Referatai Kursiniai Diplominiai

Metalai jų lydiniai bei panaudojimas
Metalai ir mes. Metalai senovėje. Metalai viduramžiais. Metalai šiandien. Kai kurie metalai iš arčiau. Metalų kelias į gyvenimą. Metalų gavimo iš rudu cheminiai procesai. Pagrindinės metalų savybės. Metalurgija. Juodųjų metalų lydiniai. Plienai. Legiruotieji plienai. Legiruotų plienų klasifikacija. Spalvotojų metalų lydiniai. Antifrikciniai lydiniai ir medžiagos. Metalų ir lydinių milteliai. Korozija, jos esmė ir rūšys. Kovos su metalų korozija priemonės. Kai kurių metalų biologinė reikšmė ir poveikis mūsų organizmui. Nors aplink labai daug metalo, bet mes jį pažįstame menkai, todėl jis atrodo pilkas, kasdieniškas ir neįdomus. Iš tikrųjų apie kiekvieną metalą galima papasakoti labai daug, apie kiekvieną iš jų parašyta ir teberašoma disertacijos ir daugybė mokslinių straipsnių.
Technologijų referatas (31 pus.)


Mobiliojo telefono veikimo principai
Indentifikavimo mechanizmas. Slaptumas perduodamų duomenų. Abonento saugumo užtikrinimas. Slaptumo užtikrinimas keičiant abonentui vietą. Bendras informacijos slaptumas ir jos paskirstimas GSM aparatinėje dalyje. Slaptumo užtikrinimas apsikeičiant tarp HLR, VLR,ir MSC. Modulis abonento.
Technologijų konspektas (5 pus.)


Modeliavimas miškų ūkyje
Ištrauka iš darbo. Miškų ūkyje, kaip ir daugelyje ūkio šakų šiuo metu modeliavimas labai plačiai taikomas. Kartografiniai modeliai turi daug savybių, naudingų geografiniams tyrimams: geometrinis panašumas ir geografinis atitikimas, abstraktumas, sintetiškumas, metriškumas, vaizdumas, logiškumas ir kt. Plintant kompiuteriams, ypač stipriai išaugo modeliavimo galimybės (greitis, vaizdumas, patogumas ir t.t.).
Technologijų referatas (2 pus.)


Moksleivių mitybos problemos mokyklose
Mano darbo tikslas, aptarti ir ištirti mokinių mitybą mokykloje, jos dabartinę situaciją ir mitybos problemas Lietuvoje. Taip pat padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus mokiniams, mokytojams, socialinei politikai, virėjams, tėvams ir kitiems asmenims, atsakingiems už vaikų mitybą. Įvadas. Moksleivių mitybos problemos mokyklose. Vaiko priešpiečiai mokykloje. Mokinių sveika mityba. Duona, grūdai, makaronai, bulvės. Pienas, jogurtas, sūris. Mėsa, paukštiena, žuvis, ankštinės daržovės, kiaušiniai, riešutai. Maisto medžiagų energinė vertė. Rekomenduojami energijos poreikiai. Maitinimosi rėžimas. Tyriamoji dalis. Tyrimo rezultatai. Moksleivių mitybos įpročių tyrimas. Išvados.
Technologijų referatas (17 pus.)


Moteriško proginio kostiumo projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. Baigiamajame darbe naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Rinkos analizė ir pardavimų prognozė. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Konkurentų analizė. Pardavimo apimties nustatymas. Kainos prognozė. Reikalavimai projektuojamam gaminiui. Mados krypties analizė. Medžiagų parinkimas. Darbo metodai ir priemonės. Projektuojamo gaminio konstrukcinis eskizas. Drabužių konstravimo metodikos parinkimas. Pagrindiniai duomenys, reikalingi gaminio konstravimui. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Konstrukcinio brėžinio sudarymas. Konstrukcinis brėžinys m1:4. Gaminio lekalų sudarymas. Lekalų sudarymo schemos m1:4. Gaminio siuvimo technologija. Gaminio apdorojimo metodai. Gaminio apdorojimo technologinis nuoseklumas. Lekalų ir gaminio matų lentelė. Gaminio projektavimo ir gamybos naudingumo nustatymas. Gamybos apimties nustatymas. Gaminio projektavimo ir gamybos išlaidų prognozė. Kainos nustatymas. Pajamų, pelno prognozė ir analizė. Išvados ir pasiūlymai.
Technologijų diplominis darbas (72 pus.)


