Referatai Kursiniai Diplominiai

Gavėnios papročiai
Kas yra Gavėnia. Močiutės ir senelio kalba apie gavėnios papročius. Velykos. Velykos mano šeimoje. Gavėnia – katalikų ir stačiatikių pasninko laikotarpis prieš Velykas. Gavėnia prasideda Pelenų diena. Gavėnios metu tikintiesiems draudžiama valgyti mėsiškus ir pieniškus valgius, linksmintis. Stačiatikių gavėnia trunka 7 savaites, katalikų trukdavo 40 dienų. Tai apėmė laikotarpį nuo sekmadienio po Pelenų dienos iki Didžiojo ketvirtadienio.
Tautosakos referatas (2 pus.)


Gyvybės medis kraičio skryniose
Gyvybės medis – Pradžios knygoje aprašytas medis, Dievo pasodintas Edeno sodo viduryje; medžio vaisiai duoda amžiną gyvybę, t. y. nemirtingumą. Suvalgę Pažinimo medžio vaisių, Adomas ir Ieva pažino gėrį ir blogį, tuo sulaužydami Dievo draudimą. Dėl to jie tapo mirtingi ir buvo išvaryti iš Edeno sodo, o kad nesuvalgytų ir gyvybės medžio vaisių, Dievas pastatė "kerubus ir ugnimi švytruojantį kalaviją" saugoti įėjimą į sodą. Gyvybės medžio simbolis žinomas ir daugelyje senųjų mitologijų. Gyvybės medis — tai žydintis medis su pumpurais ir vaisiais, saugomas paukščių ir gyvūnų. Lietuvių liaudies ornamente dažniausiai vaizduojami paukščiai. Jie komponuojami su augaliniu ornamentu. Visų pasaulio kraštų etninės dailės kūriniuose galime pamatyti Pasaulio ir Gyvybės medžius. Lietuvoje Gyvybės medžiu tradiciškai buvo puošiamos kraičio skrynios, baldai, langinės, prieverpstės. Siuvinėtais Gyvybės medį simbolizuojančiais ornamentais lietuvės moterys puošė prijuostes, skareles. Prieš Velykas įprasta pamerkti beržo, karklo ar kitokio augalo šaką ir ją, pasipuošusią žaliais lapeliais, dabinti margučiais, kaspinėliais.
Tautosakos referatas (6 pus.)


Kalėdos
Įvadas. Iš kur ir kada atsirado Kalėdos? Kalėdų burtai ir papročiai. Kalėdų medis. Kalėdų žaidimai. Klausimai kaimynei apie jų šeimos Kalėdų papročius, tradicijas. Kaip švenčia pasaulis. Išvados. Naudota literatūra. Šiame referate yra aiškinamasi Kalėdų atsiradimo kilmė. Kokie per šią šventę buvo žaidžiami žaidimai, taip pat papročiai. referate taip pat yra pažvelgta ir į daugelio šalių Kalėdų šventimo tradicijas.
Tautosakos referatas (6 pus.)


Lietuvių liaudies astronomijos žinios
Įvadas. Lietuvių liaudies astronominiai vardai. Dangaus kūnai -laiko orientyrai. Dangaus kūnai tautosakoje. Išvados. Literatūra. Šiame darbe apžvelgsime kokius dangaus kūnus lietuvių liaudis pažinojo ir kokius jiems skirdavo vardus. Taip pat kokią naudą lietuviui dangaus šviesuliai turėjo praktinėje veikloje bei susivokiant laike. Taip pat pažvelgsime ką apie dangaus kūnus byloja lietuvių liaudies tautosaką ir kaip joje atsispindi lietuvių pasaulėžiūra.
Tautosakos referatas (10 pus.)


Lietuvių liaudies dainos (2)
Įvadas. Apeiginės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Šeimos dainos. Vestuvinės dainos. Krikštynų dainos. Giesmės. Neapeiginės dainos. Darbo dainos. Karinės - istorinės dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Vaikų dainos. Mitologinės dainos. Dainos apie gamtą. Poetinės dainų priemonės. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Lietuvių liaudies dainos. Išvados.
Tautosakos referatas (9 pus.)


Sakmės
Sakmės - tai lietuvių pasakojamosios tautosakos žanras. Lietuvių pasakoja-mojoje tautosakoje gana gausu sakmių bei padavimų. Tai tautosakos kūriniai apie antgamtines būtybes bei jėgas, su kuriomis žmogui neva tekdavę vienaip ar kitaip susidurti. Juose pavaizduoti išgyvenimai ir įvykiai buvo laikomi tikrais.
Tautosakos referatas (6 pus.)


Sakmės ir padavimai
Įvadas. Sakmės. Etimologinės sakmės. Meninė ir pažintinė reikšmė. Mitologinės sakmės. Giminystė su mitais. Sakmių turinys. Mitinių būtybių paveikslai. Padavimai. Padavimai apie gamtos objektus. Padavimai apie istorinius paminklus ir įvykius. Ežero vardas. Išvada.
Tautosakos referatas (10 pus.)


Užgavenės (2)
Įvadas. Užgavėnės-gavėnios pradžia. Užgavėnių apeigų pagrindiniai elementai. Vaišės. Važinėjimasis po laukus bei į svečius. Laistymasis vandeniu ir „bičių“ vežiojimas. Vaidinimai persirengus nepažįstamaisiais, gyvuliais bei demonais. Moteriškos ir vyriškos lyties stabo vežiojimas. Žiemos demono lašininio kova su pavasariu- kanapiniu vaizdavimas. Įvairūs spėjimai ir būrimai.
Tautosakos referatas (14 pus.)


Užgavėnės (3)
Pratarmė. Įžanga. Užgavėnių burtai bei papročiai. Užgavėnių valgiai. Užgavėnių kaukės. Išvados. Literatūra.
Tautosakos referatas (9 pus.)


Puslapiai:
 1 |