Referatai Kursiniai Diplominiai

Paukštiena
Vištos. Kalakutai. Žąsys. Antys. Paukštienos cheminė sudėtis ir kaloringumas. Laukinė paukštiena. Pakavimas. Laikymas. Valgomieji naminių paukščių subproduktai. Subproduktų cheminė sudėtis ir energinė vertė. Jusliniai rodikliai. Ženklinimas. Pakavimas. Naminių paukščių kokybė.
Technologijų pristatymas (14 pus.)


Praktikos ataskaita. Siuvimo įmonė
Turinys. Tikslas. Uždaviniai. Įvadas. Susipažinimas su siuvimo įmone. Siūlių pavyzdžiai. Gaminio siuvimas. Išvados. Praktikos tikslas – praktiškai susipažinti su siuvimo įmonės veikla, siuvinių projektavimo ir gamybos procesais, jų organizavimu ir technine dokumentacija; pagilinti ir sustiprinti bendrųjų techninių ir specialiųjų disciplinų žinias; įgyti praktinių siuvimo ir profesinio bendravimo įgūdžių; savarankiškai ir kūrybiškai spręsti gamyboje kylančius realius uždavinius.
Technologijų ataskaita (11 pus.)


Priešgaisrinė sauga
Kas yra gaisras? gaisrų tipai. Gesintuvų naudojimas. Įžanga. Profilaktinės priemonės. Kaip elgtis gaisro metu. Pagalba nukentėjusiems. Priešgaisrinės sistemos. Priešgaisrinės sistemos - tai sistemos, skirtos informuoti vartotoją ar gaisrines tarnybas apie gaisro pavojų ar kylantį gaisrą
Technologijų referatas (6 pus.)


Puslaidininkių laidumas
ĮVADAS. KAS TIE PUSLAIDININKIAI. PUSLAIDININKIŲ SAVYBĖS. LAIDUMO JUOSTA. PUSLAIDININKIŲ LAIDUMAS. PUSLAIDININKIŲ PRIEMAIŠINIS ELEKTRINIS LAIDUMAS. PUSLAIDININKIŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO TEMPERATŪROS. IŠVADOS. LITERATŪRA. Pasiekus tobulumo viršūnę vakuuminė elektronika staiga pradėjo užleisti savo pozicijas naujai atsiradusiems puslaidininkiniams prietaisams. Kas gi tie puslaidininkiai, iš kurių gaminami itin maži ir lengvi, ekonomiški , patvarūs ir patikimi įvairios apskirties prietaisai, iš pagrindų pakeitę šių dienų radio, televizijos , garso aparatūrą, ryšių sistemas? Tai jų dėka atsirado skaičiavimo mašinos , padedančios atlikti protinį darbą, automatizavimo sistemos, gebančios valdyti be žmonių ištisus cechus, vairuoti lėktuvus. Puslaidininkiai- tai medžiaga lazeriams ir Saulės baterijoms. Iš puslaidininkių gaminami diodai , tranzistoriai ir kiti elektroniniai prietaisai. Sunku net apžvelgti visus jų pritaikymus, kurių kasmet vis daugėja.
Technologijų referatas (9 pus.)


Radijo stočių moduliatoriai
Laboratorinis darbas Nr.3. Tikslas: Susipažinti su moduliatorių elektrinę principinę schemą. Užduotis: Išnagrinėti moduliatorių elektrinę principinę schemą.Darbo eiga. Išvados. Moduliatoriaus principinė elektrinė schema. Įtampos diagramos pagrindiniuose taškuose.
Technologijų laboratorinis (3 pus.)


Radioelektroninė aparatūra
Įžeminimas. Bendros žinios. Apsauginis įžeminimas. Signalinės žemės. Praktinės žemo dažnio grandinių įžeminimo schemos. Korpuso žemė. Atraminės žemės parinkimas schemoje. Stiprintuvų ekranavimas. Kabelių ekranų įžeminimas. Kitos trukdžių sumažinimo priemonės(izoliuojantieji ir neutralizuojantieji transformatoriai. Kombinuotas ekrano įžeminimas. Grandinių atskyrimas pagal maitinimą. Atskiriamieji filtrai. Filtracija stiprintuvuose. Aukštų dažnių filtracija. Skaitmeninės schemos. Pasyviniai elementai. Kondensatoriai. Transformatoriai. Induktyvumai. Rezistoriai. Laidininkai. Feritiniai žiedai. Plonasienių metalinių ekranų panaudojimas. Pagrindinės plonasienių metalinių ekranų charakteristikos. Trukdžių lauko struktūra. Banginis ekrano koeficiento skaičiavimo metodas. Ekranų skaičiavimas. Skylės ir sudūrimai ekranuose. Ekrano konstrukcijos parinkimas. Šilumos mainai elekroninėje aparatūroje. Konvekcija. Spinduliavimas. Panašumo kriterijai. Naturalioji konvekcija neapribotoje erdvėje. Spinduliavimo šilumos mainų koeficientas. Radiatorių šilumos mainai.
Technologijų špera/ paruoštukė (8 pus.)


Radiolokatorius THOMSON
LABORATORINIS DARBAS № 4. Darbo užduotis. Išnagrinėti radiolokatorių struktūrinę schemą. Darbo eiga. Išvados.
Technologijų laboratorinis (3 pus.)


Rajoninis elektros tinklas
Darbo užduotis. Elektros tinklo parinkimas. Elektros tinklo schemos dviejų alternatyvų sudarymas ir vardinių įtampų parinkimas. Transformatorių parinkimas. Galios srautų apytikslis skaičiavimas. Aukštosios įtampos oro linijų laidų parinkimas ir patikrinimas. Oro linijų ir transformatorių galios ir energijos nuostolių skaičiavimas. Finansinis tinklo schemų palyginimas. Elektros tinklo tikslus skaičiavimas. Ekonomiškesnio tinklo varianto tikslus skaičiavimas. Naudojant priešpriešinį įtampos reguliavimo metodą parinkti pastočių transformatorių atšakas maksimalaus ir minimalaus darbo rėžimams. Mechaninis skaičiavimas. Elektros tinklo pasirinktojo varianto principinė elektrinė schema. Visiems pirmosios kategorijos vartotojams parenkame po 2 transformatorius. Norėdami užtikrinti patikimą elektros tinklo darbą antros kategorijos vartotojams taip pat parenkame po 2 transformatorius. Atsijungus vienam iš jų kitas transformatorius turi perduoti visą reikalingą galią įvertinant perkrovą. Trečios kategorijos vartotojams parenkame tik 1 transformatorių.
Technologijų kursinis darbas (27 pus.)


Ribotų išteklių problemos sprendimo alternatyvos: atsinaujinantys energijos šaltiniai
Įvadas. Saulės energijos panaudojimas. Vandens jėgaines. Žemės energijos panaudojimas. Biomasės panaudojimas Lietuvoje. Vėjo jėgainės. Kodėl Lietuvoje numatoma remti vėjo jėgainių statybą? Diagrama, lentelė. Kaip Lietuvoje numatoma skatinti vėjo energetiką? Kur Lietuvoje yra geriausios sąlygos vėjo energetikai? Pasulinės vėjo energetikos plėtros tendencijos. Išvada. Šaltiniai.
Technologijų referatas (15 pus.)


Ruginės duonos cechas
Įvadas. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. Gamybinio pajėgumo ir programos nustatymas. Gaminių aprašymas ir unifikuotos receptūros. Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų aprašymas. „Ajero“ duonos technologinio proceso aprašymas. „Ajero“ duonos technologinė schema. „Marčios“ duonos gamybos technologinio proceso aprašymas. „Marčios“ duonos technologinė schema. „Kaimiškos“ duonos gamybos technologinio proceso aprašymas. „Kaimiškos“ duonos technologinė schema. „Lietuviškos” duonos gamybos technologinio proceso aprašymas. “Senolių” duonos technologinio proceso aprašymas. “Senolių” duonos technologinė schema. Išeigų skaičiavimas. Gamybinių receptūrų skaičiavimas. Gamybinės receptūros skaičiavimas „Marčios“ duonai iš 40 kg miltų. Gamybinė receptūra iš 40kg „Marčios“ duonai. Gamybinės receptūros skaičiavimas „Kaimiškai“ duonai iš 40 kg miltų. Gamybinė receptūra iš 40kg „Kaimiškai“ duonai. Gamybinės receptūros skaičiavimas „Lietuviškai” duonai iš 40 kg miltų. Gamybinė receptūra iš 40kg „Lietuviškai” duonai. Gamybinės receptūros skaičiavimas „Senolių” duonai iš 40 kg miltų. Žaliavų poreikių skaičiavimas. Įpakavimo medžiagų ir taros poreikių skaičiavimas. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai. Įrengimų parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. DARBO SAUGOS IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Civilinė sauga. FINANSINIS – EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS. Metinės gamybos programos nustatymas. Ilgalaikio turto vertės nustatymas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Gamybos sąnaudų suvestinė, savikainos apskaičiavimas.
Technologijų diplominis darbas (98 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 |