Referatai Kursiniai Diplominiai

Ruginės duonos cechas
Įvadas. Literatūros šaltinių apžvalga. Gamybos pajėgumo ir programos nustatymas. Techninis ekonominis pagrindimas. Esama padętis įmonėje. Miesto gyvenvietės, įmonės teritorijos sharakteristika. Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindimas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas. Technologinė dalis. Gaminių aprašymas ir unifikuotos receptūros. Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų aprašymas. Technologinio proceso schema ir aprašymas. Išeigų skaičiavimas. Gamybinių receptūrų skaičiavimas. Žaliavų poreikių skaičiavimas. Įpakavimo medžiagų ir taros poreikių skaičiavimas. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai. Technologinio proceso svarbių valdymo taškų analizė ir rvasvt planas. Ruginių duonų aprašymas. Įrengimų parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. Darbo saugos ir priežiūros organizavimas. Darbo saugos organizavimo klausimai. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Civilinė sauga. Finansinis – ekonominis projekto įvertinimas. Ruginės duonos cecho finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos nustatymas. Ilgalaikio turto vertės nustatymas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos enerigijai. Gamybos sąnaudų suvestinė, savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudos. Pelno/ nuostolio ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Išvados.
Technologijų diplominis darbas (110 pus.)


Saulės energijos panaudojimas Lietuvoje
Ištrauka iš darbo. Tik truputį daugiau kaip per 8 minutes saulės spinduliai, nuskrieję 150 milijonų kilometrų, pasiekia žemės paviršių. Didžiąją dalį saulės spindulių sudaro trumposios (bangų ilgis 0,3 - 3,0 mm) elektromagnetinės bangos. Apie 35 proc. šios energijos Žemė atspindi atgal į kosmosą, o likusioji dalis sunaudojama žemės paviršiui šildyti, išgarinimo-kondensacijos ciklui, bangoms jūrose, oro ir vandenynų srovėms bei vėjui atsirasti. Lietuvoje vidutinis metinis spindulinės energijos kiekis, krentantis į horizontalų paviršių, yra apie 1000 kWh/m2. Per parą į horizontalu 1 m2 paviršių tokios energijos kiekis birželio mėnesį siekia 5,8 kWh, o sausį 0,55 kWh. 1840-1900 val. per metus saulė šviečia pajūryje, o šalies rytiniame pakrašty tik 1700 valandų.
Technologijų referatas (6 pus.)


Sensoriai šiuolaikiniame automobilyje
Turinys. Įvadas. Šilumos šaltiniai automobilyje bei prietaisai skirti jų matavimui. Temperatūros davikliai. Variklio aušinimo skysčio temperatūros matuoklis. Įsiurbiamo oro temperatūros matuoklis. Išmetamųjų dujų gražinamų atgal į degimo kamerą temperatūrinis matuoklis. Temperatūrinių sensorių diagnostika. Šaltiniai, literatūros sąrašas. Šiomis dienomis, technikos ir pažangos amžiuje temperatūros matavimas ir gautųjų duomenų naudojimas šiuolaikiniame automobilyje sudaro milžinišką reikšmę automobilio ekonomiškumui, ekologiškumui, saugumui ir komfortui. Projektuojant automobilį šių sensorių panaudojimas(jų kiekis automobilyje) apsprendžiamas visų pirma tuo, kuriai klasei priklausys gaminys.
Technologijų referatas (12 pus.)


Siuvinių medžiagų normavomo ir sukirpimo kursinis darbas
ĮVADAS. PRODUKCIJOS TECHNOLOGINĖ CHARAKTERISTIKA. Modelio konstrukciniai ir technologiniai ypatumai. Audinių parinkimas. ĮRANGOS PARINKIMAS IR PROCESO SKAIČIAVIMAS. Parinktų įrengimų charakteristikos. DIRBANČIŲJŲ SKAIČIUS EKSPERIMENTINIAME CECHE. Dailininkai modeliuotojai. Konstruktoriai. Siuvėjai – laborantai. Lekalistai. Normuotojai. PATALPŲ PLOTAI. IŠVADOS. LITERATŪRA. Kursiniame darbe pateikti modelių pavyzdžiai, jų trumpas aprašymas, vieno pasirinkto modelio detalių specifikacija, medžiagų pavyzdžiai ir sunaudojimo normos. Po to, atsižvelgiant į metinį produkcijos kiekį ir gaminamą asortimentą, apskaičiuojamas dirbančiųjų skaičius, reikalingas kiekvienai gaminio operacijai atlikti. Parenkama cechui reikalinga įranga, pateikiama jos charakteristika, apskaičiuojami įrengimams ir dirbantiesiems ceche reikalingi plotai.
Technologijų kursinis darbas (21 pus.)


Skaitmeninio žemėlapio geografinių duomenų bazės kūrimas
Tikslas: sudaryti skaitmeninio žemėlapio ir grafinės duomenų bazės s luoksnius naudojant ArcGis kompiuterinę programą. Pradedant darbą su ArcGis 9 reikia susikurti bazę, kurioje bus saugomi, kaupiami ir redaguojami duomenys. Pirmiausiai, įsijungus ArcCatalog susikurti katalogą, kuriame kaupsime visus duomenis.
Technologijų laboratorinis (5 pus.)


Spausdinimo būdai. Bankų technologinė įranga
Įvadas. Ofsetinė spauda. Metalografinė spauda. Iškilioji spauda. Gilioji spauda. Trafaretinė spauda. Fleksografinė spauda. Skaitmeninė spauda. Orlovo spauda. Išvados. Literatūra.
Technologijų referatas (11 pus.)


Stiklo gamybos technologijos
Istoriniai duomenys. Stiklas ir jo savybės. Stiklo masės technologija. Stiklo gaminių technologija. Stiklas yra amorfinėje buklėje sustingdytas lydalas. Savo mechaninėmis savybėmis stiklas yra panašus į kristalines medžiagas, bet jo struktūra labai skiriasi nuo kristalinių medžiagų struktūros: stikle atomai nėra taisyklingai susigrupavę, todėl stiklas- izotropinė medžiaga (jo savybės imant visomis kryptimis, yra visiškai vienodos).
Technologijų referatas (16 pus.)


Stūmoklinių siurblių konstrukcinis tyrimas
Stūmoklinio siurblio principinė schema. Stumoklinių siurblių konstrukcija ir pagrindinės detalės. Pagrindinės stūmoklinių siurblių detalės yra cilindrai, stūmokliai, vožtuvai ir riebokšliai. Tiesioginio veikimo stūmokliniai siurbliai. Garinis tiesioginio veikimo stūmoklinis siurblys. Stūmoklinio siurblio privalumai. Stūmoklinio siurblio trūkumai.
Technologijų namų darbas (6 pus.)


Sunkvežimių važiuoklės remonto baro technologinis projektas
Įvadas. Metinės darbo apimties skaičiavimas. Miesto įmonių metinės darbų apimties skaičiuotė. Priėmimo ir grąžinimo darbų metinė apimtis. Įmonės savitarna ir jos darbų apimtis. Postų ir vietų automobiliams kiekio skaičiavimas. Techninės priežiūros tp ir eksploatacinio er darbų postų skaičiuotė. Pagalbinių darbų postų skaičiuotė. Saugomų automobilių vietų kiekio skaičiuotė. Darbininkų poreikio skaičiavimas. Technologiškai būtinų darbininkų skaičiaus nustatymas. Etatinių (sąrašinių) darbininkų kiekio skaičiuotė. Gamybinių ir negamibinių patalpų plotų skaičiavimas. Automobilių tp ir er patalpų skaičiuotė. Gamybos barų patalpų skaičiuotė. Sandėlių patalpų skaičiuotė. Klientų patalpų skaičiavimas. Įrenginių poreikio skaičiuotė ir jų parinkimas. Įrenginių poreikio skaičiuotė ir parinkimas. Darbo saugos reglamentavimas. Priešgaisrinė sauga. Gamtos sauga. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Technologijų kursinis darbas (18 pus.)


Suvirinimo kursinis darbas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Konstrukcinė ir technologinė dalis. Technologinio proceso duomenų sisteminimas. Suvirinimo režimų skaičiavimas ir parinkimas. Suvirinimo būdo parinkimas. Suvirinimo technikos ir technologijos projektavimas. Suvirinimo įrenginių parinkimas. Suvirinimo medžiagų parinkimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvairiose pramonės šakose labai plačiai taikomas metalų suvirinimas, apvirinimas ir plovimas. Anksčiau vyravusį rankinį suvirinimą vis labiau išstumia pusautomatis ir automatinis suvirinimas. Jam naudojami įvairūs pusautomačiai, automatai, specialios mašinos bei įranga, lengvinantys suvurintojo darbą ir didinantys darbo našumą.
Technologijų kursinis darbas (15 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 |