Referatai Kursiniai Diplominiai

Praktikos atakaita: viešbutyje Grotthusss
Viešbučio "Grotthuss" veiklos apibūdinimas. Viešbučio "Grotthuss" rinkos vertinimas. Viešbučio "Grotthuss" struktūra. Viešbučio "Grotthuss" teikiamų paslaugų analizė. Viešbučio "Grotthuss" marketingas. Praktinė užduotis. Išvados ir siūlymai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Viešbučiai savo svečiams siūlo visumą - apgyvendinimą, maistą, gėrimus, laisvalaikio galimybes bei kitas paslaugas. Aišku, kad kambarių nuoma yra viena pagrindinių viešbutyje teikiamų paslaugų. Dažnai tai svarbiausias viešbučio pelno šaltinis. Tačiau apgyvendinimo produktas yra kur kas daugiau, nei kambarys su lova. Svečias, apsigyvendamas viešbutyje, pageidauja naudos, kurią gali suteikti aplinka, kambario apstatymas ar apsauga. Visi viešbučiai siūlo apgyvendinimą, tačiau nauda asocijuojasi su tam tikromis paslaugomis, kurios net tame pačiame viešbutyje gali žymiai skirtis. Pavyzdžiui, ar iš kambario matosi jūra, ar yra mini baras, ar gali svečias iš kambario pasiskambinti, užsisakyti bilietus ir panašiai. Šios ir eilė kitų paslaugų, teikiančių daugiau galimybių ir malonumų, įeina į apgyvendinimo produktą.
Turizmo ataskaita (13 pus.)


Praktikos ataskaita kelionių agentūroje "Laisvas laikas"
Įvadas. Organizacijos charakteristika. Pagrindiniai organizacijos tikslai. Kelionių agentūra "Laisvas laikas" klientams siūlo tokias paslaugas. Draudimas. Rinka. Paslaugų rūšys. Konkurentai. Marketingas. Kainų politika prekė. Kaina. Rėmimas. Reklama. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Valdymo personalas ir darbuotojai. Motyvavimas. Motyvavimas pinigais. Motyvavimas pokalbiu. Finansai. Įmonės kapitalo struktūra. Vadovo veiklos vaidmenis. Vadybininku veikla organizacijoje. Vadybininko pareigybines nuostatas. Išvados ir pasiūlymai.
Turizmo ataskaita (13 pus.)


Praktikos ataskaita kelionių agentūroje UAB "Daimovė"
Turinys. Įvadas. Apie įmonę. Praktikos metu pasiektų tikslų įvertinimas. Išvados ir siūlymai. Pagrindiniai uždaviniai: ugdyti klientų aptarnavimo gebėjimus ir pasiekti programoje numatytus tikslus atliekant praktiką paslaugų kūrimo-organizavimo, rezervacijos, pardavimo skyriuose (tarnybose). Pateikti išvadas ir siūlymus apie atliktas užduotis ir pasiektus programoje numatytus tikslus bei surinktą medžiagą baigiamajam darbui (anketinę apklausą, interviu, kitą medžiagą). Praktikai atlikti pasirinkau kelionių agentūrą UAB "Daimovė".
Turizmo ataskaita (7 pus.)


Praktikos ataskaita: "Lietuvos viešbutis"
Įvadas. "Lietuvos viešbučio" charakteristika. Siūlomos viešbučių paslaugos ir rūšys. Įmonės padaliniai ir jų funkcijos. Įmonės darbuotojai. Jų darbo standartai. Įmonės reklama, įvaizdis. Pagrindiniai įmonės konkurentai. Įmonės klientai. Darbas su klientais. Pirminiai dokumentai naudojami įmonės veikloje. Išvados. Praktikos tikslai. Susipažinti su įmonės (padalinių) atliekamomis funkcijomis. Susipažinti su įmonės valdymo struktūra. Susipažinti su darbuotojų pareigybinėmis instrukcijomis. Lavinti bendravimo lietuvių ir užsienio kalba įgūdžius. Ugdyti darbo komandoje įgūdžius. Lavinti informaciių technologijų,raštvedybos, naudojimosi biuro įranga, praktinius įgūdžius. Gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją. Stebėti ir įvertinti įmonės reklamą bei kuriamą įvaizdį. Stebėti darbo organizavimo procesą įmonėje ( padalinyje ). Vykdyti įmonės vadovų pavestas užduotis verslo srityje. Susipažinti su pirminiais apskaitos dokumentais.
Turizmo ataskaita (21 pus.)


Praktikos ataskaita: Kauno regiono turizmo informacijos centre
Ši profesinės praktikos ataskaita yra apie Kauno regiono turizmo informacijos centrą, kuriame atlikau trečiąją profesinę praktiką metais birželio - liepos mėnesių dienomis. Ataskaitoje bus nagrinėjama. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys, jos siūlomas paslaugos. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo bei skatinimo sistemos. Įmonės marketingo aplinkos. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Įmonės marketingo kompleksas. įmonės teikiamos paslaugos. kainų nustatymo metodai ir strategijos. paskirstymas. rėmimas: reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas, ryšiai su visuomene. Įmonės veiklos planavimas. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimai. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Darbas su klientais. Praktinės užduotys. Praktikos įvertinimas ir pasiūlymai.
Turizmo ataskaita (28 pus.)


