Referatai Kursiniai Diplominiai

Giros rauginimo gamybos proceso automatizavimo projektas
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Projekto aprašymas. Analitinė dalis. Užduoties ir automatizavimo objekto analizė. Projektinė dalis. Automatizavimo uždavinių nustatymas. Automatizavimo schemos sudarymas ir analizė. Automatizavimo schemos sudarymas, analizė, elementų paskirtiesaiskinimas. Automatinio reguliavimo sistemos (ARS) ryšių schemos sudarymas,. analizė, elementų paskirties aiškinimas. ARS ryšių schemos elementų ir reguliatoriaus elementų pasirinkimas (jutikliai, vykdikliai, skaičiuokliai ir pan.). Darbo išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Brėžiniai. Automatizavimo schema. Ryšių schemos.
Technologijų kursinis darbas (30 pus.)


GIS teorija
GIS SAMPRATA. GIS PLIUSAI. GIS MINUSAI. GIS FUNKCIONAVIMAS UŽTIKRINAMAS IŠSPRENDUS ŠIUOS KLAUSIMUS... ŽMONĖS GIS HIERARCHIJOJE. DUOMENYS. GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ ESMĖ. INFORMACIJAI APIE GEOGRAFINIUS OBJEKTUS BŪDINGI 4 KOMPONENTAI... DUOMENŲ ĮVEDIMAS. DUOMENŲ IŠVEDIMAS. GIS DUOMENŲ KOKYBĖ. GIS DUOMENŲ VALDYMAS. GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ. DUOMENŲ FORMATŲ KEITIMAS. GEOMETRINIS TRANSFORMAVIMAS. OBJEKTŲ PADĖTIES SUDERINIMAS. KOORDINAVIMAS. PROJEKCIJA- tai trimatės erdvės transformavimas į dvimatę. GEOGRAFINĖS KOORDINATĖS. NEERDVINIŲ (ATRIBUTINIŲ) DUOMENŲ ANALIZĖ. Integruota erdvinių ir atributinių duomenų analizė. DUOMENŲ ATGAMINIMO OPERACIJOS. KLASIFIKAVIMAS. GENERALIZAVIMAS. MATAVIMAI. ERDVINIS APJUNGIMAS. OBJEKTŲ APLINKOS ANALIZĖS OPERACIJOS. CONNECTIVITY. ARTUMAS. TINKLINĖS FUNKCIJOS. PLITIMO FUNKCIJOS. OPTIMALAUS PLITIMO ARBA SRAUTŲ FUNKCIJOS. ERDVINIS INTERPOLIAVIMAS. ŽEMĖLAPIŲ ANOTAVIMAS. TEKSTAS. DETERMINISTINIAI METODAI. POLINOMINĖ INTERPOLIACIJA. AUTOKORELIACIJA.
Technologijų špera/ paruoštukė (5 pus.)


Gyvos ir atšaldytos žuvys
Įvadas. Žuvų cheminė sudėtis ir klasifikacija. Reikalavimai žuvims ir jų produktams. Šviežios žuvys. Atšaldytos žuvys.. Atšaldytų žuvų skirstymas pagal stambumą. Reikalavimai kokybei. Atšaldytų žuvų šviežumo įvertinimas. Pakavimas. Ženklinimas. Laikymas. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Technologijų referatas (17 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (5)
Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinimo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas ir privažiavimo prie punktų schemos. Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Ištrauka iš darbo. GPS tinklo sutankinimo projektas sudaromas vietovėje, kuri randasi vidurį Lietuvos, priklauso Kėdainių rajono savivaldybei, kuri ribojasi su...
Technologijų kursinis darbas (11 pus.)


Hidromechanika
Taikomoji hidromechanika. Skysčių ir dujų pagrindinės fizinės savybės. Hidrostatinis slėgis ir jo savybės. Pagrindinė hidrostatikos lygtis. Slėgio matavimo prietaisai ir metodai. Slėgio jėgų į plokščius ir kreivus paviršius skaičiavimas. Archimedo dėsnis. Pagrindiniai hidrodinamikos apibrėžtumai ir sąvokos. Elementarios čiurkšlės debitas. Vidutinis tėkmės greitis. Praktiniai uždaviniai. Debito matavimo metodai ir prietaisai. D'Labero principas. Diferencialinės skysčio tekėjimo lygtys. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Bernulio lygtis. Hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas. Tekėjimo režimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Puazerio formulė. Darsi-Veisbacho. Hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Vietinių nuostolių skaičiavimas. Oilerio judesio kiekio teorema. Ištekėjimas pro angas ir antgalius. Hidraulinis smūgis. Kavitacinis tekėjimas. Hidraulinių bei pneumatinių sistemų elementai. Siurbliai. Hidrauliniai varikliai. Pagrindiniai siurblių bei variklių parametrai. Stūmoklinis siurblys. Membraniniai siurbliai. Plunžeriniai ekscentriniai siurbliai. Rotoriniai siurbliai. Krumpliaratiniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Dvigubo veikimo plokšteliniai siurbliai. Ašiniai stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai stūmokliniai siurbliai. Išcentriniai siurbliai. Debito reguliavimo būdai. Hidrauliniai varikliai. Spindulines asines turbinos veikimo principas. Slenkamo judesio turinis hidrocilindras. Dvipusio veikimo stūmokliniai (vienkotis) hidrocilindrai. Hidrauliniai pneumatiniai cilindrai. Stūmoklinis dvikotis hidraulinis cilindras. Cilindrai su krumpliaračio krumpliastiebio pavara. Sukamojo judesio turiniai varikliai. Riboto posūkio kampo hidrauliniai varikliai. Skirstytuvai. Vožtuvai. Droseliai. Hidrauliniai pasipriešinimai. Hidraulinės pavaros. Siurblinė hidropavara. Slėgio skaičiavimas. Hidraulinės pavaros su droseliniu valdymu. Hidrauliniai stiprintuvai arba sekimo hidropavaros.
Technologijų špera/ paruoštukė (4 pus.)


Ignalinos atominė elektrinė
Ištrauka iš darbo. Ignalinos AE veikia kanalinio tipo šiluminių neutronų vandens - grafito branduoliniai reaktoriai RBMK - 1500. Toks energinis reaktorius - vienas iš galingiausių pasaulyje. Šiluminė elektrinės vieno bloko galia - 4800 MW, elektrinė galia - 1500 MW. Pirmasis blokas buvo paleistas 1983, o antrasis 1987m. Ignalinos AE, kaip ir visose elektrinėse, turinčiose RBMK tipo reaktorius, naudojama vieno kontūro šiluminė schema: į turbinas tiekiamas prisotintas 6,5 MPa slėgio garas, susidaro tiesiog reaktoriuje, verdant per jį pratekančiam lengvajam vandeniui, cirkuliuojančiam uždaru kontūru. Pirmoji elektrinės eilė turi tik du energetinius blokus. Vieno reaktoriaus bloke yra dvi turbinos, kurių galia po 750 MW, kiekviename energobloke yra patalpos branduolinio kuro transportavimo sistemoms ir valdymo pultams. Bendra energoblokams - mašinų salė, patalpos dujoms valyti ir vandens paruošimo sistemos.
Technologijų referatas (3 pus.)


Inžinerinės grafikos kospektas
Įžanga. BRĖŽINIŲ APIPAVIDALINIMAS. Braižybos formatai. Brėžinių masteliai. Brėžinių linijos. Grafinis medžiagų žymėjimas. Braižybos šriftai. Matmenų žymėjimas. GEOMETRINĖ BRAIŽYBA. Tiesių ir apskritimo dalijimas. Sujungimai. Nuolydis ir kūgiškumas. Skriestuvinės ir lekalinės kreivės. BRAIŽOMOJI GEOMETRIJA. Braižomosios geometrijos pagrindai. Simboliniai ženklai. Taškas ir tiesė. Aksonometrinės projekcijos, jų rūšys. Savikontrolės klausimai. PROJEKCINĖ BRAIŽYBA. Kūnų projektavimas į tris projekcijų plokštumas. Vaizdai ir jų vieta brėžiniuose. Pjūviai. Kirtiniai. Iškeltiniai elementai. Sąlygotumai ir suprastinimai. LITERATŪRA. Šio kurso tikslas yra išmokti teorinių brėžinio sudarymo pagrindų, atvaizduoti plokštumoje tašką, tiesės atkarpą ar figūrą, nubraižyti nesudėtingų gaminių įvairius atvaizdus, panaudojant juose sutartinius grafinius ženklus ir supaprastinimus; suvokti gaminių geometrines formas pagal jų atvaizdus; braižyti išardomuosius ir neišardomuosius detalių sujungimus; skaityti (suprasti) techninio gaminio surinkimo brėžinį ir padaryti tokį pat brėžinį pagal priimtas taisykles, parengti techninę konstrukcinę dokumentaciją pagal standartų reikalavimus.
Technologijų konspektas (87 pus.)


Inžinerinės įrangos kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Skaičiuojamojo siurblinės našumo nustatymas. Tikrinu ar siurblinė gali veikti vienu režimu. Tikrinu ar siurblinė gali veikti dviem režimais. Tikrinu ar siurblinė gali dirbti trim rėžimais. Slėginių ir siurbimo linijų parinkimas. Apskaičiuoju vietinius nuostolius slėginėse ir siurbimo linijose. Siurblių parinkimas. Parenku KSB firmos horizontaliuosius išcentrinius siurblius pagal H ir Q. Siurblinės veikimo analizė. Siurblinės ekonominių rodiklių skaičiavimas.
Technologijų kursinis darbas (11 pus.)


Inžineriniai stebuklai
BESISUKANTYS PASTATAI. Besisukančių namų raida. Dubajaus projektas. PROTINGI NAMAI. „Protingo namo“ samprata. „Protingų namų“ galimybės. TILTAI. Viaduc de Millau- aukščiausias viadukas. Ilgiausias pasaulio jūros tiltas. Statomas aukščiausias pasaulio tiltas. DANGORAIŽIAI. Dubajaus bokštas. Taipei 101. Pasaulio dvyniai. Naujasis pasaulio prekybos centras. Neįtikėtinas pastato projektas. Restoranas po vandeniu. ESAMOS IR PLANUOJANOS STATYBOS NAUJOVĖS PRAMOGAI IR TURIZMUI. Gigantiškas laisvojo kritimo liftas. Žolės veja- ant universiteto stogo. Dirbtinės salos. Bendrabutis į kurį galima įkopti. Stiklinis sūkurys. Viešbutis ant naftos platformos. Miestas ežero dugne.
Technologijų referatas (25 pus.)


Išorinio guolio žiedo nuimtuvo projektavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Įtaiso paskirtis ir poreikio pagrindimas, analogų analizė. Įtaisų jėgų veikimo schema. Apkrovų skaičiavimas. Veikiančios apkrovos. Išpresavimo jėgos skaičiavimas. Detalių projektavimas. Perdavos konstrukcijos apkrovos schema ir N, T epiūrų sudarymas. Sriegio matmenys. Veržlės matmenys. Sraigto stiprumo tikrinimas. Veržlės sriegio stiprumo tikrinimas. Griebtuvo projektinis skaičiavimas. Rankenos konstrukcinis skaičiavimas. Neskaičiuotų detalių projektavimas. Nustatymo sraigtas. Kreipiamoji eskize. Griebtuvas. Atrama. Šarnyrinė veržlė. Korpusas. Įtaiso surinkimas suleidimų parinkimas. Išvados.
Technologijų kursinis darbas (26 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |