Referatai Kursiniai Diplominiai

GPRS PANAUDOJIMAS DUOMENIMS PERDUOTI
Global System for Mobile Communication GSM. GSM tinklo pagrindiniai Įrenginiai. GSM loginiai kanalai. GSM kryptys. FDMA. TDMA. Korinio ryšio sistemos. SDMA. Sutampančiojo kanalo trukdžio veikimo nuotolis. Koreliacinis nuotolis. Išskirto (erdvėje) priėmimo metodas. Paketinis duomenų perdavimas (GPRS). Komutacijos metodų klasifikavimas. Paketų bei kanalų komutacija. Kanalų komutacija. Paketų komutacija. GPRS sistemos architektūra. Gateway GPRS Support Node GGSN. Serving GPRS Support Node SGSN. Duomenų perdavimas per GPRS. Techninės smulmenos. GPRS Tinklo pralaidumas ir vėlinimai. GPRS ryšio patikimumas. GPRS naudojimosi paslaugomis kaina. Apie saugumą ir netik. WAP per GPRS. WAP paskirtis. WAP tinklo architektūra. WAP techninė realizacija. WAP projektų kūrimas. WAP trūkumai. Vidiniai įmonės tinklai per GPRS. Mobiliųjų tinklų paketinės technologijos evoliucija. Duomenų perdavimo problemos mobiliuose tinkluose. Mobiliųjų tinklų vartotojų duomenų srauto (trafiko) perdavimo ypatybės. Bendrosios charakteristikos. Mobiliojo ryšio tinklų ypatybės. TCP trafiko charakteristikos mobiliuose tinkluose. Mobiliojo tinklo duomenų perdavimo efektyvumo padidinimas Transportinio Lygmens sprendimai. TCP sujungimo padalinimas į keletą sudedamųjų dalių. Kanalinio lygmens sprendimai. Lokalus klaidų taisymas IP lygmenyje. Adaptacinio lygmens įvedimas. Radijo prieigos panaudojimo analizė sudarant balso sujungimus bei perduodant GPRS pranešimus. Išvados. Priedai. JAVA technologijos panaudojimas duomenų bazės sąsajai realizuoti. JAVA SERVLET technologijos panaudojimas duomenų bazės sąsajai realizuoti. PHP ir HTML.
Telekomunikacijų diplominis darbas (90 pus.)


GSM kanalinio lygmens interaktyvusis modelis
GSM laiko atkarpos arba bitu srautai ( burst ). Bitu srautu (bursts) sudarymas. Bitu srautu (bursts) tipai. Apsauga nuo klaidu ir ju aptikimas. Perejimas iš kalbos šaltinio i radijo bangas. Kalbos kodavimas. Kanalu kodavimas. Kalbos kanalu kodavimas. Valdymo kanalu kodavimas. Duomenu kanalu kodavimas. Iterpimas. Iterpimo paskirtis. Istrižinis iterpimas kalbos kanalams. Kalbos kanalo perdavimas po iterpimo. Staciakampis iterpimas valdymo kanalams. Valdymo kanalo perdavimas po iterpimo. Istrižinis iterpimas duomenu kanalams. Duomenu kanalo perdavimas po iterpimo. Išvados. Literaturos šaltiniai
Telekomunikacijų kursinis darbas (38 pus.)


Komutacinės sistemos valdymo įtaisas
Užduotis: Suprojektuoti komutacinės sistemos (KS) valdymo įtaisą (KSVĮ), įeinantį į komutacinio įtaiso sudėtį (1 pav.). KĮ turi dvi grupes išorinių išvadų: įėjimus a0 – al ir išėjimus b0 – bp. Į įėjimus patenka paraiškos aptarnavimui, kurių skaičius gali kisti nuo 0 (paraiškų nėra) iki l+1 (paraiškos atėjo į visus įėjimus). Aptarnaudamas paraišką KĮ prijungia įėjimo liniją ai, kuria atėjo paraiška aptarnauti, prie laisvos išėjimo linijos bj, taip pat išduoda šaukiančiam abonentui tarnybinius signalus, lydinčius sujungimą. Kursinio projekto ataskaita. Struktūrinė schema. KSVĮ principinė schema. KSVĮ darbo veikimo algoritmas. Programa asemblerio kalba. KSVĮ darbo veikimo greičio įvertinimas.
Telekomunikacijų kursinis darbas (7 pus.)


Sveikatos apsaugos informacinės technologijos
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai .Užsienio šalių ir Lietuvos sveikatos apsaugos įstaigų informacinių technologijų apžvalga. Medicinos informacinės technologijos užsienyje. Bendros pastabos. Pagrindinės kryptys. Naudojimo sunkumai. Tobulinimo galimybės ir kryptys. Situacijos Lietuvoje analizė. Informacinės technologijos Lietuvoje. Puslapiai internete. Taikomosios programos. Kompleksinės informacinės sistemos. Raidos prognozės. Išvados. Sveikatos apsaugos įstaigų poreikių analizė. Sveikatos apsaugos įstaigos aprašymas. Kompiuterizuojamos veiklos apibūdinimas. Įstaigos poreikių analizė. Informacijos rinkimas. Reikalavimai sistemos sudėtinėms dalims. Išvados. Poliklinikos tipinės informacinės sistemos projektas ir jo realizavimo galimybės. Organizacijos infrastruktūra. Kuriamos informacinės sistemos tikslų nustatymas. Kompiuterizuojamojo objekto analizė. Poliklinikos siekiamos būsenos projektavimas. Informacinės sistemos sudėtinės dalys. Kompiuterinė įranga. Kompiuterių tinklas. Ryšio priemonės. Internetinis tinklalapis. Duomenų bazė. Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonės. Išvados. Elektroninė pacientų ligos istorijų duomenų bazė. Duomenų bazių apžvalga. Elektroninis medicininis įrašas. Elektroninių medicininių duomenų bazių tipai. Esami standartai. Sandara ir architektūra. Saugumas. Lietuvos medicininiai duomenų įrašai. Duomenų bazės projektas. Išvados. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų panaudojimo pacientų slaugai namuose galimybių analizė. Slaugos metodų apžvalga. Komunikacijų infrastruktūros panaudojimas namų slaugai. Ambulatorinė slauga panaudojant telemetrinius jutiklius. Gyvybinių funkcijų stebėjimas naudojant bevieles RFIC ir terminalus. Poreikiai ir realizavimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Darbo rezultatų apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Telekomunikacijų referatas (122 pus.)