Praktikos ataskaita: Molėtų turizmo ir informacijos centre
Bendra įmonės charakteristika. Centro vizija, misija. Įmonės veiklos rūšys ir jos siūlomos paslaugos. TVIC strategija ir veiklos tikslai. Įmonės valdymas. Finansininko pareigybės nuostatai. Verslo vadybininkės-konsultantės nuostatai. Turizmo vadybininkės nuostatai. Direktoriaus nuostatai. Darbuotojų motyvavimas. Marketingas, rinka ir finansai. Aplinkos veiksniai turintys įtaką TVIC. Rinka. Turistų skaičius, kurie lankėsi Molėtų TVIC. Rėmimas ir reklama. Finansai. Šios praktikos tikslas: susipažinti su įmonės atliekamomis funkcijomis, gebėti panaudoti gautas žinias, gebėti savarankiškai rinkti ir apdoroti informaciją apie įmonės veiklą. Šiame darbe aprašiau Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro charakteristiką, rinką bei marketingą, finansus, valdymo struktūrą.
Turizmo ataskaita (16 pus.)


Profesionalaus kelionių vadovo darbo stebėjimo ataskaita
Organizuota turistinė kelionė (turizmo paslaugų rinkinys) – iš anksto parengta, už bendrą kainą parduodama turistinė kelionė, kurią sudaro ne mažiau kaip dvi turizmo paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kitą esminę kelionės dalį sudaranti turizmo paslauga, nesusijusi su vežimu ar apgyvendinimu) ir kuri tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas arba yra įtraukta nakvynė. Kelionių vadovas. Paaiškinimai kaip pyldyti kelionės lapą. LITERATŪRA.
Turizmo ataskaita (4 pus.)


Rekreacija
Rekreacijos esmė. Rekreacijos tikslai ir uždaviniai. Rekreacijos reikšmė. Valstybės vaidmuo rekreacijos procese. Rekreacija kaip socialinis reiškinys. Žmogaus rekreacijos aplinkos faktoriai. Rekreacijos sudėtinės dalys. Faktoriai, turintys įtakos rekreacijos procesui. Rekreacinė infrastruktūra. Rekreacinės teritorijos samprata. Pagrindiniai rekreaciniai kompleksai. Rekreaciniai gamtos ištekliai. Rekreacinių gamtinių išteklių įvertinimas ir naudojimas. Natūrali gamtinė žmogaus rekreacijos aplinka. Dirbtinė žmogaus rekreacijos aplinka. Rekreacinės grupės. Upių rekreacija. Ežerų rekreacija. Jūrų bei vandenynų rekreacija. Dykumų rekreacija. Oazių rekreacija. Aukštumų ir kalnų rekreacija. Miškų plotų rekreacija. Urbanizuotų teritorijų rekreacijos ypatumai. Įvairių žemynų rekreaciniai bruožai. Atskirų gamtinių ir klimatinių zonų rekreaciniai ypatumai. Lietuvos gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Rekreaciniai kraštotvarkos principai. Žmogaus įtaka gamtos ekosistemoms. Lietuvos kurortai. Kaimo turizmo organizavimas. Rekreacinis kultūrinių vertybių kompleksas. Kraštovaizdis ir architektūra. Kultūros paveldas ir dabarties vertybės. Kraštovaizdžio raida. Piliakalniai ir pilys. Miestai ir miesteliai. Nacionaliniai parkai. Miestų ir dvarų parkai. Kilnojamas kultūrinis paveldas. Kultūros paveldo apsauga. Rekreacinės paslaugos Lietuvoje. Rekreacijos ir turizmo teisinė bazė. Rekreacija - žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas (recreatio - lot. pasveikimas, jėgų atgavimas, poilsis, pramoga).
Turizmo konspektas (13 pus.)


Rekreacijos ir turizmo makro ir mikro etikos problemos
Turinys. Įvadas. Makro etikos problemos. Alienacija rekreacijoje. Elitizmas, paternalizmas, susvetimėjimas, diskriminacija. Etikos įtaka turizmo rinkodaros sprendimams. Sąžininga konkurencija. Etinės problemos susijusios su vartotojais. Mikro etikos problemos. Bendravimo ir verslo etikos problemų grupės. Turisto ar rekreanto ir jį aptarnaujančio darbuotojo santykiai. Darbuotojų apranga. Santykiai tarp klientų priklauso nuo šių veiksnių. Išvados. Literatūros sąrašas.
Turizmo tyrimas (13 pus.)


Socialinis - kultūrinis turizmo poveikis
Įvadas. Įstatymų leidyba ir vadovavimas. Ekoturizmas. Palaikomasis turizmas (sutainable tourism) ir jo dešimt principų. Valene Smith modelis: Turistų rūšies ir jų prisitaikymo priklausomybė. Turizmo poveikis. Turisto-vietinio santykių charakteristika. Nesusipratimai turisto-vietinio santykiuose. Doxey’o"Irridex" modelis parodantis santykį tarp turizmo plėtros ir vietinės visuomenės savijautos. Kultūrinis nusižengimas. Vietinių gyventojų išnaudojimas. Socialinio poveikio turizmui valdymas. Socialinio poveikio turizmui valdymas. Integruotas kurorto kompleksas Integruotas kurorto kompleksas (all-inclusive). Valdžios politika. Ekonominės naudos suteikimas vietiniams gyventojams. Mėlynosios Lagūnos Kruizai(Blue Lagoon Cruises). Kelionių įtaka turistų sveikatai. Politinis - kultūrinis poveikis.
Turizmo pristatymas (60 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 |