Referatai Kursiniai Diplominiai

Vėjo energijos naudojimo raida Lietuvoje
Lietuvoje pirmieji vėjo malūnai pradėti statyti XIV a. Baltijos pajūryje. XIX a. pradžioje vėjo malūnai plačiai paplito po visą Lietuvą. Daugiausia vėjo malūnų buvo pastatyta Vidurio Lietuvoje -Panevėžio, Šiaulių, Naumiesčio, Vilkaviškio apskrityse. XIX a. II pusėje Lietuvoje veikė apie 200 vėjo malūnų, o 1921m.-jau apie 1000. Labai dažnai vienoje gyvenvietėje stovėjo keli vėjo malūnai. Pvz.: Kupiškyje - 5, Panevėžyje ir Radviliškyje po 4, Žagarėje ir Šiauliuose po 3, Daukniškiuose ir Suginčiuose po 2 ir t.t. Vėjo malūnai buvo statomi lygumose, kur vyrauja tolygūs nesūkuriuoti vėjai. Raižytoje vietovėje vėjo malūnų statybos aikštelės buvo parenkamos ant kylančių kalvų. Žiūrėta, kad šių statinių neužstotų pavieniai medžiai, miškas ir trobesiai. Esant prastesnėms vietovės sąlygoms, vėjo malūnas buvo iškeliamas ant aukšto pamato. Vėjo malūnų ir jėgainių konstmkcija labai paprasta. Sparnų sukamasis judesys mechanine pavara perduodamas į girnas arba kitus mechanizmus. Dažnai šalia girnų buvo įrengiama piklius, kruopinės, valcai, grūdų lukštenimo ir valymo mašinos, maišų keltuvai. Vėjo jėgainės sukdavo obliavimo, tekinimo stakles, lentpjūvės mechanizmus. Po Antrojo pasaulinio karo dauguma vėjo malūnų ir jėgainių nustojo veikti, o likusiose vietoj vėjo energijos pradėta naudoti pigi elektros energija.
Technologijų referatas (5 pus.)


Vėjo jėgainės
Įvadas. Vėjo jėgainės. Vėjo elektrinių ypatumai. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Europos Sąjungoje paplitusi nuomonė, kad atsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijų plėtra daug prisidės prie gamtosaugos, globalinio atšilimo problemų sprendimo, priklausomybės nuo importuojamų energetinių žaliavų mažinimo, užimtumo didinimo, sveikatos apsaugos gerinimo (mažinama aplinkos tarša), paskirstyto energijos generavimo sistemų plėtros, todėl šiai sričiai kuriama palanki įstatyminė bazė ir teikiama didelė finansinė parama.
Technologijų referatas (8 pus.)


Vėjo jėgainės
Įvadas. Vėjo jėgainės veikimo principas. Vėjo jėgainės sudėtinės dalys. Vėjo jėgainių naudojimo atvejai. Vietos parinkimas vėjo jėgainės statybai. Techniniai reikalavimai. Vietos parinkimas Lietuvoje. Galios kreivė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Technologijų referatas (13 pus.)


Velykos
Šventos Velykos. Papročiai. Atvelykis. Kiaušinių marginimas. Velykų patiekalai. Krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo šventės, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kaip tai aprašyta Naujajame Testamente. Tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties (mirties dieną skaičiuojant kaip pirmą dieną).Velykos yra svarbiausia daugelio krikščionių pimpis šventė, kuria išreiškiamas didelis džiaugsmas dėl galutinės Dievo sūnaus pergalės prieš mirtį.
Technologijų referatas (5 pus.)


Vestuvių stalo serviravimas
Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo produktui. Technologiniai procesai ir rezultatai. Išvados. Vestuvių tradicijos labai senos. Daug senovinių papročių išlikę ir dabar: žiedas, nuometas, nuotakos gėlės, tostai, dovanos. Pagal jaunųjų pageidavimą ir išgales vestuvės gali būti nedidelės, dalyvaujant tik tėvams, artimiausiems draugams. Galima kelti prašmatnią puotą-keturių patiekalų pietus dviem šimtams svečių. Jaunavedžių sutikimui stalas gali būti ir stačiakampis, ir apskritas, žiūrint kiek svečių bus vestuvėse. Per vestuves tiekiamos jaunavedžiams dovanos. Dažniausia problema, su kuria susiduria svečiai-ką padovanoti jaunavedžiams? Kaip originaliai nudžiuginti porą ir palikti ilgalaikį vestuvių prisiminimą.
Technologijų referatas (15 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 |