Referatai Kursiniai Diplominiai

Menininkas ir visuomenė
Menininko ir visuomenės santykis šių autorių kūryboje: Tomas Manas. Kamiu. Hesė.
Užsienio literatūros konspektas (1 pus.)


Migelio de Servanteso "Don Kichotas"
Laikotarpio ir autoriaus pristatymas. Romano "Don Kichotas" analizė. Išvados. Ištrauka iš darbo. Nemažai tyrinėtojų renesansą laiko kaip milžinišką kultūrinę bangą, kuri kilo XIV – XVI a. Vakarų Europoje. Prancūzų kalbos žodis renaissance reiškia atgimimą. Nuo XVI a. ši sąvoka vartojama apibūdinti perėjimą iš viduramžių į naujuosius amžius. Atgimimo akcentas atsirado dėl neigiamo viduramžių vertinimo: norėta pabrėžti, kad renesanso laikais iš naujo atrandama humanistinė Graikijos ir Romos kultūra. Renesansas prasidėjo Italijoje, ten tuomet suklestėjo miestai. Susilpnėjus bažnytinei valdžiai (suskilus katalikų bažnyčiai, reformacija leidžia atsirasti įvairioms protestantizmo kryptims: liuteronybei, kalvinizmui, anglikonybei), todėl vis daugiau dėmesio buvo skiriama žmogui ir jo pasauliui. Iškilo veržli asmenybė, juntanti savo asmeninę vertę. Šia prasme renesansas skiriasi nuo viduramžių, kur asmuo buvo visai palenktas religijos, valdžios, visuomenės valiai. Iškyla humanizmas, nauja pasaulėžiūra į žmogų.
Užsienio literatūros referatas (7 pus.)


Migelis de Servantesas. Don Kichotas
Migelio de Servanteso Savedra biografiniai faktai. Kūriniai. „Don Kichotas“. Ištrauka iš darbo. Servanteso kūryba, ypač jo romanas „Don Kichotas", užima vieną svarbiausių vietų Renesanso grožinėje literatūroje. Gausus patyrimo ir nelengvas gyvenimas suteikė Servantesui daug medžiagos meninei kūrybai. Jo literatūrinė veikla labai įvairi. Bet labiausiai jis pagarsėjo savo romanu „Don Kichotas“ — riterinių romanų parodija.
Užsienio literatūros referatas (5 pus.)


Raineris Marija Rilkė
R. M. Riklės kūryba ir biografija. Ištrauka iš darbo. R. M.Rilkė - žymus lyrikas, prozininkas bei vertėjas. Jo kūryba veikė pagrindiniu XIX a. pab. - XX a. pr. krypčių - simbolizmo, impresionizmo, neoromantizmo - poetika. Rilkės poezijos tonacija - klausianti, ieškanti, apmąstanti esminius žmogaus ir menininko egzistencijos klausimus. Ji aprėpia individo mikro- ir makro- pasaulį, teigia būties reiškinių sąryšingumą, įsiskverbia į giliausius dvasios ir intelekto klodus. Rilkė pasižymėjo puikia intuicija, dideliu jautrumu subtiliausiems nuotaikų, spalvų, formų ir garsų niuansams, filosofine mąstysena bei gebėjimu visa tai išreikšti įtaigia, plastiška kalba. jis išplėtė meninio žodžio raiškos galimybes, sukūrė naują poetinį universumą. savo kūryboje Rilkė susintetino trijų Europos kultūrų - germanų, romanų ir slavų - elementus, buvo atviras viso pasaulio būties formoms.
Užsienio literatūros referatas (3 pus.)


Raskolnikovas - dvilypė asmenybė
Ištrauka iš darbo. „Nusikaltimas ir bausmė“ – tai dar vienas Fiodoro Dostojevskio šedevras ir XX a. rusų literatūros pasididžiavimas. Šis romanas – psichologinių apmąstymų, savianalizės, filosofinių minčių kupinas kūrinys. Jame puikiai atsispindi amžinojo intraverto F. Dostojevskio kūrybos bruožai, kurie knygą skaitytojo akyse daro unikalią, su niekuo nepalyginamą ir ypatingą. Šios knygos idėja ir tema labai įdomi, tačiau rašymo stilius labai ištęstas (laikas romane slenka ypač lėtai) ir senoviškas. Kūrinyje puikiai ir išsamiai atskleidžiami veikėjų charakteriai, kokie jie bebūtų - teigiami ar neigiami - išsiskiria savo individualumu ir pasaulėžiūros savitumu.
Užsienio literatūros referatas (4 pus.)


Remarkas "Juodasis obeliskas"
Literatūros rūšis, žanras. Stilius. Loginis kūrinio sluoksnis. Pagrindinė tema. Motyvai. Šalutinė tema. Motyvai. Emocinis turinys. Problema. Idėja. Vaizduojamasis pasaulis. Kūrinio fabula. Siužetas. Fabulos elementai. Kūrinio laikas ir erdvė. Nefabuliniai kūrinio elementai. Veikėjai. Pasakotojas ir autorius kūrinyje. Kūrinio kompozicija. Materialusis kūrinio sluoksnis. Anotacija. Naujasis istorizmas. Naudota literatūra. Romane "Juodasis obeliskas" E. M. Remarkas prabyla kaip tik apie pokario istoriją po Pirmojo pasaulinio karo. Romano herojus Liudvigas Bodmeris į savo aplinką žiūri pro ironijos ir nepasitikėjimo prizmę. Atskleidžiamos jo pesimistinės pažiūros į žmogaus ir pasaulio paskirtį.
Užsienio literatūros analizė (11 pus.)


Richard Bach. "Džonatanas Livingstonas Žuvėdra"
ĮVADAS. PIRMA DALIS. ANTRA DALIS. TREČIA DALIS. IŠVADOS. Ištrauka iš darbo. Ši knyga pilna gyvenimiškos išminties. Ji dažnai lyginama su Saint-Exupery „Mažuoju Princu“ ir Paulo Coelho „Alchemiku“. „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ yra alegorinis pasakojimas apie kiekviename iš mūsų slypinčią beribės laisvės idėją, apie tobulybės siekį, iššūkį prigimčiai ir tikrojo skrydžio džiaugsmą. Knygoje pasireiškia daug filosofinių elementų, todėl šio darbo tikslas yra išnagrinėti kūrinį ir rasti tuos elementus. Kadangi knyga susideda iš trijų dalių, pradžioje trumpai aprašysiu autorių ir kūrinį bendrai, o tada pereisiu prie detalios kiekvienos dalies analizės.
Užsienio literatūros namų darbas (10 pus.)


Rolando giesmė
“Rolando giesmėje” pasakojama apie septynerius metus trukusį Karolio Didžiojo žygį į Ispaniją. Jis “Lig jūros šalį užėmė kalnuotą. / Neatsilaikė miestai nei tvirtovės, / Neliko mūrų jo kely nei kuorų.” Persigandęs saracėnų karalius Marsilis nusprendė siūlyti prancūzams taiką, pasiųsti jiems begalę turtų, prisiekti Karoliui draugystę ligi grabo. Tačiau prancūzams pasiuntus vyčiu Ganeloną, jis išdavė savo posūnį Rolandą bei visą Prancūziją. Jis patarė maurams vykdyti savo pažadus ir kuomet prancūzai trauksis tėvynėn pražudyti Rolandą, visų karų kaltininką. Pasak Ganelono, mirus jam, bebaimiam jo draugui Olivjė bei kitiems Karolio perams, “stos Senolių žemėje ramybė”.
Užsienio literatūros konspektas (3 pus.)


Šarlio Bolderas ir jo kūryba
Biografija. Bodlero kūryba. Bodlero "Piktybės gėlės". Pabaiga.
Užsienio literatūros referatas (14 pus.)


Uberto Eko "Rožės vardas" esė
Šis romanas parašytas viduramžių kronikų stiliumi. Jis jungė to meto religiją, moralę, filosofiją, istoriją, mistiką ir tikrovę. Autorius neatsitiktinai romano veiksmą nukelia į viduramžius, nes kaip pats rašo: „dabartį pažįstu tik iš televizijos ekrano, o viduramžius – tiesiogiai“ ir „viduramžiai tapo mano hobiu ir amžina pagunda, ir įžvelgiu juos visuose savo darbuose, nors jie ir neatrodytų viduramžiški“. Galbūt tai iš dalies ir istorinis detektyvas.
Užsienio literatūros interpretacija (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |