Referatai Kursiniai Diplominiai

Specialybės įgūdžių lavinimo mokomosios praktikos kavinėje ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Kavinės "Bangelė" valdymo schema. Įmonės darbuotojų darbo standartai. Kavinės "bangelė" darbuotojų pareiginiai nuostatai. Įmonės prekių ir paslaugų grupių aprašymai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslai. Susipažinti su naujausia kanceliarijos technika ir jos įdiegimu į įmonę. Suprasti įvairios veiklos galimybes ir pagal sugebėjimus atlikti atitinkamą darbą. Suprasti rūpestingo, organizuoto darbo svarbą. Suvokti atitinkamų skyrių svarbą įmonės veikloje. Mokėti parengti atitinkamo skyriaus pareiginius nuostatus. Mokėti rengti atitinkamų skyrių darbo aprašymus. Mokėti formuoti nuomonę apie firmą. Mokėti rengti ir reklamuoti įmonės reklaminę medžiagą. Mokėti pritaikyti specializuotas kompiuterines programas.
Turizmo ataskaita (13 pus.)


Specializacijos II (vadybinės) profesinės veiklos praktikos ataskaita: turizmo sodyba ,,Pas Gražiną"
ĮVADAS. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. ĮMONĖS TIEKĖJAI, TIEKIAMAS ASORTIMENTAS. PASLAUGŲ PAKLAUSA. KAIMO TURIZMO SODYBOS UŽSAKYMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS. ĮMONĖS ĮVAIZDIS, VIETOVĖ, KURIOJE ĮMONĖ RANDASI. RĖMIMO VEIKSNIŲ TAIKYMAS FORMUOJANT ĮMONĖS ĮVAIZDĮ. ĮMONĖS VALDYMAS. Įmonės valdymo, organizacinė struktūra. Įmonės personalo sudėtis. ĮMONĖS SAVIKONTROLĖS SISTEMA. SUTARČIŲ ANALIZĖ. DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮMONĖJE. MATERIALINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS IR SĄLYGOS ĮMONĖJE. ĮMONĖS SSGG ANALIZĖ. ĮMONĖS KONKURENCINĖ APLINKA. PASLAUGŲ KAINODAROS PRINCIPAI. ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI. PREKIŲ (PASLAUGŲ) PAJAMAVIMAS IR APSKAITA. ĮMONĖS VADYBININKO VEIKLA. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. Praktikos reikšmė yra didžiulė, tik jos metu galima savo turimas teorines žinias pritaikyti praktiškai ir susipažinti su prekybos įmonės veikla, jos įstatais, organizacine struktūra, saugaus darbo reikalavimais bei pamatyti darbuotojų darbo aplinką iš arčiau. Vadybinę praktiką atlikau kaimo turizmo sodyboje ,,Pas Gražiną“, kuri yra įsikūrusi adresu: Telšių rajonas, Viešvėnų seniūnija, Pakapių kaimas, už 6 kilometrų nuo Viešvėnų.
Turizmo ataskaita (18 pus.)


Šiaulių miesto kelionių organizatorių teikiamų paslaugų rėmimo būdai
Įvadas. Šiuolaikiniame versle taikomi rėmimo būdai. Pardavimų skatinimas. Reklama. Populiarinimas, ryšiai su visuomene. Šiaulių miesto kelionių organizatorių teikiamos paslaugos. Šiaulių miesto kelionių organizatorių teikiamų paslaugų rėmimas. Tyrimo metodika. Anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Kiekvienas kelionių organizatorius privalo skirti didelį dėmesį savo teikiamų paslaugų rėmimui. Tačiau pasitaiko ir taip, kad organizatoriai sukuria geras paslaugas ir jas pateikia vartotojams už priimtiną kainą, tačiau nesugeba parduoti norimų paslaugų kiekio. Taip atsitinka dėl to, kad rinkoje yra daug panašių konkurentų paslaugų, o vartotojui nėra tinkamai išaiškinama ar parodoma būtent tos paslaugos teikiama nauda. Taigi siekiant didinti organizacijos rezultatų efektyvumo, būtina gerai išmanyti ir tinkamai pritaikyti rėmimo būdus.
Turizmo kursinis darbas (33 pus.)


Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 2007m. rekreacinė veikla
Įvadas. Rekreacinės veiklos aspektai bibliotekose. Rekreacinės veiklos bibliotekose ypatumai. Tyrimų apie rekreacinę veiklą ir teisinio reglamentavimo bibliotekose apžvalga. Rekreacinės veiklos pasiūlos m. Analizė šilutės rajono F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Šilutės rajono F.Bajoraičio viešosios bibliotekos veiklos apžvalga. Rekreacinės veiklos pasiūla m. Šilutės rajono F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Rekreacinės veiklos pasiūlos 2007m. Tyrimas Šilutės rajono F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Rekreacinės veiklos optimizavimo galimybės Šilutės rajono F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Šilutės rajono F.Bajoraičio viešosios bibliotekos infrastruktūros optimizavimo galimybės. Išvados. Literatūra.
Turizmo kursinis darbas (52 pus.)


Trakų rajono turizmo verslo analizė
Įvadas. Trakų rajono charakteristika. Rajono apibūdinimas. Turizmo išteklių vertinimas. Trakų rajono turizmo verslo analizė. Turizmo struktūra. Apgyvendinimo paslaugos. Maitinimo paslaugos. Turistiniai maršrutai. Turizmo planavimo dokumentų analizė. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: išanalizuoti Trakų rajono turizmo verslą. Darbo objektas: Trakų rajonas. Darbo uždaviniai. Apibūdinti Trakų rajoną. Išanalizuoti rajono turizmo verslą.
Turizmo analizė (20 pus.)


Turistinių paslaugų tiekimo sutartis
Turistinių paslaugų teikimo sutartis: sutarties šalys, objektas. Turistinių paslaugų teikimo sutarties šalių teisės ir pareigos. Subjektai, veikiantys rekreacijos ir turizmo aplinkoje. Subjektų, veikiančių rekreacijos ir turizmo aplinkoje rūšys, steigimo, reorganizavimo, likvidavimo tvarka. Teisių užsiimti tam tikra veikla rekreacinėje aplinkoje rūšys ir suteikimo tvarka. Pilietis A su viešbučiu "Pajūrio balsas" sudarė apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį dienoms. Praėjus šiam terminui A už paslaugas neatsiskaitė, pakeitė kambario durų spyną ir atsisakė išvažiuoti. Išspręskite susidariusią situaciją. Pagrįskite sprendimą norminių aktų normomis. Išvados.
Turizmo namų darbas (17 pus.)


Turizmas
Apie turizmą. Turizmo plėtra. Pajamos iš turizmo. Turizmo įvairovė. Turizmo geografija. Turizmo įdomybės. Lietuvos turizmas. Valstybinis turizmo departamentas. Visuomeninės Lietuvos turizmo organizacijos. Datos ir faktai. Lankytojų srautai. Apgyvendinimo paslaugos. Turizmo agentūrų veikla. Kaimo turizmas. Turizmo informacija. Turizmo rinkodara. Specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Tarptautiniai turizmo projektai. Tarptautinis bendradarbiavimas. Dalyvavimas tarptautinėse turizmo organizacijose. Pagrindiniai 1997 – 2001 m. turizmo rodikliai. Sparčiau plečiantis miestams, daugėjant juose gyventojų, vis daugiau žmonių išvykta iš miesto pailsėti savaitgaliais ar atostogauti savo arba svečiame krašte. Turizmo raidai ypač svarbi sausumos, oro ir vandens transporto modernizacija.
Turizmo referatas (11 pus.)


Turizmas lietuvoje
Įvadas. Turizmo ekonominė pusė. Turistinė veikla. Turizmas ir paslaugos. Turizmo parametrai. Graži gamta - pajamų šaltinis. Ateitis- kaimiškos architektūros sodybos. Iš kur gauti lėšų? Informacijos apie Lietuvą daugės. Turistų Lietuvoje daugės. Statistika. Savivaldybių rūpestis. Lietuvos regionų problemos ir privalumai. Išvados. Turizmas priklauso paslaugų sferai ir yra viena iš didžiausių ir greičiausiai besivystančių ekonomikos šakų. Aukšti vystymosi tempai, didelės investicijos teigiamai veikia šalies ekonomiką, o ši tuo pačiu sėkmingai įtakoja turistinę veiklą. Tačiau vietinė valdžia dar neturi gerai išvystytos materialinės- techninės bazės...
Turizmo referatas (18 pus.)


Turizmo ekonominio poveikio analizės ypatumai
Turizmo ekonominio poveikio analizės ypatumai. Turizmo ekonominio poveikio samprata. Ekonominio poveikio procesas. Ekonominė analizė ir jos tipai. Turizmo ekonominio poveikio įvertinimas ekonominės analizės aspektu. Išvados. Turizmo ekonominis poveikis yra svarbi valstybinio, regioninio ir visuomeninio planavimo ir ekonominio vystymo aplinkybė. Ekonominė analizė turizmo (ir bet kokios kitos) veiklos poveikį ekonomikai įvertina ekonominiu, fiskaliniu, finansiniu, paklausos, naudos (kaštų) bei įtakos aplinkai aspektu.
Turizmo analizė (5 pus.)


Turizmo paslaugų kokybės įvertinimas UAB Kelvita
ĮVADAS. PASLAUGŲ KOKYBĖS TEORINIAI ASPEKTAI. Paslaugų samprata ir jų rūšys. Kokybės samprata, pagrindinių terminų apibūdinimas. Paslaugų kokybės sistemos ir standartai. TURIZMO PASLAUGOS IR JŲ KOKYBĖS VALDYMAS. Atvykstamojo turizmo apžvalga. Kokybės gerinimo organizavimas ir valdymas. Darbuotojų vaidmuo gerinant paslaugų kokybę. TURIZMO PASLAUGŲ YPATUMAI. Turizmo paslaugos ir jų klasifikacija. Turizmo paslaugų rinka ir jos pusiausvyra. Turistinių paslaugų rūšys. Turizmo politikos formavimas ir turizmo valdymas. PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS UAB „KELVITA“. UAB “KELVITA” VEIKLOS APRAŠYMAS. Organizacinė valdymo struktūra ir vadovavimo stilius UAB „Kelvita“. TURIZMO TYRIMAS IR ANALIZĖ. UAB “Kelvita” paslaugų kokybės tyrimo metodika ir eiga. Problemos nustatymas. Turizmo paslaugų vartotojų apklausa. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. IŠVADOS IR SIŪLYMAI. LITERATŪRA. Baigiamojo darbo objektas - turizmo paslaugų kokybė UAB „Kelvita“. Šio darbo tikslas - remiantis įgytomis teorinėmis žiniomis, išanalizuoti ir įvertinti UAB “Kelvita” turizmo paslaugų kokybę ir nužymėti jos tobulinimo kelius. Pagrindiniai darbo uždaviniai: pateikti atvykstamojo turizmo apžvalgą šalyje ir Vilniaus regione; išanalizuoti turizmo paslaugų kokybės teorinius aspektus; įvertinti esamą turizmo paslaugų būklę turizmo agentūroje „Kelvita“; nužymėti turizmo paslaugų kokybės tobulinimo galimybes UAB „Kelvita”.
Turizmo diplominis darbas (49 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 |