Referatai Kursiniai Diplominiai

Aerodrominio lokatoriaus xxx struktūrinės schemos tyrimas
Laboratorinis darbas Nr.2. Darbo tikslas. Ištirti aerodrominio lokatoriaus xxx struktūrinę schema ir išsiaiškinti visų struktūrinės schemos blokų paskirtį.Darbo eiga. Išvados.
Technologijų laboratorinis (2 pus.)


AB "Vilniaus duona" duonos gamybos ir technologijų organizavimas
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Duonos nauda kasdienėje mityboje. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas ir vystymasis. Akcinės bendrovės "vilniaus duona" tikslai. Veiklos principai. Gaminių nomenklatūra. Tamsios ruginės duonos. Šviesios ruginės duonos. Grūdėtosios ruginės duonos. Kvietinės duonos ir kt. Populiariausi duonos gaminiai. Naudojami įrenginiai. Kepyklos įrengimai. Darbuotojų kvalifikacija. Pagrindinės naudojamos gamyboje žaliavos bei jų tiekėjai. Pagrindiniai klientai. Vartotojai. Eksportas. Konkurentai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Įmonės savininkai apie veiklos problemas. Duonos gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Pagrindinės žaliavos. Technologinė gamybos tiekimo schema. Procesų ir operacijų detalus aprašymas. Žaliavų paruošimas. Technologinio proceso aprašymas. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra.
Technologijų kursinis darbas (27 pus.)


AB „VST“ Šilutės-Šilalės skyriaus 10kV 0,4 kV transformatorinės pastotės projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijos, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. AB "VST" Šilutės-Šilalės skyriaus 10/0,4 kv transformatorinės pastotės projektavimo apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės remonto darbų analizė. Vidutiniosios įtampos skirstomųjų įrenginių konstrukcija. Pastočių izoliatorių, saugiklių, skyriklių, jungtuvų apžvalga. Transformatorių montavimas. Apsauginis įžeminimas. 10/0,4 kV transformatorinės pastotės projektavimo ypatumai. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Įmonės valdymo struktūros analizė. Transformatorinės pastotės priežiūros ir remonto darbų atlikimo tyrimas. Esamų ir laukiamų apkrovų nustatymas. Transformatorių skaičiaus ir galios skaičiavimas. Gatvių apšvietimui reikalingos elektrinės galios nustatymas. Elektros tinklų skaičiavimas. Leistinų įtampos nuostolių nustatymas projektuojamose linijose. Linijų laidų skerspjūvio nustatymas pagal leistinus įtampos nuostolius. Laidininkų skerspjūvio parinkimas pagal leistiną įšilimą. Uždaros mūrinės transformatorinės pastotės elektrinės principinės schemos analizė. Transformatorinių pastočių įrangos ir 0,4 kV linijų apsaugos aparatų parinkimas ir patikrinimas. Įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Transformatorinės pastoties projektavimo ekonominis įvertinimas. Elektros energijos pardavimo kainos skaičiavimas. Įmonės darbų sauga ir ekologinis įvertinimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija. Le résumé. Aukštos įtampos tinkluose energija paskirsto skirstomosios pastotės, kurių pagrindinė dalis – skirstomieji įrenginiai. Juos sudaro jungiamieji aparatai, apsaugos ir matavimo prietaisai. Transformatorių pastotės transformuoja energiją, t. y. vienos įtampos kintamosios srovės energiją keičia į kitos įtampos energiją. Daugelis pastočių atlieka abu šiuos uždavinius: transformuoja ir paskirsto energiją. Tai transformatorių skirstomosios pastotės, kuriuose yra transformatorius arba transformatoriai ir įvairių įtampų skirstomieji įrenginiai. Be transformatorių ir skirstomųjų įrenginių, didesnėse pastotėse yra...
Technologijų diplominis darbas (53 pus.)


Aerodinaminiai lokatoriai
Laboratorinis darbas Nr.1. Darbo tikslas. Susipažinti su aerodrominių lokatorių tipais, susipažinti su jų struktūrinėmis schemomis, išsiaiškinti pagrindinius aerodrominių lokatorių parametrus ir nustatyti, kurie parametrai apsprendžia lokatorių paskirtį. Darbo eiga. Išvados. Aerodrominio lokatoriaus AДPЛ-7C struktūrinė schema.
Technologijų laboratorinis (6 pus.)


Aerofotoaparatai
Aerofotografavimas - tai ant žemės ir ant jos esančių objektų fotografavimas iš skraidančių aparatų. Tai gali būti oro balionai, dirižabliai, lėktuvai, sraigtasparniai ir net kosminiai laivai. Taip pat aerofotografavimas gali būti atliekamas ir iš kranų. Viena iš pagrindinių aerofotografavimo priemonių yra fotoaparatas, kurio konstrukcija dėl savitos paskirties ir darbo sąlygų gerokai skiriasi nuo antžeminių fotografavimo priemonių ir todėl turi savo tikslinį pavadinimą "aerofotoaparatas", sutrumpintai dažnai žymimas AFA. Aerofotoaparatai žemės paviršiui fotografuoti patalpinamas į specialų skraidymo aparatą, kurio grindyse arba šone yra speciali anga, vadinama fotoliuku. Taip pat įtaisomi ir įvairūs pagalbiniai prietaisai, kurie sudaro aerofotografavimo techninių priemonių kompleksą.
Technologijų referatas (3 pus.)


Alaus mikrobiologija
Turinys. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Mielės. Alaus mielės. Alaus gamybos kenkėjai. Pienarūgštės bakterijos. Actarūgštės bakterijos. Enterobakterijos. Laukinės mielės. Pelėsiniai grybai. Profilaktika. Mikrobiologinė ir sanitarinė alaus gamybos kontrolė. Alaus mielių mikrobiologinis tikrinimas. Misos ir alaus tikrinimas. Kitų objektų tikrinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas: aprašyti mikroorganizmų veiklą alaus gamyboje. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti, kokie naudingi ir žalingi mikroorganizmai gali atsirasti alaus gamyboje. kaip pasireiškia vieno ar kito mikrrorganizmo atsiradimas (kaip keičia skonį, aromatą; ar kt. Alus). kaip išvangti mikroorganizmų atsiradimo. kaip mikrobiologiškai ištirti alų, alaus mieles, misą ir kitus objektus.
Technologijų referatas (18 pus.)


APS „Lectra Systemes“ panaudojimo galimybės aprangos asortimento paruošimui
Įvadas. „ProStyle“ taikymo galimybės drabužių meninio projektavimo etapuose. Drabužių lekalų sudarymas Automatizuotų išklotinių sudarymas. Technologinės dokumentacijos sudarymas. 3D skanerių panaudojimo galimybės ir pritaikomumas asortimento paruošimo procesuose. 3D virtualios prekybos privalumai. Išvados. Literatūra.
Technologijų referatas (12 pus.)


Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara
Asinchroniniai varikliai. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Elektromagnetiniai reiškiniai asinchroniniame variklyje. Asinchroninio variklio nuostoliai ir mechaninė charakteristika. Asinchroninio variklio įvairios charakteristikos ir greičio reguliavimas. Asinchroninių variklių paleidimas. Šildymo sistemų cirkuliaciniai siurbliai.
Technologijų referatas (8 pus.)


Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės vienkiemio tipo sodybose
TURINYS. ĮVADAS. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ NAUDOJIMAS LIETUVOJE IR EUROPOJE. SODYBOS ELEKTROS POREIKIAI. VĖJO ENERGIJA. VĖJO ELEKTROS JĖGAINĖS PER MĖNESĮ PAGAMINTO ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO PROGNOZAVIMAS. FOTOELEKTRA. SAULĖS ELEKTROS JĖGAINĖS PER MĖNESĮ PAGAMINTO ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO PROGNOZAVIMAS. HIBRIDINĖS SAULĖS VĖJO ELEKTROS JĖGAINĖS PER MĖNESĮ PAGAMINTO ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO PROGNOZAVIMAS. SAULĖS ENERGIJA. KARŠTO VANDENS RUOŠIMO SISTEMOS NAUDOJANČIOS SAULĖS ENERGIJĄ. SAULĖS KOLEKTORIAI. SODYBOS KARŠTO VANDENS POREIKIAI. SAULĖS ŠILDYMO SISTEMOS SKAIČIAVIMAS. KOLEKTORIAUS PAGAMINAMAS ENRGIJOS KIEKIS. EKONOMINIS ĮVERTINIMAS. IŠVADOS. Šiuo metu visame pasaulyje vis didesnis dėmesys ir pastangos telkiamos į atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimo galimybes. Lietuvai siekiant narystės ES, būtina atsižvelgti į ES keliamus reikalavimus savo narėms. Planuodamos energetikos ir aplinkosaugos raidą, ES valstybės numato, kad 2010m. AEI sudarys ne mažiau kaip 12% jų pirminės energijos poreikių.
Technologijų diplominis darbas (36 pus.)


Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Įvadas. Atsinaujinančius energijos išteklius skatinančios jėgos. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas. Saulės energija. Fotoelektra. Šiluma. Vėjo energija. Vandens energija. Biomasės energija. Augalinė biomasė. Biodegalai ir bioalyva. Biodujos. Geoterminė energija. Išvados.
Technologijų referatas (22 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |