Referatai Kursiniai Diplominiai

Automobilų kelių inžinerijos kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Kelio juostos paruošimas. Dirvožemio pašalinimas. Žemės sankasos įrengimas. Žemės masių paskirstymo ir mechanizmų parinkimo grafika. Paruošiamųjų, žemės sankasos ir kelio dangos konstrukcijos įrengimo darbų technologinių operacijų sąrašas. Kelio dangos konstrukcijos sluoksnių tūrių bei paviršiaus plotų skaičiavimas. Reikalavimai kelio dangos ir pagrindo sluoksniams. Kelio tiesimo darbų lokalinė sąmata (detali forma), medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai. Žemės sankasos įrengimo technologinės kortelės skaičiavimai. Viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimo technologinės kortelės skaičiavimai. Kelio tiesimo darbų trukmės skaičiavimas. Literatūra. Šiame kursiniame projekte yra pateikti reikalavimai kelio juostai paruošti, žemės sankasai įrengti bei kelio dangos ir pagrindo sluoksniams paruošti. Taip pat sudarytas paruošiamųjų ir žemės sankasos įrengimo darbų technologinių operacijų sąrašas, apskaičiuoti kelio dangos konstrukcijos sluoksnių, apsauginių atitvarų ir darbų kiekiai, sudaryta kelio tiesimo darbų lokalinė sąmata, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai. Projektuojamas kelias yra A III kategorijos su III dangos tipu. . Kelkraščių užpylimui I grupės gruntų atsivežame iš karjerų kuris yra už km nuo mūsų tiesiamo kelio ruožo.
Technologijų kursinis darbas (18 pus.)


Autooperatoriaus kompiuterinis valdymas
Įvadas. Pramoninių robotų konstrukcijų analizė. Stačiakampė koordinačių sistema. Roboto pavarų apžvalga. Elektros pavara. Automatinės linijos su standžiu ciklu. Autooperatoriaus automatinės linijos su programiniu valdymu. Autooperatoriaus (AO) valdymo algoritmas. Skaičiuojamoji schema. Sistemos virtualus modelis. Sistemos veikimo rezultatas. Išvados. Naudota literatūra.
Technologijų kursinis darbas (14 pus.)


Baigiamoji praktika siuvimo įmonėje UAB "Devold"
Pagrindinis baigiamosios praktikos tikslas - vadovaujančių įmonės darbuotojų dublerių pareigų atlikimas. Baigiamosios gamybinės praktikos metu artimiau susipažinau su cechų veikla, su skyriu veikla ir su pačia įmonę. Praktikos metu stengiausi įgyti teorinių ir praktinių žinių apie įmonės darbo specifiką. Praktinių r teorinių žinių padėjo įgyti įmonės darbuotojai. UAB Devoldas siuvimo įmonė esanti Panevėžyje, įsikūrusi paliuniškio g. 15. Ši įmonė priklauso Norvegų firmai, kurios direktorius yra Norvegas. Įmonė siuva apatinius trikotažinius rūbus, kuriuos eksportuoja į Norvegiją.
Technologijų ataskaita (27 pus.)


Baigtinių elementų metodo pagrindai ir kompiuterinės technologijos
Plieninės plokštelės su skyle skaičiavimas. Darbo aprašymas. Modelio braižymas. Tinklo organizavimas. Apkrovų uždėjimas. Gautų rezultatų peržiūrėjimas. Įtempimų reikšmės ir grafikai. Individuali užduotis. Plokštelės braižymas ryšių įvedimas ir apkrovos uždėjimas. Gautų rezultatų peržiūrėjimas. Įtempimų reikšmės ir grafikai. Išvados. Mūsų šio darbo tikslas yra apskaičiuoti duotos plokštelės su skyle įtempimus. Visą šį darbą darysime naudodamiesi programų paketu ALGOR, kuris yra tam ir skirtas. Šis programų paketas susideda iš kelių programų iš kurių kiekvienas skirta tam tikram skaičiavimų etapui, t.y. modelį braižysime su viena programa, o įtempimus skaičiuosime su kita, atskira programa yra ir programa gautiems rezultatams peržiūrėti ir analizuoti.
Technologijų kursinis darbas (13 pus.)


Baltos duonos kepimo technologija įmonėje UAB “Vilniaus duona plius”
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka, naudojami ištekliai, darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Duonos gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazė. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologinė gamybos teikimo schema. Išvados ir pasiūlymai.
Technologijų referatas (34 pus.)


Bankų apsaugos techninės priemonės
Įvadas. Signalizacijos. Apsauginės signalizacijos ruožai. Bankų apsaugos techninės priemonės. Patalpos. Lifto durų valdymas. Kortelių skaitytuvas ir kameros. Administracijos korpusas. Bankų patalpos, kur aptarnaujami klientai. Vertybių apsauga. Seifų konstrukcijos ir patikimumas. "Ūkio banko" apsaugos sistemos. Vaizdo kameros. Kamerų panaudojimas patalpoje ir lauke. Kamerų apšvietimas ir jautrumas. Kameros maitinimo įtampa. Kamerų tvirtinimo būdai. Kamerų orientacija erdvėje. Lietuvos bankų saugyklos. Seniausia saugykla. Net sugriuvus bankui, saugykla išliktų sveika. Bankų saugyklos lietuvoje dar nėra populiarios. Išvados. Referato tikslas supažindinti su bankų apsaugos techninėmis priemonėmis.
Technologijų referatas (20 pus.)


Buitinių nuotekų įmonės projektavimas
Anotacija. Nuotekų debitų nustatymas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Mechaninis nuotekų valymas. Biologinis valymas. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Išvados.
Technologijų kursinis darbas (42 pus.)


Dažymo konspektai
Koloristikos pagrindai. Pagrindinės spalvų charakteristikos. Reikalavimai dažomiems paviršiams. Naujai tinkuotų paviršių paruošimas. Dažymas klijiniais dažais. Dažymas kalkiniais dažais. Dažymas silikatiniais dažais. Įvairių paviršių dažymas vandeniniais dispersiniais dažais. Aliejinis dažymas. Lakavimas ir dažymas emaliais. Grindų dažymas. Stogų dažymas. Sienų panelių ir frizų (bordiurų) dažymas. Juostelių dažymas. Dažytų paviršių tapnojimas. Dekoravimas raštuotais velenėliais. Trafaretinis dažymas. Stiklo blausinimas ir ėsdinlmas. Dažymo žiemą ypatumai. Vandeniniais dažais dažytų paviršių defektai ir jų šalinimas. Nevandeniniais dažais dažytų paviršių defektai ir jų šalinimas. Apmušalų, tapetų rūšys ir paskirtis. Apmušalų ir tapetų klijavimas. Darbo ir medžiagų kiekų apskaita. Higiena ir saugumo technika, atliekant dažymo darbus.
Technologijų konspektas (38 pus.)


Dyzelinių variklių maitinimo sistema
Įvadas. Degiojo mišinio ruošimas. Tiesiogio įpurškimo dyzeliniai varikliai. Netiesiogio įpurškimo dyzeliniai varikliai. Dyzelinių variklių veikimo sandara ir veikimas. Mažo slėgio degalų tiekimo sistemos mazgų konstrukcija. Didelio slėgio degalų tiekimo sistemos mazgų konstrukcija. Purkštuvai. Common rail" sistema. Išvados. Daugelyje lengvųjų automobilių yra dyzeliniai varikliai. Dyzelinės maitinimo sistemos dažniausiai yra su sekciniais ir skirstomaisiais didelio slėgio siurbliais. Lengvieji automobiliai turi skirstomuosius siurblius nors pasitaiko ir sekciniai. Dyzeliniame variklyje nėra sudėtingos uždegimo sistemos, tačiau yra ne mažiau sudėtinga ir remonto atžvilgiu brangi maitinimo sistema. Be to, kiekvieną kartą griežtėjant ekologiniams reikalavimams, palaipsniui didinamas įpurškimo slėgis. Maitinimo sistemos komponentai tampa preciziškesni ir brangesni.
Technologijų kursinis darbas (16 pus.)


Efektyvaus energijos naudojimo teritorijų apšvietimui naujovės
Anotacija. ĮVADAS. Teritorijų elektros apšvietimo šviesos šaltiniai. LED tipo šviesos diodai. Efektyvus apšvietimo kokybės gerinimas. Erzinančios šviesos termino supratimas. LED šviestuvų pagrindiniai privalumai. Išvados. Literatūra.
Technologijų referatas (5 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |