniu medžiagų panaudojimas. Tekinimo galimybes. Tekinimo peiliu geometrija. Pjovimo režimo elementai tekinime jų pasirinkimo ir patikrinimo tvarka. Peilį veikiančios jėgos ir galios pareikalavimas tekinant. Pagrindinio arba mažesnio laiko apskaičiavimas tekinant. Svarbiausiu tekinimo darbu technologijos. Pagrindinio proceso fizika. išsiskirusio šilumos kiekio apskaičiavimas ir šilumos balanso lygtis pjaunant metalus staklėmis. Aušinimas dirbant pjovimo būdu. Ruošinių apdirbimas gręžimo ir ištekinimo staklėmis. Spiralinio grąžto geometriniai elementai. Gilintuvo ir plėstuvo geometrijos ypatumai: gilintuvai. Pjovimo rėžimo elementai gręžiant, ištekinant, gilinant ir plečiant. Pagrindinio masininio laiko apskaičiavimas gręžimui. Gręžimo staklių įtaisai: prispaudimo plokštele. Drožimas. Drožimo peiliu geometrijos ypatumai. Pjovimo elementas drožiant. Frezavimo ir krumpliu įpjovimo esme. Pagrindiniu frezų geometriniai elementai: galine freza. Pjovimo rėžimo elementai frezavime. Frezavimo staklių įtaisai. Dalijimo galvutes derinimas paprastajam ir diferencialiniam dalijumui. Svarbiausiu frezavimo darbu technologijos. Krumplių įpjovimo būdai: kopijavimas. Šlifavimo ir išbaigimo procesai, procesai jų ypatumai. Šlifavimo schemos. Abrazyviniai įrankiai. Pjovimo rėžimo elementai šlifavime. Paviršių išbaigimo procesai.
Statybos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Šalyje atlikta statybos darbų savo jėgomis (be PVM) to meto kainomis
Įvadas. ŠALYJE ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ STATISTINIO TYRIMO TEORINIS PAGRINDIMAS. Statistinių lentelių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. STATISTINIO TYRIMO EIGA IR INSTRUMENTAI. ŠALYJE ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SAVO JĖGOMIS (BE PVM) TO METO KAINOMIS STATISTINIO TYRIMO REZULTATAI. Bendrieji duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Mūsų tema „Šalyje atlikta statybos darbų savo jėgomis (be PVM) to meto kainomis“ 2005 I ketvirtyje – 2007 II ketvirtyje yra labai aktuali dabartinėje Lietuvoje, nes pasak internetinių portalų lt.lt.allconstructions.com, www.delfi.lt, www.alfa.lt apsirūpinimas būstu yra vienas iš būtiniausių poreikių, ne tik įtakojantis gyvenimo lygį, bet ir lemiantis ekonominius, socialinius ir demografinius procesus. Statistika taip pat skelbia, kad Lietuvos bankai kasmet išduoda gyventojams vis daugiau paskolų gyvenamajam būstui įsigyti. Dėl patogios skolinimosi politikos šalyje, perteklinio atlyginimų augimo ir neigiamų realių palūkanų normų, skatinusių skolinimąsi ir būstų įsigijimą skolon, sparčiai auga gyvenamųjų namų statybos apimtys. Tai sukelia vieną rimtą problemą. Didėjant statybų apimtims blogėja kokybė, nes visus statybos darbus norima padaryti greičiau.
Statybos kursinis darbas (39 pus.)


Šildomų grindų įrengimas
Įvadas. Savireguliuojantis šildymas. Trys lengvai montuojamos ir patikimos grindų šildymo sistemos. Montavimo etapa. Elektra šildomų grindų įrengimas. Grindų šildymo kabeliai Tassu. Šildymo kabelio klojimas betoninėse grindyse (betonuojamas vienu sluoksniu). Šildymo kabelio klojimas betoninėse grindyse (betonuojama dviem sluoksniais). Šildomų betoninių grindų eksploatavimo pradžia. Privalumai. Vandeniu šildomų grindų įrengimas. Kaip įrengti vandeniu šildomas grindis. Grindų šildymo reguliatoriai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Statybos referatas (18 pus.)


Termomechaniškai ir termiškai sustiprintas armatūrinis plienas
Termomechaniškai ir termiškai sustiprintas armatūrinis plienas: žymenys, klasės, tikslingas panaudojimas. Statybiniai metalai. Plienas. Geležis. Konstrukcinis plienas. Mašinų gamyboje naudojamas plienas. Plienas įrankiams.
Statybos konspektas (5 pus.)


Tilto projektavimas ir apkrovų skaičiavimas (1)
TILTO SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA. Projektuojamas pėsčiųjų tiltas sudarytas iš dvejų vienodu arkų tarp kuriu atstumas 4 m. Santvaros ilgis 65,0 m., santvaros aukštis 8 m. TILTO APKROVOS. NUOLATINĖ APKROVA. LAIKINOJI APKROVA. APKROVŲ DERINIAI. ARKOS ELEMENTŲ ĮRĄŽŲ SKAIČIAVIMAS. ARKOS ELEMENTŲ SKERSPJŪVIŲ PARINKIMAS. SANTVAROS ELEMENTŲ MAZGŲ KONSTRAVIMAS IR SKAIČIAVIMAS.
Statybos kursinis darbas (18 pus.)


Tilto projektavimas ir apkrovų skaičiavimas (2)
TILTO SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA. TILTO APKROVOS. NUOLATINĖ APKROVA. LAIKINOJI APKROVA. APKROVŲ DERINIAI. Skersinės sijos parinkimas. Visa nuolatinė apkrova. Apkrovų deriniai. ARKOS ELEMENTŲ ĮRĄŽŲ SKAIČIAVIMAS. ARKOS ELEMENTŲ SKERSPJŪVIŲ PARINKIMAS. SANTVAROS ELEMENTŲ MAZGŲ KONSTRAVIMAS IR SKAIČIAVIMAS. PATAISYMAS.
Statybos kursinis darbas (22 pus.)


Urbanistikos konspektas
Miesto dydis ir reikšmė. Urbanizuotų teritorijų kriterijai. Urbanistiniai dariniai. Gyvenviečių formos. Miesto raidos ciklas. Metropolizacijos samprata. Metropolizacijos reguliavimas. Miestas kaip sistema. Miestų reikšmė ir bendrosios jų problemos. Problemų identifikavimas. Miestų sistemos. Lietuvos miestų ir kitų gyvenviečių sistema. Miesto gyventojai. Gyventojų struktūros diferenciacija. Užimtumas, nedarbo lygis. Ekonominė bazė, ekonomikos plėtra. Miesto finansavimas, investicijos. Gyventojų sveikata ir urbanistinė aplinka. Lokalizacinis mobilumas. Socialinės miesto erdvės. Socialinės atskirties ir saugumo prevencija. Komunikacinis mobilumas. Mobilumo urbanistiniai veiksniai lengvojo automobilio mieste. Aplinkos tarša. Eismo sauga (bendrosios tendencijos). Miesto struktūros veiksniai eismo saugai. Energijos naudojimas. Miesto triukšmas. Žemės naudojimas. Miesto vystymo koncepcijos. Plėros būdai. Subalansuota - darnioji plėtra. Miesto plėtros valdymas. Miesto struktūros elementai, struktūros formavimo tikslai. Transporto ir susisiekimo rūšių sąveika ir įtaka miesto struktūrai. Susisiekimo sistemų ir miestų evoliucija. Susisiekimo sistemos sąvoka, susisiekimo būdai. Sąvoka. Susisiekimo planavimo tikslai. Susisiekimo teritorijos, poreikis ir paskirtys. Teritorija. Gatvių tinklo planavimo tikslai. Gatvių , aikščių ir zonų klasifikacija. Būsto poreikis ir tipai. Gyvenamųjų teritorijų funkcinė struktūra. Gyvenamųjų teritorijų fizinė struktūra. Naudotojų zonos. Gyvenamosios zonos padėtis miesto struktūroje. Sanitarinės ir kitos apsaugos zonos. Pramones teritorijos. Miesto centras, centrų sistema. Miesto želdynai. Techninė infrastruktūra. Priemiestinė zona. Užmiesčio keliai. Aplinkkeliai.
Statybos konspektas (12 pus.)


Vandentiekio sistema
Užduotis. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdynų skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurblio aukštį, elektros energijos sąnaudų kainą ir nustatyti optimalų slėgimo vamzdyno skersmenį. Planuoti vienos (aštuonių), dviejų (šešiolikos) arba trijų (dvidešimt keturių h) pamainų siurblio darbą. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamasis debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimai. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas.
Statybos kursinis darbas (10 pus.)


Vartų architektūra amžių eigoje ir jų funkcija
Šiame darbe, bus analizuojami vartų architektūros skirtumai ir bendrumai, funkcijos, stuktūros ir estetiniu atžvilgiu, skirtingų istorinių laikotarpių eigoje. Kadangi, senovės istorijoje vartai atliko įvairias funkcijas; tiek religinių apeigų, tiek memorialinę, tiek gynybinę funkcijas, tai priklausomai nuo to ir architektūra pasižymėjo skirtingais bruožais. Referate pagrinde bus apžvelgiama ir lyginama trijų laikotarpių vartų architektūra, t.y. egipto, graikų ir romos. Pirmiausia bus analizuojami memorialiniai, simbolinę ir religinių apeigų funkciją atliekantys vartai, paskui apsauginiai, gynybiniai vartai.
Statybos referatas (9 pus.)


Vienaaukščio pramoninio pastato gelžbetonio kolonų ir pamatų projektavimas
Konstrukcijos elementų parinkimas. Pastato statinė analizė. Skaičiuotinės schemos parinkimas. Poslinkių metodo pagrindinė sistema. Nuolatinė apkrova ir įrąžos. Laikinoji apkrova ir įrąžos: sniegas. Laikinoji apkrova ir įrąžos: vėjas. Laikinoji apkrova ir įrąžos: kranai. Krano ratų sukeltos apkrovos. Krano ratų sukeltos apkrovos, tenkančios nagrinėjam rėmui. Kraštinės kolonos įrąžų skaičiavimas. Vidurinės kolonos įrąžų skaičiavimas. Kolonų įrąžos veikiant horizontaliai kranų apkrovai. A ir B ašies kolonų įrąžų suvestinė. Rėmo įrąžų deriniai. Literatūra.
Statybos kursinis darbas (45 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 |