Referatai Kursiniai Diplominiai

Jogurto gamybos cecho projektavimas.gaminamas jogurtas ir grietinėlė
Įvadas. Žaliavos ir pagrindinių medžiagų charakteristika. Gaminamų produktų charakteristika. Kokybės ir sudėties įvertinimo periodiškumas. Kokybės ir sudėties įvertinimas. Technologinių procesų analizė. Gamybos būdo parinkimas. Jogurto ir grietinėlės technologinė schema su rėžimais. Gamybos technologinio proceso aprašymas. Technologiniai skaičiavimai. Grietinėlės gamyba. Įrengimų parinkimas,. Darbo grafikas. Įrengimų parinkimas ir darbo valandos. Lieso pieno skyrius. Rvasvt produkto aprašymas. Žaliavų ir receptūrinių komponentų sąrašas. Produkto gamybos schema, srautų diagrama. Rizikos veiksniai svt pagrindimas. Kritinės ribos. Grietinėlės srauto diagrama. Gamybinių patalpų ir sandelių plotų apskaičiavimas, komponavimas. Garo, vandens ir elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Gamybinė sanitarija ir asmens higiena. Gamtos apsauga. Saugumo technika ir apsauga nuo gaisro. Samatiniai ir ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų apimties prognozė. Projektoinvesticijos ir jų finansavimo šaltiniai. Pagrindinių cecho patalpų statybos kainų apskaičiavimas. Statybos darbų suvestinė. Įrengimų ir montavimo darbų sąmata. Apyvartinio kapitalo poreikio skaičiavimas. Kapitalas, jo sudėtinės dalys ir projekto finansavimo šaltiniai. Gamybos išlaidos gaminių savikaina, kainos, pelningumas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Materialaus ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo padengimas. Darbininkų laikininkų darbo užmokesčio skaičiavimas. Vadovų ir specialistų darbo užmokesčio skaičiavimas. Pelno paskirstymas. Grynųjų pinigų srautų ir investicijų efektyvumo įvertinimas. Apibendrinimas. Literatūra.
Technologijų diplominis darbas (63 pus.)


Jutikliai
Jutikliai ir jų klasifikavimas. Kelio ir padėties jutikliai. Induktyviniai jutikliai. Talpinis jutiklis. Fotoelektriniai jutiklai. Mechaninės jėgos ir momento jutikliai. Linijiniai jutikliai. Literatūra.
Technologijų referatas (10 pus.)


Kirpyklos
Turinys. Įvadas. Plaukų dažymo istorija. Plaukų cheminė sudėtis. Paruošiamieji darbai ir. Plaukų paruošimas dažymui. Plaukų dažymo technologijos. Ilgų plaukų dažymo technologijos( I variantas). Ilgų plaukų dažymo technologija (II variantas). Trumpų ir vidutinių plaukų. Dažymo technologijos (I variantas). Trumpų ir vidutinių plaukų. Dažymo technologijos (II variantas). Dažų grupės. Plaukų dažymas šviesinamaisiais dažais. Plaukų dažymas oksidaciniais dažais. Plaukų dažymas tonuojamaisiais dažais. Plaukų dažymas augaliniais dažais. Plaukų šviesinimo technologija. Plaukų miliravimo būdai ir technologija. Plaukų tonavimas. Plaukų koloravimas.
Technologijų kursinis darbas (27 pus.)


Kompiuterinės braižybos konspektas
Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba. Tikslai. Priemonės. AutoCAD koordinačių sistemos. Matavimo vienetai. Brėžinio ribos. AutoCAD brėžinio struktūra. Bendrosios grafinių objektų savybės ir jų keitimas. Grafinių objektų vaizdavimo (Zoom ir Pan) būdai. Grafinių objektų taškų įvedimo būdai. Kampai, atstumai ir postūmiai. Braižymo rėžimų nustatymo komandos (SNAP, GRID, ORTHO). Informacinės komandos (TOOLS/INQUIRY). Grafinių objektų brėžimas. Atkarpos, kreivės, ir t.t. Tekstas ir jo charakteristikos. Matmenys ir jų stiliai. Polilinijų (POLYLINE) braižymas ir redagavimas. Grafinių objektų redagavimas. Grafinių objektų kopijavimo komandos (Copy, Array, Offset, Mirror). Blokai. Atributai. Išorinės nuorodos. Koordinačių sistemų keitimas trimatėje erdvėje. Žiūrėjimo taško (projektavimo krypties) nustatymo metodai. Popieriaus ir modelio erdvės. Geometrinio modelio projektavimo metodika. Trimačiai geometriniai modeliai. Grafiniai vaizdai ir jų keitimas. Trimačiai paviršių modeliai. Kietakūniai modeliai ir jų redagavimas. Kietakūnių modelių paviršių ir briaunų redagavimas. Geometrinio modelio vaizdų generavimas. Trimatės grafikos redagavimo komandos (DROTATE, DARRAY, DMIRROR, ALIGN). Trimačių modelių spalvinimas.
Technologijų konspektas (9 pus.)


Koncentruota saulės terminė energija
Įvadas. Kas yra koncentruota saulės energija? Skirtingos koncentruotos saulės energijos sistemos. Parabolinis lovys. Parabolinė lėkštė. Centrinė bokšto sistema. Koncentruota saulės energijos sistema įdiegta. Pritaikymai. Einamasis CSP lygis su įdiegta galia. CSP kainos. Išvados. Literatūra. Šiame darbe apžvelgtos koncentruotos saulės energijos sistemos. Detaliau aptarta jų rūšys bei pritaikymai. Pateiktos iliustracijos padeda geriau įsisavinti teorinę medžiagą. Išskirti saulės sistemų panaudojimai, jų sudėtis. Pastebėta, nuo ko priklauso sistemų galia, kaina, kas lemia dizainą. Nurodoma, kad ateityje tokios sistemos bus naudojamos įvairiuose regionuose vis daugiau. Akcentuojama saulės sistemų ekologiškumas. Apžvelgiant CSP sistemas pastebėta, kad jos keičiasi, tobulėja vykstant industrializacijai. Pateikti eksploatavimo pavyzdžiai.
Technologijų referatas (11 pus.)


Lėktuvo meteorologinis radiolokatorius “GROZA”
LABORATORINIS DARBAS № 2. Tikslas. Susipažinti ir išnagrinėti radiolokatoriaus struktūrinę schemą.Darbo eiga. Išvada.
Technologijų laboratorinis (5 pus.)


Lietuvos energijos poreikiai – praeitis, dabartis, prognozės
Kaip vartojame energijos išteklius? Pirminė energija. Antrine energija. Galutine energija. Ar daug Lietuvoje suvartojama energijos? Kokios poreikių prognozės? Ištrauka iš darbo. Mūsų protėviams ilgus šimtmečius pakako sumanumo naudotis šalia esančiais žemės, vandenų ir miškų turtais ir tenkinti savo poreikius nepažeidžiant aplinkos. Kol energijos ištekliai buvo naudojami tik būstui šildyti, maistui gaminti, amatams ir žemdirbystei plėtoti, tol pakako vietinių energijos šaltinių. Į pagalbą buvo pasitelkiami darbiniai gyvuliai, vėliau vandens ir vėjo malūnai, kiti pačių sukonstruoti įrenginiai. Net pradėjus naudoti Lietuvos pramonėje ir žemės ūkyje garo katilus, pagrindinis kuras buvo malkos ir iš dalies durpės. Tik XIX a. pabaigoje apšvietimui pradėta vartoti žibalą, o XX a. pradžioje, atsiradus vidaus degimo varikliams, teko importuoti ir kitus naftos produktus. Šiek tiek daugiau anglių ir naftos produktų (dyzelinių degalų, benzino, mazuto, tepalų) į Lietuvą teko importuoti tik po Pirmojo pasaulinio karo, kai prasidėjo naujų pramonės įmonių ir elektrinių statyba, transporto sistemos plėtra. Vis dėlto 1935 m. kuro balanse dominavo vietinis kuras: malkos sudarė 66 proc., durpės - 5 proc., akmens anglys -24 proc. ir naftos produktai - 5 procentus. Didžioji visų suvartojamų energijos išteklių dalis (69 proc.) teko namų ūkiui, pramonėje buvo suvartota 23 proc., transporte - 8 procentai.
Technologijų referatas (5 pus.)


Lietuvos upių galia ir mažoji hidroenergetika
Vanduo - energijos nešėjas. Vandens galios tyrinejimai. Hidroenergetika ir jos perspektyvos. Ištrauka iš darbo. Vanduo - labiausiai gamtoje paplitęs skystis. Jis yra paprastos cheminės sudėties (H2 O), tačiau universalus, labai rei-kalingas, net būtinas, nes beveik visi procesai vyksta betarpiškai jam dalyvaujant. Veikiamas šilumos jis keičia savo pavidalą. Šilumą jis gali kaupti ir atiduoti aplinkai. Jis ir skystis, ir dujos - garai, ir kieto pavidalo - ledas. Vanduo gali generuoti energiją ir atlikti darbą dėl savo masės sunkio, tėkmės srauto greičio ir inercijos jėgų. Tos vandens savybės plačiai panaudojamos technikoje mechaninei hidroenergijai ir elektros energijai gauti. Vanduo upėje teka dėl savo sunkio ir upės nuolydžio atlikdamas darbą trinčiai tarp tekančio vandens molekulių (klampumui), hidrauliniam pasipriešinimui upės vagoje įveikti, nešant ir ridenant upės dugnu nešmenis, plaunant upės vagą ir kt. Šiam darbui reikalinga energija priklauso nuo tekančio upe vandens kiekio ir upės kritimo.
Technologijų referatas (5 pus.)


Maisto higienos praktikos ataskaita
Šaltai rūkytos pjaustytos lašišos gamybos cecho rvasvt sistema. Technologinio srauto schema. Potencialūs produkto ir maistinių žaliavų rizikos veiksniai. Atšaldytos lašišos ar upėtakio kokybės įvertinimas. Šaldytos lašišų filė kokybės įvertinimas. Svt (ccp) kritinių ribų ir valdymo taškų ribų pagrindimas. Paruoštų realizavimui gaminių rizikos veiksnių įvertinimas. Žaliavų rizikos veiksnių įvertinimas. Vidaus audito vadyba. Patalpų ir teritorijos priežiūros programa. Asmeninė darbuotojų higiena. Apsauga nuo kryžminio užteršimo. Temperatūrų kontrolė transportavimo metu. Žaliavos priežiūra. Atliekos. Sanitarijos priežiūros programa. Valymo metodai. Šlapias valymas. Valymas putomis. Dezinfekavimas. Dezinfekavimas karštu vandeniu. Dezinfekavimas garu. Dezinfekavimas anolitu. Gatavo produkto kokybės kontrolė. Išvados, pastabos, pasiūlymai. Atlikau praktika 2 savaites,tai yra 80 valandų. Žuvies produktai Vičiūnų grupėje pradėti gaminti dar 1992 m.
Technologijų ataskaita (20 pus.)


Maisto kokybės ir saugos kursinis darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Lr higienos normų reikalavimai. Esamos padėties analizė. Rvasvt sistema. Dienos valgiaraštis. Energetinė vertė. Patiekalų grupės aprašymas. Patiekalų sudėties aprašymas. Dešimties naujai sukurtų patiekalų technologinio proceso schemos su svt. Technologinio proceso analizė. Taršos pavojų analizė. Įrangos ir inventoriaus priežiūra. Literatūros sąrašas. Mano darbo objektas yra vietų restoranas. Restoranas - tokia maitinimo įmonė, kur siūlomas gausus patiekalų, gėrimų ir konditerijos gaminių asortimentas, sudaromos sąlygos poilsiui ir pramogoms. Aš savo kursiniame darbe projektuoju restoraną, kuriame galės maitintis įvairaus sluoksnio žmonės. Tokį restoraną negalima įkurti bet kurioje miesto vietoje. Tačiau būtent vietos pasirinkimas turi labai didelę įtaką lankytojų skaičiui. Geriausia ją kurti tokioje vietoje, kur būna didelis žmonių srautas ir nėra aplinkui daug tokio tipo maitinimo įmonių.
Technologijų kursinis darbas (26 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |