Referatai Kursiniai Diplominiai

Technologinių procesų (separavimo, koncentravimo) būdai, principai ir įtaka pieno ir pieno produktų savybėms
Įvadas. Technologiniai procesai. Pirminis pieno apdorojimas. Separavimas. Separavimo metu vykstantys procesai. Separavimo technologijos. Separavimo naudojimas pieno valymui. Separavimo apskaičiavimai. Pieno separatorius. Koncentravimas. Pakitimai piene koncentravimo metu. Tirštinto pieno su cukrumi gamybos technologija. Išvados. Literatūros sąrašas. Gaminant pieno produktus neišvengiami mechaniniai perdirbimo bei apdorojimo procesai (separavimas normalizavimas, homogenizavimas ir kt.), todėl pieno koloidinė sistema patiria didesnį ar mažesnį mechaninį poveikį. Be to, dar prieš pradedant gaminti konkrečius produktus, pienas yra transportuojamas, valomas, veikiamas siurblių bei maišomas laikant. Šie procesai taip pat gali turėti įtakos pieno koloidinei sistemai, pakeisti pieno savybes.
Technologijų kursinis darbas (15 pus.)


Teršalų sklaida dirvožemyje
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo tikslai. Teorinė teršalų sklaidos neprisotintoje terpėje apžvalga. Matematinis modelis. Teoriniai masės pernešimo modeliai požeminiuose vandenyse. Modelis "Juodoji dėžė". Modelis "Pilkoji dėžė". Dispersijos uždavinių sprendimas dvimačiam vienalyčiam judėjimui. Struktūriniai modeliai. Teršalų pernešimų poringoje terpėje modeliai. Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. Dirvožemio tipo (kuriame modeliuojama tarša) aprašymas. Modelio sudarymo eiga. Pagrindinis meniu ir įvedami duomenys. Uždavinio modelio sudarymas. Hidraulinių charakteristikų skaičiavimo modelių koeficientų aprašymas. Van genuchten modelis. Brooks - Corey modelis. Haverkampo modelis. Teršalo charakteristikas apibūdinantys koeficientai. Pagrindinio kontūro braižymas. Užpildo charakteristikos ir jį apibūdinantys koeficientai. Kontūrų ir sklaidos apribojimų nustatymas. Foninės koncentracijos įvedimas. Skaičiavimo tinklelio nustatymas. Vandens lygio nustatymas. Skaičiavimo rezultatų peržiūrėjimas ir grafinės informacijos išvedimas. Skaičiavimo rezultatai skirtingais laiko momentais. Optimalią teršalų sklaidą apibūdinantys parametrai ir jų įtaka skaičiavimo rezultatams. Rezultatų analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Technologijų kursinis darbas (39 pus.)


Trauktinių gamybos cechas
ĮVADAS. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. ĮMONĖS (BARO) PROJEKTAVIMAS, REKONSTRAVIMAS. Techninis ekonominis pagrindimas. Esama padėtis įmonėje. Miesto/gyvenvietės, įmonės teritorijos statybos charajteristika. Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindimas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas. Technologinė dalis. Numatomos naudoti pagrindines ir pagalbines žaliavas bei jų paruošimas gamybai. Technologinio proceso medžiagų skaičiavimai. Produktų gamybos srautų diagramos, technologinio proceso aprašas ir analizė. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai. Technologinio proceso svarbių valdymo taškų analizė ir RVSVT planas. Technologinio proceso kokybės kontrolės organizavimo aprašas. Technologinių įrengimų parinkimas – pagrindimas. Įrengimų charakteristikos, poreikio skaičiavimai ir pagrindimas. Patalpų plotų skaičiavimas. DARBO SAUGOS IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS. Darbo saugos organizavimo klausimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Gaisrinė sauga įmonėje. Gamtosauga ir ekologija. Civilinė sauga. Civilinės saugos veiksmų organizavimas. FINANSINIS – EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Darbo uždaviniai. Numatyti produkcijos asortimentą. Aprašyti žaliavas trauktinės gamybai. Atlikti technologinius skaičiavimus. Sudaryti technologinio proceso aprašą. Numatyti maisto saugos ir kokybės reikalavimus. Parinkti ir pagrįsti įrengimus. Užtikrinti maisto saugos ir kokybės reikalavimus. Atlikti patalpų plotų skaičiavimus. Numatyti darbų saugos priežiūrą. Atlikti ekonominius skaičiavimus. Parengti išvadas ir rekomendacijas gamybai.
Technologijų diplominis darbas (64 pus.)


Ukrainietiškos ruginės-kvietinės duonos technologinė instrukcija
Ukrainietiškos duonos technologinė instrukcija. Technologinės instrukcijos titulinis lapas. Gamybinė receptūra. Naudojamos žaliavos. Technologinio proceso aprašymas. G ukrainietiškos duonos maistinė ir energetinė vertė. Naudoti informacijos šaltiniai. Ukrainietiška duona kepama iš ruginių pasijotų bei kvietinių šveistinių miltų mišinio. Formuojama ne didesnio kaip 3 kg svorio duonos kepalai. Taip pat gali būti kepami vienetiniai 1 kg svorio kepalai. Įmaišo drėgmė 70%. Įmaišui sunaudojama 50% visų miltų..
Technologijų referatas (12 pus.)


Užgavenės (4)
Užgavėnės - paskutinė žiemos mėsiedo diena, per kurią daug valgoma, ypač mėsiškai. Iš pat ankstyvo ryto moterys verda, kepa. Sunkesnių darbų jau nedirbama. Net buvo sakoma, jeigu sunkiai per Užgavėnes dirbsi, tai "per visus metus nebus poilsio, nepabaigsi darbų". Visi skubėdavo iki Užgavėnių išsikulti javus - sakydavo, jeigu patingėsi, pelės sukapos.
Technologijų referatas (5 pus.)


Vamzdinio korpusinio šilumokaičio projektavimas
ĮVADAS. Darbo tikslas. Darbo eiga. Skaičiavimo užduotis-pradiniai duomenys. Agentų fizikinės, šiluminės ir kai kurios kitos savybės. Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Vamzdžių skaičiaus ilgiausioje šešiabraunio įstrižainėje-a skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Optimalūs agento greičiai vamzdžių viduje w1 , m/s. Vamzdžių skaičiaus ilgiausioje šešiabraunio įstrižainėje-a skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Optimalūs agento greičiai vamzdžių viduje w1 , m/s. Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Vamzdžių skaičiaus visoje rėtinėje plokštėje skaičiavimas. Vamzdžių skaičiaus ilgiausioje šešiabraunio įstrižainėje-a skaičiavimas. Vamzdžių skaičius ilgiausioje šešiabriaunio kraštinėje – b. Optimalūs agento greičiai vamzdžių viduje w1 , m/s. Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Niuselto kriterijaus lygtys. Šilumos atidavimo koeficientų skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo skaičiavimas. Agentų įtekėjimo į galvutes ir ištekėjimo iš jų skaičiavimas. Hidromechaninis šilumokaičio skaičiavimas. Slėgio nuostoliai vamzdyne. Suvestinė lentelė. Šio varianto šilumokaičio pagrindiniai parametrai. Išvados. Literatūra.
Technologijų kursinis darbas (20 pus.)


Vamzdinis korpusinis šilumokaitis
Pratarmė. Įvadas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Pertvarų tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Literatūra. Priedai. Optimalūs agentų greičiai vamzdžiuose. Vamzdinių korpusinių šilumokaičių gamyboje naudojami vamzdžiai. Pataisos koeficiento reikšmės, kai tekėjimas laminarinis. Koeficiento KK reikšmės. Pataisos koeficiento reikšmės, kai tekėjimas turbulentinis. Šilumokaityje esančių vietinių kliūčių koeficientų reikšmės. Skysčių tūrinės plėtros koeficiento reikšmės, kai temperatūra 20 ºC. Skysčių ir vandeninių tirpalų tūrinės plėtros koeficiento β reikšmės. Šilumos atidavimo vandeniui ir orui koeficientų reikšmės. Kietų medžiagų šilumos laidumo koeficientų reikšmės 0...100 ºC temperatūroje. Orientacinės šilumos perdavimo koeficientų K reikšmės. Šilumos atidavimo kriterijų lygtys, esant natūraliai konvekcijai. Trinties koeficiento priklausomybė nuo Re ir savitajam šiurkštumui atvirkščio dydžio. Projekto užduoties pavyzdys.
Technologijų kursinis darbas (34 pus.)


Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (2)
Įvadinė dalis. Įvadas. Darbo tikslas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų vidutinio temperatūrų skirtumo skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ ištekėjimo atvamzdžių skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Literatūra.
Technologijų kursinis darbas (25 pus.)


Vandens šildymo katilinės rekonstrukcija
Įvadas. Esama katilinės padėtis. Vandens šildymo katilinės rekonstrukcijos sprendimai. Šilumos poreikių skaičiavimas. Pastatų šildymo šilumos poreikiai. Karšto vandens vartotojų šilumos poreikiai metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Metiniai karšto vandens tiekimo šilumos poreikiai. Šilumos generavimo įrenginių parinkimas. Katilo parinkimas. Parinkto vandens šildymo katilo "ecomax "aprašymas. Inžinerinis katilų aprūpinimas. Šilumos generavimo įrenginio techninės charakteristikos. Papildomų įrenginių parinkimas ir techninės specifikacijos. Armatūros parinkimas ir techninės specifikacijos. Medžiagų techninės specifikacijos. Drp skaičiavimas ir parinkimas. Bendras drp aprašymas. Techniniai reikalavimai atliekant katilinės rekonstrukciją. Reikalavimai kokybei. Paviršių apsauga. Šiluminė izoliacija. Kontrolė ir bandymai. Darbų techninės specifikacijos. Techniniai reikalavimai armatūros parinkimui. Techniniai reikalavimai katilinės įrenginių montavimui. Priešgaisriniai reikalavimai. Vamzdynų hidraulinis bandymas. Aplinkos apsauga. Bendrieji duomenys. Atliekos. Vanduo. Aplinkos oras. Stacionarių organizuotų taršos šaltinių trumpa charakteristika. Išsiskiriančių ir išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai. Metiniai teršalų kiekiai iš kurą deginančių įrenginių. Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, išmetami teršalai. Aplinkos oro užterštumo prognozė. Dirvožemis. Biologinė įvairovė. Kraštovaizdis. Ekstremalios situacijos (avarijos). Ekonominiai katilinės skaičiavimai. Pagrindiniai techniniai rodikliai. Rekonstruojamos katilinės sąmata. Ekonominiai katilinės rodikliai. Grafinis katilinės modeliavimas autocad programa. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame darbe pateikiama esamos katilinės (vandens šildymo) rekonstrukcijos metodika. Rekonstrukcijos tikslas - modernizuoti esančią katilinę, pakeičiant susidėvėjusius slėginius bei kitus įrenginius naujais. Darbe analizuojami ir sprendžiami techniniai klausimai, kaip optimaliau ir ekonomiškiau išnaudoti esamus įrengimus, prie jų priderinant naujus techninius sprendimus.
Technologijų diplominis darbas (54 pus.)


Vandens transportas
Įvadas. Vandens transporto raida. Šiuolaikinis jūrų laivai. Upių laivai. Situacijos analizė. Situacijos tobulinimas. Išvados. Literatūra. Vandens transportas yra seniausia transporto rūšis, ilgus metus buvusi pagrindine transporto rūšimi, šimtmečius sąlygojusi tiek Europos, tiek viso pasaulio valstybių ekonominę raidą. Vandens transportas – tai šalių ekonomikos atspindys ir uostų tarpusavio sąveika. Vandens transportas iš esmės priklauso nuo šalių prekybos ir gamybos tendencijų. Kadangi „purvinoji“ gamyba vis dažniau iškeliama į trečiąsias pasaulio šalis, kuriuose gausu žaliavos, mažėja žaliavų vežimai, bet kartu didėja pusfabrikačių (metalo, chemijos, naftos produktų), komplektavimo dalių (mašinų, elektronikos, ir kitų), gatavos produkcijos (automobilių, buitinės technikos, elektronikos ir t.t.) vežimai. Tam reikalingi įvairus laivai. Referato tikslas – susipažindinti su vandens transporto vystymosi istorija Lietuvoje ir pasaulyje, laivų įvairove (kam jie skirti), jų teigiamais ir neigiamais bruožais. Nė viena transporto priemonė nėra be trūkumų, laivai – ne išimtis, todėl jie turi būti nuolat tobulinami. Jūs taip pat galėsite susipažinti ir su perspektyvomis – kokie laivai gali atsirasti.
Technologijų referatas (26 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 |