TCP IP kompiuteriniai tinklai
Įvadas. Kompiuterinių tinklų taikymai. Tinklai žmonėms. Tinklų aparatinės priemonės. Tinklų klasifikacija pagal dydį. Vietiniai tinklai. Miesto tinklai (MAN). Globalieji tinklai (WAN). TINKLŲ PROGRAMINĖ ĮRANGA. Protokolų hierarchija. Lygių kūrimo ypatumai. Paslaugų primityvai. BAZINIAI MODELIAI. OSI bazinis modelis. BAZINIAI MODELIAI. Fizinis lygis. Kanalinis lygis. Tinklinis lygis. Transportinis lygis. Sesijinis lygis. Vaizdavimo lygis. Taikomasis lygis. TCP/IP bazinis modelis. OSI ir TCP/IP bazinių modelių palyginimas. ATM bazinis modelis. ARPANET. Internet. TINKLŲ PAVYZDŽIAI. Gigabitiniai tinklai. TINKLŲ STANDARTIZAVIMAS. Telekomunikacijos. Tarptautiniai standartai. Internetas. Paslaugos, teikiamos tinkliniam lygiui. Kadrų ribų nustatymas. Srauto valdymas (flow control). Klaidų suradimas ir taisymas. Kanalinio lygio protokolų pavyzdžiai. Slankiojančiojo lango protokolai (Sliding Window Protocols). Protokolas HDLC (High - level Data Link Control). Kanalinis lygis Internete. Tinklinio lygio organizavimo principai. Maršrutizacijos algoritmai. Tinklo perkrovos. Tarptinkliniai ryšiai (Internetworking). Tinklinis lygis Internete. IP protokolas. IP adresai. Potinkliai. Interneto valdymo protokolai. CIDR -Classless Inter Domain Routing (beklasis tarpdomeninis maršrutizavimas). IPv. Paslaugos, teikiamos aukštesniesiems lygiams. Transporto protokolų elementai. Transportiniai protokolai Internete (TCP, UDP). TCP sujungimų valdymas. TCP perdavimo politika. Tinklo perkrovų valdymas. TCP taimerių valdymas. UDP (User Data Protocol). DNS - Domain Name System (Domenų vardų sistema). DNS vardų erdvė. Elektroninis paštas (email). Architektūra ir paslaugos. Vartotojo agentas. MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions daugiatiksliai Internet pašto plėtiniai). Pranešimų perdavimas. Elektroninio pašto slaptumas (privatumas, konfidencialumas). USENET naujienos. USENET vartotojo požiūriu. Kaip USENET yra realizuotas. Pasaulinis voratinklis (The World Wide Web (WWW)). Kliento pusė. Serverio pusė. HTTP - Hyper Text Transfer Protocol (Hiperteksto perdavimo protokolas). URLs - Uniform Resource Locators. HTML - Hypertext Markup Language (Hiperteksto žymėjimo kalba). Telnet protokolas. Paprastas failų perdavimo protokolas TFTP. Failų perdavimo protokolas FTP. Operacijų seka FTP sesijos metu. IP telefonija. IRC (Internet Relay Chat - kalbėjimas Internete). ICQ - (I Seek You - Aš ieškau jūsų).
Telekomunikacijų konspektas (138 pus.)


Teledesic – palydovinio ryšio kompanija
Referatas apie Teledesic kompaniją. Kompanija pirmoji žadėjo visiems prieinamą (pigų) internetą "iš dangaus". Ši kompanija žadėjo esančių ryšio technologijų tokių kai DSL, ADSL greitą mirtį atsiradus palydoviniam internetui. Istorija ir finansai. Naujienos. Teledesic nutraukia palydovinio tinklo plėtojimą pajungimui į internetą. ICO- Teledesic bendradarbiaus su Ellipso kuriant palydovines ryšio paslaugas. ICO – Teledesic linkusi susijungti su CCI International. Optinis „Internetas“ kosmose. Teledesic paskelbė pretendentus į finalistus įrangos pastatyme projektui Internet – in – the - Sky. Palydovinio ryšio rinka šiandien. Teldesic I palydovas. Teledesic: kosminis tinklas Žemei. TELEDESIC TINKLAS IR technologija. RYŠIO LINIJOS IR TERMINALAI. Aptarnavimo zonos. DAUGKARTINIS PRIĖJIMAS (MULTIPLE ACCESS). KOMUNIKACIJOS NAUDINGA STRUKTŪRA (COMMUNICATIONS PAYLOAD). TELEDECIC TINKLO PROJEKTO PERŽIŪRA. ANTENOS REIKALAVIMAI.
Telekomunikacijų referatas (28 pus.)


Puslapiai:
 1 |