Namo stogų puošyba
Apie Lietuvių pastatus. Pastatas. Rytų Lietuva. Vakarų Lietuva. Puošyba. Lėkis. Lėkių simbolika. Gonkos, Gonkelės. Žvejų namų puošyba (Neringa). Palyginimas su kitomis šalimis. Architektūrines pastatų formas papildo papuošimai. Stogo pakraščiai užbaigiami lentomis su išpjaustinėtais raštais. Naudojami geometriniai tiesių linijų ar kreivių ritmiški ornamentai, gėlių (lelijų) ar lapelių siluetai, širdelių eilės.
Technologijų referatas (11 pus.)


Oro kondicionavimo ir šildymo įrenginiai
Kondicionieriaus veikimas pagrįstas bendra visų skysčių savybe: bet kuriam skysčiui išgarinti reikalinga energija. Energija – tai šiluma. Šiluma – tai energija. Šaltis nėra kažkas skirtingo negu šiluma, šaltis ir šiluma netgi nėra priešingi poliai, kaip magneto. Šaltis yra šilumos netekimas. Kadangi šiluma (t.y. energija) išnykti negali, tai šilumos netekimas reiškia jos perdavimą kitam kūnui. Kai jūs žiemą jaučiate šaltį, tai nereiškia kad šaltis patenka į jūsų kūną. Tai kūnas atiduoda šilumą aplinkai, priversdamas jus jausti šaltį.
Technologijų referatas (16 pus.)


Oro valymo sistema
Įvadas. Valymo metodų apžvalga. Oro valymo sistema. Šlapiojo dujų išvalymo absorberis. Šlapiojo dujų išvalymo absorberis. Priimto sprendimo pagrindimas. Funkcinės schemos aprašymas. Dviejų mazgų technologiniai skaičiavimai. Aglomeratoriaus pagrindinių parametrų skaičiavimas. Aglomeratoriaus skerspjūvio ploto skaičiavimas. Atvamzdžio skaičiavimas. Purkštukų skaičiavimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Vandens siurblio parinkimas. Aglomeratoriaus sienelės storio skaičiavimas. Atramos apkrovimo skaičiavimas. Absorberio skerspjūvio ploto skaičiavimas. Atvamzdžio skaičiavimas. Purkštukų skaičiavimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Vandens siurblio parinkimas. Absorberio sienelės storio skaičiavimas. Vamzdžių parinkimo skaičiavimas. Oro kelio ir vietinių nuostolių skaičiavimas. Flanšinių vamzdžių sujungimo skaičiavimas. Talpos tūrio skaičiavimas. Saugaus darbo ir aplinkosaugos reikalavimų nustatymas. Darbų sauga. Saugumo technikos instruktažas. Darbų saugumo reikalavimai. Saugus darbas montuojant. Oro taršos mažinimas ir stabilizavimas. Oro valymo įrenginio eksploatavimo reikalavimai. Eksploatavimo reikalavimai. Įrenginio remonto reikalavimai. Valymo įrenginio pasas. Ekonominiai skaičiavimai. Įrenginio kainos skaičiavimas. Tikslas ir produkcijos duomenys. Išlaidos pagrindinėms detalėms, standartiniams gaminiams, junginiams. Kintamųjų išlaidų skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Elektros energijos išlaidos. Įrenginių aptarnavimo ir eksploatacinių išlaidų skaičiavimas. Pastovių išlaidų skaičiavimas. Pridėtinių išlaidų skaičiavimas. Pridėtinių gamyklinių išlaidų skaičiavimas. Išlaidos projektavimui. Savikainos skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas. Priedas. Priedas.
Technologijų diplominis darbas (59 pus.)


Padangos
Įvadas. Padangų paskirtis. Sezoninės padangos. Padangų žymėjimas. Padangų dydžiai. Padangų dėvėjimasis. Smulkus padangų remontas. Išvados ir siūlymai. Pagrindinė padangos paskirtis - sušvelninti smūgius perduodamus į automobilio važiuoklę, suteikti patikimą sukimbimą su kelio danga, perduoti kelio dangai traukos ir stabdymo jėgas
Technologijų kursinis darbas (19 pus.)


Pastatų vandentiekio ir nuotakyno kursinio projekto užduotis
Teorinė dalis. Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Literatūra.
Technologijų namų darbas (8 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |