Referatai Kursiniai Diplominiai

Augalinių maisto produktų laikymo ir konservavimo moksliniai principai
Daugelis augalinių produktų greitai genda. Patikimiausias būdas pailginti produktų išlaikymo trukmę - konservavimas. Konservuojant kartais pagerinamas produktų skonis, energinė vertė, padidinamas jų asortimentas, pavyzdžiui, uogos šaldytos, džiovintos, uogų kompotas, sultys, uogienė ir kt. Konservavimo terminas kilęs iš lotynų kalbos žodžio italic - išlaikyti. Daugelyje šalių šis terminas tokia prasme ir vartojamas. Pas mus konservavimo terminas vartojamas siauresne prasme - produktų apdirbimas ir laikymas sandarioje taroje.
Technologijų konspektas (7 pus.)


AutoCAD 2000 trumpas aprašymas
AutoCAD 2000 aplinka. Koordinačių sistemos. Matavimo vienetai ir jų formatai. Brėžinio ribos ir apimtis. Esinių (grafinių objektų) sąvybės. Duomenų įvedimas. Esinių žymėjimas. Rankenėlės. Esinių išdėstymas ekrane. Braižymo rėžimų nustatymas. Esinių braižymas (komandų meniu Draw, įrankių juosta Draw). Esinių redagavimas (komandų meniu Modify, įrankių juostos Modify ir Modify II). Esinių konstravimas (komandų meniu Modify, įrankių juostos Modify). Informacinės komandos (meniu komanda Tools Inquiry, įrankių juosta Inquiry). Matmenų žymėjimas (komandų meniu Dimension, įrankių juosta Dimension). Blokai. Litetatūra.
Technologijų konspektas (27 pus.)


AutoCAD pradmenys
Įžanga. Darbo su AutoCAD pradmenys. AutoCAD R14 paleidimas. Komandų įvedimo būdai. Koordinačių įvedimo būdai. Braižymo režimai. Pririšimo komandos. Vaizdo dydžio keitimas ir perbraižymas. Sukurtų brėžinio elementų pašalinimas. Sluoksnių valdymas. Brėžinio išsaugojimas ir išėjimas iš grafinio redaktoriaus.
Technologijų referatas (5 pus.)


Automatinis projektavimas
Elektros įrenginiai. Elektroenergetiniai įrenginiai. Elektros įrenginių konstravimas. Elektros įrenginių montavimas. Elektros įrenginių standartizavimas. Struktūrinė (sandaros) ir funkcinė schema. Organizacinės ir techninės valdymo ir kontrolės struktūrinės (sandaros) schemos. Funkcinės (blokinės) automatizavimo sistemų schemos.Jų paskirtis ir bendrieji sudarymo principai. Prietaisų ir įrenginių pozicijos pažymėjimas. Reikalavimai funkcinių schemų apiforminimui ir jų pavyzdžiai. Principinės elektros schemos. Elektros schemų atlikimo taisyklės. Standartai visas schemas skirsto į: Standartai nustato ir pagrindinių sąvokų naudojamų kituose standartuose reikšmes. Automatizacijos sistemų principinėse elektros schemose turi būti pažymėta. Sutapdintas būdas. Išskirstytas būdas. Sąraše nurodoma. Elektros pavarų valdymo schemos. Galios grandinių maitinimo ir valdymo schemų pavyzdžiai. Signalizacijos schemos. Signalizacijos schemos gali būti skirstomos pagal.Pagal paskirtį. Pagal veikimo principą. Pagal signalo rūšį. Pagal srovės rūšį. Padėties signalinės schemos. Schemos darbo programa. Apsaugos ir automatinio poveikio signalizacija. Technologinės signalizacijos schemos. Principinės automatikos priemonių ir prietaisų maitinimo elektrinės schemos. Įtampos parinkimas ir reikalavimai maitinimo šaltiniams. Automatizacijos sistemų spintos, skydeliai ir pultai. Skydelių ir pultų konstrukcijos. Skydeliai turi pagrindines dalis. Prietaisų ir aparatūros išdėstymas. Talpinant prietaisus fasadinėse plokštėse neleidžiama. Aparatūra gali būti tvirtinama... Skydų ir pultų įrengimas. Ergonominės rekomendacijos skydų, pultų ir valdymo punktų projektavimui. Komponuojant prietaisus pulte reikia įvertinti. Pagal inžinerinius—techninius reikalavimus. Parazitiniai ryšiai ir indukcija. Indukuojamųjų įtampų šaltiniai. Ekranavimas. Laidų ekranavimas duoda. Išrišančios grandinės. Automatizacijos sistemų elektros įrenginių įžeminimai ir įnulinimai. Terminai.
Technologijų špera/ paruoštukė (2 pus.)


Automobilio ilgaamžiškumo palaikymas
Įvadas. Automobilio ilgaamžiškumo palaikymas. Naujo automobilio paruošimas naudojimui. Automobilio paruošimas stovijimui ilgesniam laikui. Degalai. Automobilio priežiūra. Salono priežiūra. Dažytų paviršių priežiūra. Ratų plovimas. Variklio plovimas. Kiekvienas mūsų, turinčių automobilį, nori, kad jo būklė kuo ilgiau išliktų kaip naujo. Dėja, automobilis kaip ir kiti daiktai dėvisi ir variklis, kėbulas, stabdžiai, įvairios pagalbinės sistemos laikui bėgant genda arba praranda gerą išvaizdą, išsiderina. Automobilio ilgaamžiškumą įtakoja daug sąlygų, tokios kaip pačio automobilio kokybė, jo eksploatavimo pobudis, kelių bei klimato sąlygos, jo priežiūra.
Technologijų referatas (7 pus.)


Automobilio Opel Vectra stabdžių aptarnavimo postas
Įvadas. Technologinė dalis. Gamybos programa. Darbai atliekami gamybiniame padalinyje. Poste (darbo vietoje) atliekamų darbų technologinė seka. Dirbančiųjų skaičius. Gamybinių darbuotojų etatų skaičius. Pagalbinių darbuotojų etatų skaičius. Vadovaujančių darbuotojų etatų skaičius. Įrengimai, gamybinis inventorius, įrankiai. Posto (darbo vietos) plotas. Energetika. Elektros energija. Suslėgtas oras. Pagrindinės gamyboje naudojamos medžiagos. Organizacinė dalis. Posto (darbo vietos) paskirtis. Posto (darbo vietos) technologinis procesas. Operacinė technologinė kortelė. Posto (darbo vietos) organizavimas. Posto (darbo vietos) ryšiai su kitais postais darbo vietomis ar gamybos padaliniais. Kokybės kontrolė. Sauga darbe. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Veiksmai baigus darbą. Aplinkos apsauga. Priešgaisrinės saugos reikalavimai. Išvados. Literatūra. Šiame projekte bus atskleisti automobilių Opel Vectra stabdžių aptarnavimo ypatumai. Eksploatuojant šiuos automobilius siekiama užtikrinti, kad jie būtų techniškai tvarkingi. Tačiau atsiranda nenuspėtų gedimų, kurie yra šalinami einamojo remonto (ER) zonoje. Stabdžių aptarnavimo postas priklauso techninės priežiūros TP zonai. Šioje zonoje automobilio stabdžių sistema yra visapusiškai tikrinama, nustatomos gedimų vietos ir galimos jų priežastys. Jei automobilio stabdžių sistema atitinka keliamus reikalavimus, po aptarnavimo ji eksploatuojama toliau, jei ne automobilis transportuojamas į (ER) zoną remontui. Stabdžių remonto poste atliekamiems darbams parenkami įrengimai ir gamybinis inventorius: įrankiai, įtaisai, darbastaliai, įrengimai. Taip pat nustatomos reikalingos medžiagos.
Technologijų kursinis darbas (20 pus.)


Automobilių autoserviso projektavimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Automobilių serviso teikiamų paslaugų analizė. Rinkos analizė. Technologinė dalis. Pradiniai duomenys. Metinė darbų apimtis. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Vieno servise naudojamo technologinio įrenginio išsamus aprašymas. Patalpų plotų skaičiavimas. Organizacinė dalis. Automobilių serviso struktūra ir valdymas. Darbo vietų organizavimas automobilių servise. Darbų sauga. Išvados. Projektuojamame servise dirbs darbininkai, o dėl mažos darbo apimties apsisprendžiau nesamdyti pagalbinių. Taip pat servise dirbs du administracijos darbuotojai. Servisas bus Naujojoje gatvėje prie kelio į Kauną, todėl manau bus daugiau klientų negu servisas butų kur nors mieste.
Technologijų kursinis darbas (22 pus.)


Automobilių kėbulų dengimas antikorozinėmis dangomis
ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS PROJEKTAS. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai.
Technologijų kursinis darbas (29 pus.)


Automobilių techninės stoties projektavimas
Įvadas. Analitinė dalis. Automobilių serviso teikiamų paslaugų analizė. Rinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Technologinė dalis. Pradiniai duomenys lengvųjų automobilių TPS. Technologiniam skaičiavimui. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Metinė darbų apimtis. Bare aptarnaujamų automobilių skaičius. Metinė savitarnos darbų apimtis. Darbininkų skaičiaus skaičiavimas. Darbininkų skaičiaus paskirstymas. Pagal darbų rūšis. Automobilių vietų skaičiavimas. Pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindiniai baro rodikliai. Organizacinė dalis. Technologinio proceso schema. Serviso valdymas. Darbo organizavimas. Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka. Darbuotojų sauga. Reikalavimai darbo vietoms. Priešgaisrinė sauga. Išvados. Šio darbo tikslas: Suprojektuoti miesto techninės priežiūros stotį su modernia šiuolaikiška servisų įranga, kurios pagalba būtų atliekami įvairūs TP ir ER ir diagnostikos darbai renault markių šiuolaikiniams automobiliams, tiek naujiems, tiek dėvėtiems.
Technologijų kursinis darbas (25 pus.)


Automobilių techninis eksploatavimo kursinis darbas
Turinys. Projekto užduotis. Projekto žiniaraštis. Įvadas. Aprašymo skyrius. Projektuojamo remonto baro ir zonos charakteristika. Riedmenų techninė charakteristika, pradiniai duomenys. Skaičiavimo skyrius. Gamybinės programos skaičiavimas. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Darbo vietų ir postų skaičiavimas. Technologinės įrangos parinkimas. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotas. Energetika. Technologijos skyrius. Technologinio proceso organizavimo schema. Atliekamų darbų technologinis procesas. Technologinė kortelė. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės darbo proceso organizavimas, schema. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Žmonių sauga ir ekologija. Išvados. Literatūra. Grafiniai darbai (brėžiniai). Er zonos planas. Projektuojamo baro planas. Kursinio projekto pastabos.
Technologijų kursinis darbas (51 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |