Referatai Kursiniai Diplominiai

Turizmo praktikos ataskaita
Įvadas. ORGANIZACIJOS CHARAKTERISTIKA. Kelionių agentūra Estravel Vilnius American Express. Organizacijos atsiradimas bei istorija. Buveinės adresas. Organizacijos juridinis tipas. Pagrindiniai veiklą reglamentuojantys dokumentai. Darbuotojų skaičius. Organizacijos numatytų veiklų rūšys, jų charakteristika. Organizacijos vizija, misija ir kredo. VALDYMO ORGANIZAVIMAS. Organizacinė valdymo struktūra. OVS tipas. Darbo vietų aprašymas. Ryšių su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis sistema. Struktūriniai padaliniai. ORGANIZACIJOS PERSONALAS. Personalo poreikio nustatymas. Reikalavimai darbo vietai. Priėmimo į darbą tvarka. Sutartys su personalu. Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka. Darbuotojų adaptacijos organizacijoje sistema. Kvalifikacijos kėlimo sistema. Karjeros planavimas. Vadovavimo stilius. Psichologinis kolektyvo klimatas. VEIKLOS PLANAVIMAS. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Aplinkos veiksniai turintys įtaką organizacijos tikslų siekimui. Planų sistema. Veiklos planavimo procedūra. Veiklos plėtra. Biudžeto sudarymas, jų rūšys. Veiklos plėtra. Dalyvavimo parodose, mugėse ir kitur planavimas. Renginių (sporto, varžybų, išvykų, stovyklų) kalendoriaus planavimas. IT perspektyvos. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. Veiklos finansavimo ir rėmimo organizavimas. Raštvedybos organizavimas. Tarptautinės veiklos organizavimas. IT PANAUDOJIMAS. Bendra organizavimo technikos charakteristika. Naudojama įranga. Naudojamos įrangos išskirtiniai bruožai bei paskirtis. IT perspektyvos. APSKAITA. Naudojamas apskaitos modelis. Apskaitos organizavimas. Kompiuterizuotas apskaitos sistema. VEIKLOS ĮVERTINIMAS IR KONTROLĖ. Visuminis organizacijos veiklos efektyvumo įvertinimas. Darbuotojų veiklos efektyvumo įvertinimas. Kontrolės procesas. APLINKOS ANALIZĖ. Politinė-teisinė, ekonominė, socialinė- kultūrinė, technologinė (PEST) analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Pagrindiniai konkurentai. Darbo su konkurentais organizavimas. Organizacijos potencialo įvertinimas (konkurencinė analizė). Klientų analizė. Individuali užduotis. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
Turizmo ataskaita (37 pus.)


Turizmo rinkodara
Įvadas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo augimo prielaidos. Turizmo esmė. Kaimo turizmas. Kaimo turizmo verslo struktūra. Miesto – kurorto turizmo ir kaimo turizmo bruožai. Lietuvos sodybų, skirtui poilsiui kaime, privalumai. Turizmo sąsajos. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų ipologinia ypatumai. Kaimo turizmo plėtros nauda. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo plėtros politika europos sąjungoje. Išvados. Literatūros sąrašas
Turizmo kursinis darbas (19 pus.)


UAB teikiamų kaimo turizmo paslaugų analizė
ĮVADAS. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamajame darbe, sąrašas. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR KOKYBĖS TEORINIAI ASPEKTAI. Paslaugų esmė ir savybės. Paslaugų kainodaros tikslai. Paslaugų (gamybos) valdymo operacijų sistemos sudarymas ir funkcionavimas. Kaimo turizmo paslaugų rėmimas. Paslaugų klasifikacija. UAB „Dvi šalys“ TEIKIAMŲ KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS. Darabo metodikos ir priemonių aprašymas. UAB „Dvi šalys“ veikla. UAB “Dvi šalys“ konkurentų analizė ir aplinka. UAB „Dvi šalys“ teikiamų kaimo turizo paslaugų analizė. UAB „Dvi šalys“ lankytojų apklausos rezultatai. UAB “Dvi šalys“ priklausymas Lietuvos kaimo turizmo asociacijai. UAB „Dvi šalys „ paslaugų vertinimas. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. ANOTACIJA. ZUSAMMENFASSUNG. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. PRIEDAI. Norint linkti konkurencingiems rinkoje, sėkmingai išnaudoti turimus privalumus ir pašalinti trūkumus būtina visapusiškai išanalizuoti teikiamas paslaugas ir numatyti galimas ateities plėtros galimybes. Analizuojant UAB „Dvi šalys“ teikiamas paslaugas ir jų kokybę tyrimas buvo atliekamas 2007 metų balandžio pabaigoje. Tyrimo metu buvo naudojami šie metodai: pagrindinių konkurentų kokybinė analizė, UAB „Dvi šalys“ kokybinė analizė – tolimosios aplinkos analizė, artimosios aplinkos stebėjimas, paslaugų analizė bei lankytojų anketavimas.
Turizmo diplominis darbas (49 pus.)


Unesco saugomų objektų Lietuvoje reikšmė atvykstamajam turizmui
Įvadas. Unesco ir šios organizacijos veikla. Unesco samprata. Unesco veikla ir tikslai. Unesco atrankos kriterijai. Pasaulio paveldo vietovės lietuvoje. Vilniaus senamiestis. Kuršių nerija. Kernavės archeologinė vietovė. Struvės geodezinis lankas. Kryždirbystė ir kryžių simbolika. Dainų šventės tradicija. Unesco saugomų objektų lietuvoje reikšmė atvykstamajam turizmui respondentų ir turizmo įmonių požiūriu. Tyrimo metodologija. -ies respondentų anketinės apklausos duomenų analizė. Turizmo įmonės anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Savo krašte turėti į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktų vertybių - garbė kiekvienai valstybei. Esminis Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos nustatytas principas, dėl kurio vietovė galėtų pretenduoti patekti į Pasaulio paveldo sąrašą - autentiškumas ir išskirtinė visuotinė (pasaulinė) vertė. Kad valstybės siūloma paveldo vertybė Pasaulio paveldo komiteto sprendimu būtų įtraukta į Pasaulio paveldo sąrašą, praeinamas ilgas ne vienerių metų kelias: sąžiningai ir profesionaliai atliekamas lyginamasis vietovių atestavimas, parengiama nominacinė byla, laukiama tarptautinių ekspertų įvertinimo ir kt.
Turizmo kursinis darbas (42 pus.)


Viešbučiuose teikiamos papildomos paslaugos
Įvadas. Apgyvendinimas. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimas. Viešbučiai. Paslaugos viešbučiuose. Pagrindinės ir papildomos paslaugos. Papildomų paslaugų klasifikacija. Išvados. Literatūra. Šiame darbe trumpai aptariama apgyvendinimo sektorius, jo paslaugų klasifikavimas, taip pat viešbučių skirstymo būdai pagal Pasaulinę turizmo organizacija (WTO) ir Pasaulinę kelionių agentų asociaciją (WATA). Atkreipiamas dėmesys į viešbučius, kaip apgyvendinimo formą, pagrindinius viešbučių valdymo modelius, bei jų teikiamas paslaugos. Viešbučių teikiamos paslaugos gali būti skirstomos į pagrindines ir papildomas. Pagrindinės paslaugos yra nakvynė ir pilnas ar dalinis maitinimas. Papildomų paslaugų klasifikacijos nėra, todėl šiame darbe jos bandomos klasifikuoti pagal įvairius kriterijus.
Turizmo referatas (13 pus.)


Virintų ežero kurortinių išteklių plėtros strategija
Kurortiniai ištekliai. Trumpas išteklių apibūdinimas. Kurortinių išteklių ypatumai ir potencialas. Pasiūlymai kaip išplėtoti kurortinę veiklą elektrėnuose. Pagrindinis rinkos segmentas, kurį galėtų sudominti kurortinės paslaugos elektrėnuose. Elektrėnų vandens ir atrakcionų parko "energijos pasaulis" pranašumai prieš konkurentus ("Vichy" vandens pramogų parkas vilniuje), "napoleono" gydyklos pranašumai prieš konkurentus (birštono gydyklos, sanatorijos). Elektrėnų rekreacinių išteklių plėtros strategija. Elektrėnų kurortinių valdų ir išteklių ilgalaikio naudojimo principai. Kurortinių valdų plėtra, parametrai ir sąlygos. Kaštų ir naudos analizė.
Turizmo namų darbas (16 pus.)


Vokietija
Geografija. Istorinė padėtis. Istorinė našta. Gamta. Klimatas. Vidaus vandenys. Ūkis. Trumpalaikis džiugesys. Vokietija dabar. Vokiečių kinas. Vokiečių literatūra. Vokiečių menas. Vokiečių muzika. Muzika ir muzieja. Kalba. Vokiečiai apie save. Darbo valandos. „Galima˝ „Negalima˝. Požiūris į kitas kultūras. Tautinė savimonė ir išdidumas. Skirtumai. Tarmės: gyvos ir gyvuoja. Dovanų dovanojimas. Schrebergarten ir Schultüten. Verslininkų drabužiai. Tautiniai drabužiai. Kūno kalba. Verslininkų maistas. Viešnagė pas vokiečius. Sekmadienio pietūs. Alus. Vokiečių virtuvė. Vietinis maistas. Kreipiniai ir pavardės. Bendravimas. Privatus neviešinimas. Šventes. Valstybinės šventės. Vietinės šventės. Kaukių šventės (Fasching). Kalėdos. Gana uždaras ratas. Futbolas- tautos aistra. Trumpa švietimo sistemos istorija. Aukštosios mokyklos. Vos už 460 km į pietvakarius nuo mūsų Baltijos pakrantės yra Vokietija, ketvirtoji pagal dydį, bet ekonominiu - politiniu atžvilgiu viena įtakingiausių Europos valstybių. Šią aktyvią valstybę, įsikūrusią Europos centre, greitkeliai, geležinkeliai, upės ir kanalai, jūros ir oro keliai sieja su visa Europa. Iš šiaurės į pietus ji tęsiasi apie 900 km, o iš vakarų rytus — daugiau kaip 600 km. Rytuose į ribojasi su Lenkija, Čekija, pietuose - su Austrija, Šveicarija, vakaruose - su Prancūzija, Liuksemburgu, Belgija, Olandija, o šiaurėje jos krantus skalauja Šiaurės ir Baltijos jūros, be to, Jutlandijos pusiasalyje eina 68 km siena su Danija.
Turizmo referatas (19 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 |